Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - Pactul ecologic european
21.11.2016 - Oceane sigure, curate și gestionate durabil
ED Targoviste

Propunerea adoptată joi, 10 noiembrie, de Comisia Europeană și Înaltul Reprezentant al Uniunii Federica Mogherini, include 14 seturi de acțiuni ce vizează siguranța, securitatea, curățenia și gestionarea durabilă a oceanelor. Acestea se axează pe 3 domenii prioritare: 1) îmbunătățirea cadrului internațional de guvernanță a oceanelor; 2) reducerea presiunii umane asupra oceanelor și crearea condițiilor propice pentru o economie albastră durabilă; și 3) consolidarea la nivel internațional a cercetării și datelor oceanografice. 

Federica Mogherini, Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și vicepreședinte al Comisiei Europene, a declarat: „Prin această propunere comună, ne confirmăm angajamentul că ne vom afla în prima linie în ceea ce privește implementarea Agendei 2030 a ONU pentru dezvoltare durabilă, în beneficiul cetățenilor UE și al întregii lumi. Crimele, pirateria și jafurile armate constituie amenințări pentru oceanele noastre. Încercările de afirmare a pretențiilor teritoriale sau maritime afectează stabilitatea regională și economia mondială. Trebuie să folosim toate instrumentele de care dispunem pentru a contura guvernanța oceanelor și a o integra mai mult în acțiunea externă a Uniunii Europene. Totodată, acest demers este și un exemplu concret al modului în care este pusă în practică strategia globală a EU pentru afaceri externe și politica de securitate ”.

Acțiunile au în vedere:

  1. Îmbunătățirea cadrului internațional de guvernanță a oceanelor – prin dezvoltarea și mai buna aplicare a normelor în vigoare, prezentarea de orientări privind exploatarea resurselor naturale din zonele de jurisdicție națională, reducerea riscurilor și amenințărilor la adresa securității maritime (cum ar fi pirateria sau traficul de persoane, arme și stupefiante) prin colaborarea cu țările partenere;
  2. Reducerea presiunii umane asupra oceanelor și crearea condițiilor propice unei economii albastredurabile – prin consolidarea acțiunilor de implementarea a angajamentelor naționale și internaționale din acordul de la Paris, combaterea pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat, propunerea unei strategii privind materialele plastice pentru a reduce deșeurile marine, eforturi în vederea elaborării unor orientări internaționale privind amenajarea spațiului maritim și a extinderii zonelor maritime protejate;
  3. Consolidarea cercetării  datelor oceanografice internaționale – prin propuneri de dezvoltare a bazei de date privind mediul marin (Blue data) pentru transformarea ei într-o rețea de date maritime la nivel mondial.

Etapa următoare
Acțiunile propuse vor fi discutate cu Parlamentul European și cu statele membre în cadrul Consiliului.

Context
Propunerea face parte integrantă din răspunsul UE la Agenda ONU de dezvoltare durabilă 2030, în special în ceea ce privește obiectivul de dezvoltare durabilă 14 „de a conserva și utiliza durabil oceanele, mările și resursele marine”.
Rolul UE în promovarea siguranței și a securității, a creșterii maritime mondiale și a guvernanței mondiale prin parteneriate bilaterale, regionale și multilaterale se bazează pe Strategia globală pentru politica externă și de securitate a Uniunii Europene, prezentată în iunie 2016. Aceasta solicită elaborarea mai multor politici interne și externe comune, iar propunerea sus-menționată are drept scop crearea de legături între dimensiunea internă și cea externă de securitate a bunei guvernanțe a oceanelor.

Persoane de contact pentru presă:
Maja KOCIJANCIC (+32 2 298 65 70)
Enrico BRIVIO (+32 2 295 61 72)

Întrebări din partea publicului larg:
Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email

Pagini utile:
Comunicat de presă integral
Înregistrarea conferinței de presă susținute de comisarul european Karmenu VELLA, responsabil pentru mediu, afaceri maritime și pescuit
Înregistrarea sesiunii de întrebări și răspunsuri
Pagina dedicată guvernanței internaționale a oceanelor
Infografic privind guvernanța internațională a oceanelor
Infografic privind guvernanța UE și internațională a oceanelor
Operațiunile UE în Marea Mediterană
Strategia globală pentru politica externă și de securitate a Uniunii Europene
Strategia UE în materie de securitate maritimă


NoutatiALTE NOUTĂŢI - Pactul ecologic european