Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - O Europă pregătită pentru era digitală
15.11.2022 - Apărarea cibernetică: UE intensifică acțiunile împotriva amenințărilor cibernetice
ED Targoviste

Comisia și Înaltul Reprezentant au prezentat o comunicare privind politica de apărare cibernetică a UE și un plan de acțiune privind mobilitatea militară 2.0 pentru a aborda deteriorarea mediului de securitate.

 

Ieri, 10 noiembrie, Comisia și Înaltul Reprezentant au prezentat o comunicare comună privind politica de apărare cibernetică a UE și un plan de acțiune privind mobilitatea militară 2.0 pentru a aborda deteriorarea mediului de securitate în urma agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei și pentru a stimula capacitatea UE de a-și apăra cetățenii și infrastructura.  

Prin noua sa politică de apărare cibernetică, UE va consolida cooperarea și investițiile în apărarea cibernetică pentru a combate numărul tot mai mare de atacuri cibernetice, îmbunătățind măsurile de protecție, detectare, descurajare și apărare. 

Spațiul cibernetic nu are frontiere. Recentele atacuri cibernetice asupra rețelelor energetice, a infrastructurii de transport și a activelor spațiale arată riscurile pe care aceste atacuri le prezintă atât pentru actorii civili, cât și pentru cei militari. Prin urmare, sunt necesare mai multe acțiuni pentru a proteja împotriva amenințărilor cibernetice atât cetățenii și forțele armate, precum și misiunile și operațiile civile și militare ale UE.  

Politica de apărare cibernetică a UE urmărește să stimuleze capabilitățile de apărare cibernetică ale UE și să consolideze coordonarea și cooperarea dintre comunitățile cibernetice militare și civile (civile, de aplicare a legii, diplomatice și de apărare). Această politică va consolida gestionarea eficientă a crizelor cibernetice în cadrul UE și va contribui la reducerea dependențelor noastre strategice de tehnologiile cibernetice critice, consolidând totodată baza industrială și tehnologică de apărare europeană (EDTIB). De asemenea, va stimula formarea, atragerea și păstrarea talentelor cibernetice și va accelera cooperarea cu partenerii noștri în domeniul apărării cibernetice. 

Politica de apărare cibernetică a UE este construită în jurul a patru piloni care acoperă o gamă largă de inițiative ce vor ajuta UE și statele membre:  

·       să acționeze împreună pentru o apărare cibernetică a UE mai puternică: UE își va consolida mecanismele de coordonare între actorii de la nivel național și cei de la nivelul UE din domeniul apărării cibernetice, pentru a intensifica schimbul de informații și cooperarea dintre comunitățile militare și civile de apărare cibernetică și pentru a sprijini în continuare misiunile și operațiile PSAC militare;  

·       să securizeze ecosistemul de apărare al UE: chiar și componentele software necritice pot fi utilizate pentru a comite atacuri cibernetice asupra întreprinderilor sau guvernelor, inclusiv în sectorul apărării. Sunt astfel necesare eforturi suplimentare în ceea ce privește standardizarea și certificarea în materie de securitate cibernetică pentru a securiza atât domeniul militar, cât și pe cel civil;  

·       să investească în capabilități de apărare cibernetică: statele membre trebuie să majoreze considerabil investițiile în capabilități militare moderne de apărare cibernetică într-un mod colaborativ, utilizând platformele de cooperare și mecanismele de finanțare disponibile la nivelul UE, cum ar fi PESCO, Fondul european de apărare, precum și Orizont Europa și programul Europa digitală;

·       să se asocieze pentru abordarea provocărilor comune: pe baza actualelor dialoguri în materie de securitate și apărare, precum și a dialogurilor pe teme cibernetice cu țările partenere, UE va încerca să instituie parteneriate adaptate în domeniul apărării cibernetice.  

Etapele următoare 

Comisia și Înaltul Reprezentant, inclusiv în calitatea sa de șef al Agenției Europene de Apărare (AEA), vor prezenta Consiliului UE un raport anual pentru a monitoriza și a evalua progresele înregistrate în ceea ce privește punerea în aplicare a acțiunilor din Comunicarea comună privind politica de apărare cibernetică a UE. Statele membre sunt încurajate să contribuie la progresele înregistrate în ceea ce privește măsurile de punere în aplicare care au loc în formate naționale sau de cooperare. Un plan de punere în aplicare ar putea fi elaborat în cooperare cu statele membre.

Context

Strategia de securitate cibernetică a UE din 2020 a subliniat necesitatea unei revizuiri a cadrului de politici pentru apărarea cibernetică a UE. În plus, președinta von der Leyen a solicitat în discursul său privind starea Uniunii în 2021 să se dezvolte o politică europeană de apărare cibernetică. Aceasta este, de asemenea, o ambiție a Busolei strategice pentru securitate și apărare, aprobată de Consiliu în luna martie a acestui an. În mai, în concluziile Consiliului privind dezvoltarea poziției cibernetice a Uniunii Europene, statele membre au invitat Înaltul Reprezentant împreună cu Comisia să prezinte o propunere ambițioasă privind o politică de apărare cibernetică a UE în 2022. 

Împreună cu pachetul privind securitatea și apărarea, Comisia publică și primul raport privind progresele înregistrate referitor la Planul de acțiune privind sinergiile dintre industria civilă, industria de apărare și industria spațială, disponibil aici

Pentru informații suplimentare 

Comunicarea comună privind politica de apărare cibernetică a UE

Întrebări și răspunsuri despre politica de apărare cibernetică a UE

Fișă informativă privind politica de apărare cibernetică a UE

Strategia de securitate cibernetică a UE pentru deceniul digital 

Fișă informativă privind noua Strategie de securitate cibernetică a UE 

Discursul privind starea Uniunii în 2021 

Busola strategică pentru securitate și apărare 

Concluzii ale Consiliului privind dezvoltarea poziției cibernetice a Uniunii Europene 

Comunicare comună privind deficitele de investiții în domeniul apărării 

Propunerea de act privind reziliența cibernetică 

Fișă informativă privind securitatea cibernetică: acțiunea externă a UE 

Activitățile de apărare cibernetică ale Agenției Europene de Apărare  

O uniune europeană a securității 

Mai multe informații despre securitatea cibernetică 

Mai multe informații despre Directiva NIS

Detalii

Data publicării

11 noiembrie 2022

Date de contact

Nume

Peter STANO

Email

peter.stano@ec.europa.eu

Phone number

+32 2 295 45 53

Nume

Johannes BAHRKE

Email

johannes.bahrke@ec.europa.eu

Phone number

+32 2 295 86 15

Nume

Adalbert JAHNZ

Email

adalbert.jahnz@ec.europa.eu

Phone number

+ 32 2 295 31 56

Nume

Sonya GOSPODINOVA

Email

sonya.gospodinova@ec.europa.eu

Phone number

+32 2 296 69 53


NoutatiALTE NOUTĂŢI - O Europă pregătită pentru era digitală