Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - O Europă pregătită pentru era digitală
20.11.2009 - Comisia adoptă programul de ajutor alimentar destinat persoanelor celor mai defavorizate pe anul 2010
ED Targoviste

        Comisia Europeană a publicat astăzi programul de ajutor alimentar destinat persoanelor celor mai defavorizate pe anul 2010. Conceput inițial pentru distribuirea stocurilor excedentare de produse agricole („stocuri de intervenție”) către persoanele nevoiașe, programul a fost modificat la mijlocul anilor '90, astfel încât, în anumite situații, stocurile de intervenție să poată fi completate cu achiziții de pe piață. Anul acesta însă, stocurile de intervenție existente (pentru cereale, zahăr, lapte praf, unt) au putut satisface în mare parte necesarul prevăzut în programul pe 2010, nemaifiind astfel nevoie să se recurgă decât în mică măsură la achizițiile de pe piață. S-a alocat un buget de 500 de milioane de euro, care corespunde celui alocat programului pe 2009. În acest an, 19 state membre au decis să ia parte la program.

        Mariann Fischer Boel, comisarul pentru agricultură și dezvoltare rurală, a declarat referitor la program: „Constituie un mijloc concret prin care Uniunea Europeană poate ajuta o parte dintre persoanele cele mai defavorizate din societatea noastră. Este de aceea extrem de important ca el să fie pus în practică în mod adecvat pentru ca produsele finale să fie cu adevărat distribuite celor care au nevoie de ele”.

Context

        Distribuirea gratuită de alimente persoanelor celor mai defavorizate din Comunitate a fost ini țiată în regim de urgență în timpul iernii neobișnuit de reci dintre anii 1986‑1987, când stocurile excedentare de produse agricole au fost donate asociațiilor caritabile din statele membre pentru ca acestea să le distribuie persoanelor nevoiașe. Ulterior, această măsură a dobândit caracter permanent și s-a bazat pe stocurile de intervenție. Programul permitea statelor membre să deblocheze stocurile publice excedentare de produse alimentare pentru ca acestea să poată fi folosite ca ajutoare alimentare. Procesul de reformă a policitii agricole comune (PAC), inițiat la începutul anilor '90, care viza reducerea drastică a stocurilor de intervenție comunitare, a contribuit totuși la autorizarea soluției de a recurge la achizițiile de pe piață în anumite condiții. Anul acesta însă, cantitatea stocurilor de intervenție disponibile a permis satisfacerea aproape în întregime a necesarului prevăzut în program, nefiind nevoie să se recurgă decât în foarte mică măsură la achizițiile de pe piață. Cu toate acestea, reducerea durabilă a stocurilor de intervenție a avut ca rezultat elaborarea unui proiect de reformă a programului ale cărui obiective au fost de a adapta programul la evoluțiile PAC și de ameliora eficiența acestuia pentru persoanele cele mai defavorizate. Această reformă nu a fost încă adoptată de Consiliu.

        Participarea statelor membre la program este voluntară, iar în fiecare an Comisia adoptă un nou program. Ajutoarele sunt oferite de obicei diferitelor categorii de persoane sărace, în special familiilor aflate în dificultate, persoanelor în vârstă lipsite de mijloace suficiente de trai, persoanelor fără domiciliu stabil, persoanelor cu handicap, copiilor aflați în pericol, lucrătorilor săraci, lucrătorilor migranți și solicitanților de azil.

        Statele membre care doresc să ia parte la program trebuie să informeze Comisia la începutul fiecărui an și să îi comunice apoi cantitățile de produse de care au nevoie. Ele trebuie să transmită Comisiei și un raport referitor la punerea în practică a programului a posteriori.

        Deși nivelul de trai în UE este, în medie, unul dintre cele mai ridicate din lume, există persoane care nu sunt capabile să își asigure o hrană adecvată. Conform celor mai recente estimări, în medie 17% din populația Uniunii Europene trăiește sub pragul sărăciei sau la limita acestuia și se confruntă, așadar, cu sărăcia alimentară care nu le permite, de exemplu, să ia, o dată la două zile, o masă echilibrată.

        Printr-un astfel de program, cetă țenii europeni cei mai nevoiași pot beneficia de avantajele PAC, una dintre cele mai vechi politici publice europene.

        Pentru documente și informații suplimentare referitoare la program, vă rugăm să consultați: http://ec.europa.eu/agriculture/markets/freefood/index_fr.htm

Anexa 1: Cantitatea din fiecare tip de produs care urmează să fie retrasă din stocurile de intervenție comunitare în scopul distribuirii în statele membre în cadrul programului pe 2010
Anexa 2: Resurse puse la dispoziția statelor membre în cadrul programului pe 2010.
Anexa 1
Cantitatea din fiecare tip de produs care urmează să fie retrasă din stocurile de interven ție comunitare în scopul distribuirii în statele membre în cadrul programului pe 2010
(tone)

State membre

Cereale

Unt

Lapte
praf

Zahăr

Belgique/België

29 067

1 285

-

1 507

България

54 104

-

-

1 724

Česká republika

302

20

22

9

Eesti

5 147

-

1

-

Eire / Ireland

-

350

-

-

Elláda

64 397

-

5 889

-

España

181 248

9 335

1 603

3 483

France

168 998

13 033

12 050

3 247

Italia

283 206

20 000

18 166

4 006

Latvija

22 951

-

969

-

Lietuva

40 317

145

1 212

1 182

Magyarország

95 687

-

-

1 938

Malta

4 740

-

-

-

Polska

387 305

1 901

17 952

10 823

Portugal

47 522

5 079

1 826

1 045

România

135 555

-

4 500

5 577

Slovenija

9 810

-

600

289

Suomi / Finland

25 371

-

500

-

Total

1 555 726

51 148

65 290

34 832

Anexa 2
Resurse puse la dispozi ția statelor membre în cadrul programului pe 2010.

(EUR)

State membre

Resurse repartizate

Belgique/België

7 806 433

България

8 565 832

Česká republika 

133 893

Eesti

761 012

Éire/Ireland

818 816

Elláda

20 044 478

España

52 623 664

France

78 103 609

Italia

122 456 856

Latvija

5 119 849

Lietuva

8 859 115

Luxembourg

107 483

Magyarország

14 770 126

Malta

698 841

Polska

97 405 034

Portugal

22 516 761

Rom ânia

29 951 704

Slovenija

2 619 927

Suomi/Finland

4 636 567

Total

478 000 000

Sursa: Rapid – Europa – Press Releases                                


NoutatiALTE NOUTĂŢI - O Europă pregătită pentru era digitală