Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE FlagPUBLICAŢII
Publicatii 2018
Publicatii 2017
Publicatii 2016
Publicatii 2015
Publicatii 2014
Publicatii 2013 Publicatii 2012 Publicatii 2011 Publicatii 2010 Publicatii 2009
UE Flag NOUTAŢI UE
-
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - Pactul ecologic european
09.11.2012 - Politici climatice: Comisia propune reduceri semnificative ale emisiilor de gaze fluorurate cu efect de seră
ED Targoviste

Comisia Europeană a făcut un pas important în direcția realizării obiectivelor climatice pe termen lung prin prezentarea unei propuneri de reducere semnificativă a emisiilor de gaze fluorurate. Emisiile de gaze fluorurate, care au un efect de încălzire a climei de până la 23 000 de ori mai mare decât dioxidul de carbon, au crescut cu 60% din 1990, în timp ce toate celelalte gaze cu efect de seră au scăzut. Regulamentul propus urmărește să reducă până în 2030 emisiile de gaze fluorurate cu două treimi față de nivelurile actuale. De asemenea, regulamentul interzice utilizarea gazelor fluorurate în unele echipamente noi, cum ar fi frigiderele de uz casnic, pentru care se pot găsi cu ușurință alternative viabile mai puțin poluante.

Gazele fluorurate sunt utilizate în mod curent în echipamentele de refrigerare și climatizare, precum și în echipamentele electrice, spumele izolante, spray-urile sub presiune și extinctoare. Acestea pot ajunge în atmosferă din instalațiile de producție, din aparatele în care sunt folosite și după ce astfel de aparate sunt aruncate.

Connie Hedegaard, Comisarul UE pentru politici climatice, a declarat: „Sunt mândră că pot prezenta această nouă inițiativă tocmai când aniversăm 25 de ani de la Protocolul de la Montreal.Limitând volumul de gaze fluorurate vândute în UE, acest instrument legislativ nou va aduce beneficii pentru climă și va crea oportunități de afaceri semnificative. Legislația noastră actuală a reușit cu succes să întrerupă tendința crescătoare a emisiilor și să încurajeze inovarea tehnologică. Acum că se pot fabrica mai multe produse nedăunătoare climei, facem încă un pas înainte în direcția reducerii într-un mod rentabil a emisiilor de gaze fluorurate”.

Propunerea din 7 noiembrie introduce o măsură de reducere treptată care, începând cu 2015, va limita volumul total al celui mai important grup de gaze fluorurate - hidrofluorocarburile (HFC) - care poate fi comercializat în UE și îl va reduce treptat până în 2030 la o cincime față de volumul comercializat în prezent. Această măsură se va baza pe reușita reducerii treptate a substanțelor care epuizează stratul de ozon, înregistrată în UE cu 10 ani mai repede față de calendarul convenit la nivel internațional.

UE sprijină adoptarea unor măsuri la nivel mondial privind HFC în temeiul Protocolului de la Montreal. Măsura propusă anticipează și facilitează ajungerea la un acord privind o reducere treptată la nivel mondial a consumului și a producției de HFC, acord care urmează să fie discutat în cadrul celei de-a 24-a reuniuni a părților la Protocolul de la Montreal, ce va avea loc la sfârșitul acestei luni. Măsura consolidează, de asemenea, apelul ce va fi lansat la Conferința privind schimbările climatice din cadrul Convenției-cadru a Organizației Națiunilor Unite privind schimbările climatice, care va avea loc la Doha la sfârșitul acestei luni și prin care și alte țări sunt îndemnate să adopte măsuri urgente privind HFC pentru a elimina decalajul dintre reducerile de emisii necesare până în 2020 și acțiunile de atenuare avute în vedere în prezent.

Cu un cadru juridic adecvat în vigoare, consumatorii din UE și utilizatorii comerciali de echipamente pot stimula schimbarea și impulsiona dezvoltarea tehnologică în toate sectoarele care utilizează în prezent gaze fluorurate. Acest lucru va avea ca rezultat cote de piață mai mari pentru societățile care profită de ocazie și dezvoltă produse și echipamente care nu afectează clima. Studii recente arată că există o serie de alternative corespunzătoare din punct de vedere tehnic, care sunt folosite în condiții de siguranță, sunt rentabile și pot duce la reducerea consumului de energie.

Propunerea va înlocui regulamentul existent privind gazele fluorurate cu efect de seră care impune societăților să ia o serie de măsuri pentru reducerea scurgerilor din echipamentele care conțin gaze fluorurate și pentru recuperarea gazelor la sfârșitul duratei de viață a echipamentului. Regulamentul actual stabilește și unele cerințe privind formarea și certificarea personalului implicat în asigurarea service-ului pentru echipamente, privind etichetarea echipamentelor care conțin gaze fluorurate, raportarea datelor privind producția, importurile și exporturile de gaze fluorurate, precum și unele interdicții în câteva domenii specifice. Toate aceste cerințe sunt menținute și/sau consolidate în noua propunere.

Etapele următoare

Propunerea va fi prezentată Parlamentului European și Consiliului spre discutare și adoptare în cadrul procedurii legislative ordinare.

Context

Foaia de parcurs a Comisiei Europene pentru trecerea la o economie cu emisii scăzute de carbon prezintă o modalitate rentabilă de obținere a reducerii necesare a emisiilor prevăzută în cadrul unui efort global de a limita încălzirea la 2 grade Celsius peste nivelurile din perioada preindustrială. Eforturile necesare pentru realizarea acestui

obiectiv trebuie să acopere toate sectoarele şi toate gazele cu efect de seră.
Foaia de parcurs prevede o reducere de peste 70% până în 2030 a emisiilor din sectorul industrial, care vizează și gazele fluorurate. Noua propunere a fost concepută pentru a realiza aceste economii, ceea ce reprezintă o contribuție rentabilă a sectorului gazelor fluorurate la efortul economic general necesar pentru a evita unele consecințe mai costisitoare ale schimbărilor climatice în viitor.  

Contact :
Isaac Valero Ladron  (+32 2 296 49 71)
Stephanie Rhomberg  (+32 2 298 72 78)

Pagini Utile


NoutatiALTE NOUTĂŢI - Pactul ecologic european