Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - Pactul ecologic european
14.03.2018 - Sistem financiar pentru o economie ecologică
ED Targoviste

Comisia Europeană a prezentat joi, 8 martie, strategia pentru un sistem financiar care să sprijine agenda UE în ceea ce privește schimbările climatice, prin intermediul unei foi de parcurs ce promovează rolul finanțării în tranziția către o economie performantă și care să îndeplinească obiectivele sociale și de mediu. Aceasta a fost realizată pe baza recomandărilor formulate de Grupul de experți la nivel înalt privind finanțarea sustenabilă și reprezintă una din etapele-cheie către punerea în aplicare a Acordului istoric de la Paris și a Agendei UE pentru dezvoltare durabilă.

08/03/2018

Prim-vicepreședintele Frans Timmermans a declarat: „Trecerea la o economie mai verde și durabilă este benefică pentru crearea de locuri de muncă, pentru oameni și pentru planetă. Ne asigurăm, prin propunerile noastre, că și sistemul financiar participă la atingerea acestui obiectiv. Acestea le vor permite investitorilor și cetățenilor să facă alegerea corectă, astfel încât banii lor să fie utilizați într-un mod mai responsabil și să sprijine sustenabilitatea.”

Printre elementele-cheie ale planului de acțiune se numără:

  • stabilirea unui limbaj comun pentru finanțarea sustenabilă, printr-un sistem de clasificare unificată - sau a unei taxonomii - la nivelul UE;
  • crearea, pe baza acestui sistem de clasificare la nivelul UE, a unor etichete ale UE pentru produsele financiare verzi sau cu emisii scăzute de dioxid de carbon;
  • clarificarea îndatoririi administratorilor de active și investitorilor instituționali de a ține seama de sustenabilitate în procesul de realizare a investițiilor și consolidarea cerințelor de prezentare a informațiilor;
  • introducerea obligației de a consilia clienții pentru societățile de asigurare și firmele de investiții în funcție de preferințele lor în materie de sustenabilitate;
  • integrarea sustenabilității în cerințele prudențiale, posibilitatea recalibrării cerințelor de capital aplicate băncilor pentru investițiile sustenabile fiind luată în considerare;
  • sporirea transparenței în ceea ce privește raportarea corporativă, prin continuarea alinierii orientărilor pentru informații nefinanciare la cele privind publicarea informațiilor financiare referitoare la schimbările climatice.

Context

Atunci când au adoptat Acordul de la Paris privind schimbările climatice și Agenda 2030 a ONU pentru dezvoltare durabilă, UE și guvernele din întreaga lume s-au angajat să urmărească obiectivul de a promova o economie și o societate durabile.

La 22 martie 2018, Comisia va organiza o conferință la nivel înalt pentru a discuta strategia pentru o finanțare sustenabilă.

Persoane de contact pentru presă:

Vanessa MOCK (+32 2 295 61 94)

Letizia LUPINI (+32 2 295 19 58)

Întrebări din partea publicului larg:

Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email

Pagini utile

Comunicat de presă integral

Fișă informativă privind planul de acțiune în domeniul finanțării creșterii durabile

Fișă informativă despre finanțarea creșterii durabile

Pagina dedicată planului de acțiune pentru finanțarea creșterii durabile


NoutatiALTE NOUTĂŢI - Pactul ecologic european