Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE FlagPUBLICAŢII
Publicatii 2018
Publicatii 2017
Publicatii 2016
Publicatii 2015
Publicatii 2014
Publicatii 2013 Publicatii 2012 Publicatii 2011 Publicatii 2010 Publicatii 2009
UE Flag NOUTAŢI UE
Eroare de flux RSS
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - Pactul ecologic european
08.07.2014 - Mediu/politica industrială: să trăim și să muncim în clădiri mai bune
ED Targoviste

Comisia a adoptat noi propuneri care vizează reducerea impactului de mediu al clădirilor noi și renovate prin creșterea eficienței resurselor și îmbunătățirea informațiilor disponibile referitoare la performanța de mediu a clădirilor.

Rezultatele ar trebui să fie benefice pentru:

  1. mediu. Aproape jumătate din consumul final de energie al UE și din materialele extrase, și aproximativ o treime din consumul de apă din UE sunt legate de construcția și ocuparea clădirilor;
  2. sectorul construcțiilor; Sectorul construcțiilor din Europa generează aproape 10% din PIB și oferă 20 de milioane de locuri de muncă.
  3. și ocupanți. Clădirile durabile sunt mai ieftine în ceea ce privește funcționarea și întreținerea și au efecte pozitive asupra sănătății și a calități vieții celor care le ocupă.

Vicepreședintele Comisiei Europene, domnul Michel Barnier, comisarul interimar pentru industrie și antreprenoriat, a declarat: „Propunerile prezentate astăzi ar trebuie să reprezinte o posibilitate de inovare și de atragere a unor noi talente în sectorul construcțiilor. Noile tehnologii oferă un potențial important de creștere a eficienței energetice, atât a clădirilor noi, cât și, prin renovare, a milioane de clădiri existente. Să nu pierdem această ocazie.”

Dl Janez Potočnik, comisar pentru mediu, a declarat: „Se vorbește mult despre eficiența energetică a clădirilor, însă trebuie să privim lucrurile și într-un context mai amplu. O mai bună informare a publicului privind performanța de mediu este o cale sigură spre creșterea performanței globale a clădirilor europene. Acest lucru este benefic pentru mediu, pentru sănătatea oamenilor și pentru portofelele lor.”

Deseori, construirea, utilizarea și demolarea clădirilor au un impact substanțial asupra mediului nostru înconjurător. Cu toate că, în ultimii ani, în UE s-au înregistrat progrese remarcabile în domeniul eficienței energetice, sunt disponibile foarte puține informații despre performanța generală de mediu a clădirilor. Cercetările au demonstrat că 79% din gospodăriile din Europa ar dori să poată include aspectele de mediu printre considerentele de care țin seama atunci când închiriază sau cumpără o proprietate. Cu toate acestea, acest lucru a fost posibil în cazul a mai puțin de 1% din clădirile din Europa.

Prin aceste propuneri, arhitecții, fabricanții de produse pentru construcții, societățile de construcții și toți cei care doresc să închirieze sau să cumpere o clădire vor avea acces la informații mai detaliate cu privire la aspectele de mediu și de sănătate implicate. Efectele diferitelor opțiuni asupra mediului în fazele de proiectare, construcție, utilizare și demolare ar putea fi comparate mai ușor, fapt care, la rândul său, ar stimula construirea unor clădiri sustenabile în UE.

Pornind de la această premisă, Comisia va elabora, în prezent, împreună cu părțile interesate și cu autoritățile naționale, un cadru cu un număr limitat de indicatori de evaluare a performanței de mediu a clădirilor. Obiectivul este furnizarea unui instrument care să poată fi utilizat pretutindeni în Europa, atât de actorii privați, cât și de autoritățile publice. Concluziile care s-au desprins din consultarea publică de anul trecut au fost că un astfel de cadru ar reprezenta un pas important spre creșterea ofertei și a cererii de clădiri mai ecologice.

Vor fi luate, de asemenea, măsuri de îmbunătățire a performanței de mediu a clădirilor. Noile propuneri vor facilita reciclarea deșeurilor din construcții și demolări, precum și reutilizarea acestora pentru construirea de clădiri noi sau renovarea celor existente. Aceasta înseamnă că în depozitele de deșeuri vor ajunge cantități mai mici de deșeuri și că vor fi necesare mai puține materiale noi.
Aceste inițiative, coroborate cu comunicările privind deșeurile și economia circulară, locurile de muncă ecologice și planul de acțiune ecologic pentru IMM-uri, publicate în aceeași zi de către Comisie, marchează lansarea unei noi agende privind utilizarea eficientă a resurselor în anii următori.

Etapele următoare
Primul set de indicatori ar trebui să fie disponibil în doi sau trei ani. În etapa ulterioară, vor fi colectate informațiile; acestea vor avea, treptat, un impact asupra clădirilor noi și a celor renovate. Comisia va stimula, de asemenea, piața de reciclare a deșeurilor din construcții și demolări, prin mai multe acțiuni de sprijin în favoarea proiectelor de cercetare și a proiectelor demonstrative și printr-o colaborare mai susținută cu statele membre, pentru ca reciclarea să devină mai atractivă din punct de vedere economic.

Context
Foaia de parcurs către o Europă eficientă din punct de vedere al utilizării resurselor, adoptată în 2011, a arătat că, în țările industrializate, 70-80% din efectele asupra mediului sunt cauzate, în general, de alimentație, mobilitate și locuințe. Concluziile evidențiază faptul că politicile existente privind promovarea eficienței energetice și a utilizării surselor de energie regenerabilă în clădiri trebuie să fie coroborate cu politici privind utilizarea eficientă a resurselor, care analizează o gamă mai largă de efecte asupra mediului pe durata ciclului de viață al clădirilor. În plus, aceste politici ar contribui la crearea unui sector competitiv al construcțiilor și la dezvoltarea unui parc imobiliar eficient din punctul de vedere al utilizării resurselor. Foaia de parcurs definește principalele etape pentru anul 2020 și stabilește acțiunile care urmează a fi întreprinse de către Comisia Europeană. În acest document s-a solicitat, de asemenea, elaborarea unei comunicări privind clădirile sustenabile pentru a contribui la atingerea obiectivelor prevăzute în foaia de parcurs.

Această inițiativă va propune abordări în materie de recunoaștere reciprocă sau de armonizare a diferitelor metode de evaluare existente, cu scopul de a le face, de asemenea, mai operaționale și mai accesibile pentru întreprinderile de construcții, pentru sectorul de asigurări și pentru investitori. Acest lucru este conform cu Strategia pentru competitivitatea durabilă a sectorului construcțiilor și a întreprinderilor sale, care prevede, până în 2020, acțiuni de politică în materie de investiții, capital uman, cerințe ecologice, reglementare și acces la piețe.

Persoane de contact:
Pentru presă:
Joe Hennon (+32 2 295 35 93)
Andreja Skerl (+32 2 295 14 45)
Pentru public: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 6 7 8 9 10 11 sau prin e­mail

Pagini Utile

  1. Comunicarea Comisiei
  2. Întrebări și răspunsuri privind clădirile sustenabile MEMO/14/451
  3. http://ec.europa.eu/environment/eussd/buildings.htm
  4. http://ec.europa.eu/enterprise/magazine/articles/sustainable-industry-innovation/article_11121_en.htm
  5. IP/14/763


NoutatiALTE NOUTĂŢI - Pactul ecologic european