Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - O Europă pregătită pentru era digitală
19.09.2016 - Dublarea investițiilor în locuri de muncă
ED Targoviste

Comisia a prezentat miercuri, 14 septembrie, modul în care va da un impuls suplimentar investițiilor pentru crearea de locuri de muncă și creștere durabilă. Astfel, ea are în vedere, în primul rând, extinderea, majorarea și consolidarea Fondului european pentru investiții strategice(FEIS), pilonul central al Planului de investiții pentru Europa. De asemenea, Comisia propune crearea unui nou Plan european de investiții externe (European External Investment Plan - EIP) pentru încurajarea investițiilor în Africa și în vecinătatea UE.

Jyrki Katainen, vicepreședinte al Comisei Europene, responsabil pentru locuri de muncă, creștere, investiții și competitivitate, a declarat „Planul de investiții pentru Europa s-a dovedit un succes. Oferim finanțare suplimentară pentru proiecte inovatoare și pentru IMM-uri în cadrul Fondului european pentru investiții strategice; prin intermediul Platformei de consiliere, ajutăm întreprinderile să-și pregătească cererile de finanțare; prin Portalul pentru proiecte, informăm investitorii din întreaga lume în privința oportunităților de investiții care există în Europa și înlăturăm barierele din calea investițiilor cu ajutorul uniunii piețelor de capital și al altor inițiative ale UE. Sunt foarte mulțumit de rezultatele de până acum ale planului de investiții și aștept cu interes discutarea noii noastre propuneri cu membrii Parlamentului European și cu statele membre în săptămânile următoare.”

În ceea ce privește FEIS, Comisia a prezentat propuneri privind prelungirea juridică a perioadei inițiale de la 3 ani (2015-2018) la 5 ani, precum și modificarea obiectivului de investiții de la 315 la cel puțin 500 miliarde euro. Fondul va pune accentul pe finanțarea mai multor proiecte sustenabile și transfrontaliere pentru implementarea obiectivelor ambițioase din acordul COP21. De asemenea, se va avea în vedere sporirea gradului de transparență, furnizarea de asistență pentru mărirea acoperirii geografice și facilitarea combinării cu alte surse de finanțare. Se urmărește și potențarea componentei pentru IMM-uri, precum și consolidarea dimensiunii sociale.

Planul european de investiții externe (EIP) va permite stimularea investițiilor în special pentru sprijinirea infrastructurii sociale și economice și a IMM-urilor, înlăturând obstacolele din calea investițiilor private.  El este format din trei piloni complementari:

  1. mobilizarea investițiilor, prin combinarea facilităților existente cu o nouă garanție din cadrul noului Fond european pentru dezvoltare durabilă (FEDD, format din două platforme de investiții regionale - pentru Africa și pentru vecinătatea UE;
  2. intensificarea asistenței tehnice în sprijinul autorităților publice și al întreprinderilor din țările partenere;
  3. îmbunătățirea mediului de afaceri general, prin încurajarea bunei guvernanțe, combaterea corupției, înlăturarea barierelor din calea investițiilor și eliminarea distorsiunilor de pe piață.

Context
Din noiembrie 2014 și până acum, Comisia a mobilizat resurse financiare semnificative din partea UE, care maximizează impactul fondurilor publice și mobilizează investiții private. Investițiile sustenabile, în special în infrastructură și în întreprinderile mici și mijlocii, s-au aflat în centrul acțiunii politice a Comisiei, mai ales printr-o utilizare mai eficientă a resurselor limitate ale bugetului UE, însoțită de măsuri de îmbunătățire a mediului de afaceri general. În afara UE, această nouă abordare va fi utilă pentru a răspunde multiplelor provocări atât din vecinătatea UE, cât și din Africa.

Persoane de contact pentru presă:
Annika BREIDTHARDT (+ 32 2 295 61 53)
Maja KOCIJANCIC (+32 2 298 65 70)
Christina WUNDER (+32 2 299 22 56)
Siobhán MILLBRIGHT (+32 2 295 73 61)

Întrebări din partea publicului larg:
Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email

Pagini Utile


NoutatiALTE NOUTĂŢI - O Europă pregătită pentru era digitală