Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - O Europă pregătită pentru era digitală
10.12.2010 - Ajutorul pentru dezvoltare: noi obiective
ED Targoviste

        Zilele europene ale dezvoltării constituie un forum în cadrul căruia se iau, anual, decizii privind modalităţile de combatere a sărăciei la nivel global.

        Zilele europene ale dezvoltării au reunit la Bruxelles, în perioada 6-7 decembrie, un număr de 7 000 de participanţi. Discuţiile s-au axat pe identificarea unor modalităţi mai eficiente de acordare a ajutorului pentru dezvoltare, pentru a face faţă unor probleme legate de securitatea alimentară, aprovizionarea cu apă, sănătate, educaţie, drepturile omului, egalitatea de gen, democraţie, bună guvernanţă, creştere economică şi socială.

        Împreună cu statele membre, UE este cel mai mare furnizor de ajutor din lume, contribuind cu peste jumătate din banii utilizaţi pentru sprijinirea ţărilor în curs de dezvoltare. De asemenea, Uniunea stimulează dezvoltarea acestor ţări deschizându-şi pieţele pentru export şi încurajând integrarea economică regională.

        Potrivit unui sondaj realizat în 2010 , aproximativ 89% dintre europeni consideră că este foarte important sau destul de important ca ajutorul pentru dezvoltare să fie acordat chiar şi în condiţii de criză economică. Aproximativ 50% sunt de părere că UE trebuie să-şi onoreze angajamentul de a majora ajutorul la 0,7% din venitul naţional brut până în 2015, în timp ce 14% cred că UE ar trebuie să suplimenteze aceste fonduri.

        Anul acesta, Zilele europene ale dezvoltării s-au concentrat pe nevoile speciale ale ţărilor celor mai puţin dezvoltate, pe egalitatea de gen şi pe problema falsificării medicamentelor.

        Un grup de experţi a analizat avantajele includerii drepturilor copiilor în politica de dezvoltare. În cadrul unui seminar având ca obiectiv schimbul de bune practici, a fost abordată problema copiilor care lucrează în industria producătoare de cacao.

        Un alt grup de experţi a luat în dezbatere problema evoluţiei politicii pentru dezvoltare a UE şi rolul acesteia în susţinerea valorilor democratice în ţările în curs de dezvoltare. Evenimentul a prilejuit, de asemenea, discuţii referitoare la combaterea sărăciei, precum şi o dezbatere cu privire la rolul autorităţilor locale.

        Comisia a luat în discuţie adoptarea unei iniţiative privind îmbunătăţirea accesului la energie în ţările în curs de dezvoltare şi eforturile pe care trebuie să le facă UE pentru a atinge Obiectivele de dezvoltare ale mileniului stabilite de Naţiunile Unite, care trasează direcţii de acţiune la nivel global pentru reducerea sărăciei până în 2015.

Au fost prezentate rapoarte şi studii, inclusiv Raportul european pe 2010 privind dezvoltarea .

Informaţii suplimentare despre ajutorul UE pentru dezvoltare
EuropeAid


NoutatiALTE NOUTĂŢI - O Europă pregătită pentru era digitală