Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - O Europă pregătită pentru era digitală
05.07.2009 - Drepturile la locul de muncă
ED Targoviste

       Vă preocupă care sunt drepturile dumneavoastră la locul de muncă? Consideraţi că aţi fost tratat incorect la locul de muncă sau că slujba pe care o aveţi are un efect negativ asupra sănătăţii dumneavoastră?

          Legislaţia UE cu privire la ocuparea forţei de muncă garantează niveluri minime de protecţie care se aplică tuturor persoanelor care trăiesc şi muncesc în Uniunea Europeană. Această secţiune oferă informaţii despre aceste drepturi legale, în special privind următoarele aspecte:
  • securitatea şi sănătatea în muncă: drepturi şi obligaţii generale, locuri de muncă, echipamente de lucru, riscuri specifice şi lucrători vulnerabili;
  • egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi: egalitate de tratament la locul de muncă, lucrătoare însărcinate, concediu de maternitate, concediu pentru creşterea copilului;
  • protecţia împotriva discriminării pe criteriu de sex, rasă, religie, vârstă, dizabilităţi şi orientare sexuală;
  • dreptul muncii: munca pe fracţiune de normă, contracte pe perioadă determinată, timp de lucru, protecţia tinerilor la locul de muncă, informarea şi consultarea lucrătorilor. 

       Aceste reguli trebuie transpuse în legislaţia naţională în termenul stabilit. Aplicarea legilor naţionale care transpun legislaţia europeană intră în sarcina autorităţilor naţionale competente. Persoanele care consideră că nu le-au fost respectate drepturile trebuie să-şi înainteze cazul, într-o primă etapă, autorităţilor naţionale competente (cum ar fi inspectoratele de muncă şi tribunalele pentru litigii de muncă). 

       Legislaţia UE are ca scop protejarea sănătăţii şi bunăstării cetăţenilor. Pe lângă suferinţa provocată persoanelor în cauză şi familiilor acestora, condiţiile proaste de lucru reprezintă un cost ridicat pentru economia Uniunii.


NoutatiALTE NOUTĂŢI - O Europă pregătită pentru era digitală