Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - Pactul ecologic european
07.10.2009 - Investiții în viitor: Comisia preconizează investiții de încă 50 miliarde de euro în tehnologii cu emisii scăzute de carbon
ED Targoviste

        Comisia Europeană a invitat autoritățile publice, întreprinderile și cercetătorii să își coordoneze eforturile pentru ca până în 2020 să dezvolte tehnologiile necesare pentru combaterea schimbărilor climatice, garantarea securității aprovizionării cu energie a Uniunii Europene și asigurarea competitivității economiilor noastre. În cadrul unei propuneri privind investițiile în dezvoltarea de tehnologii energetice cu emisii scăzute de carbon, Comisia a estimat că în următorii zece ani vor fi necesare investiții de încă 50 de miliarde de euro în cercetarea din acest domeniu. Aceasta înseamnă aproape triplarea investițiilor anuale din Uniunea Europeană, de la 3 la 8 miliarde de euro, și reprezintă un pas înainte către implementarea Planului strategic european privind tehnologiile energetice (Planul SET), pilonul tehnologic al politicii comunitare în domeniul energiei și climei. Sunt avute în vedere diverse surse de finanțare, din sectorul public și din cel privat, la nivel național și comunitar, care, utilizate într-un mod coordonat, vor permite impulsionarea sectorului industrial aflat în creștere rapidă și crearea de locuri de muncă.

        Comisarul european pentru știință și cercetare, Janez Potočnik, a declarat: „Creșterea nivelului investițiilor în cercetarea din domeniul tehnologiilor curate se impune de urgență, pentru ca Europa să parcurgă drumul către și dincolo de Copenhaga la costuri mai reduse. Ținând cont de estimările actuale, Comisia dorește ca Planul SET să devină o adevărată trambulină către o economie cu emisii scăzute de carbon, ceea ce este posibil numai dacă sectorul public și cel privat își reunesc resursele într-un mod coerent. Creșterea investițiilor inteligente în cercetare în acest moment este o oportunitate de a identifica noi surse de creștere, de a „ecologiza” economiile noastre și de a asigura competitivitatea Uniunii Europene în momentul ieșirii din criză”.

        Comisarul european pentru energie, Andris Piebalgs, a declarat: „Revoluțiile industriale din trecut au arătat că modul nostru de viață poate fi îmbunătățit cu tehnologiile adecvate. Astăzi avem ocazia unică de a înlocui un model energetic bazat pe combustibili fosili poluanți, disponibili în cantități limitate și riscanți cu un model ecologic, sustenabil și mai puțin dependent. Totul depinde de alegerea tehnologiilor corespunzătoare”.

        „ Necesarul de investiții pentru producerea de energie ecologică și regenerabilă poate fi acoperit numai prin utilizarea unei game largi de instrumente financiare. Comisia și BEI au majorat deja considerabil nivelul finanțării dedicate acestui scop, însă este nevoie să fie mobilizate mai multe fonduri din sectorul public și din cel privat. Propunem consolidarea mecanismului de finanțare cu partajarea riscurilor, sprijinirea mai puternică a capitalului de risc și dezvoltarea fondului Marguerite, alături de alte fonduri”, a declarat comisarul pentru afaceri economice și monetare, Joaquin Almunia.

Principalele tehnologii și activități care urmează să fie finanțate

        Comisia, împreună cu sectorul energetic și comunitatea științifică, a elaborat foi de parcurs tehnologice care identifică principalele tehnologii cu emisii scăzute de carbon care prezintă un potențial ridicat la nivel comunitar în șase domenii: energie eoliană, energie solară, rețeaua energetică, bioenergie, captarea și stocarea carbonului (CSC) și fisiunea nucleară sustenabilă. Costurile suplimentare ar urma să acopere cercetarea de bază și aplicată, demonstrația și introducerea inițială pe piață, fără a include însă activitățile de implementare a tehnologiilor. A fost propusă o nouă inițiativă în domeniul eficienței energetice pentru cel mult 30 de orașe (inițiativa „orașe inteligente”), pentru a facilita adoptarea de către publicul larg a tehnologiilor din domeniul eficienței energetice, al energiei regenerabile și al rețelelor energetice.

O responsabilitate comună pentru eficiența costurilor

        Comisia invită părțile interesate să întreprindă acțiuni coordonate și complementare și să își asume totodată mai multe riscuri. Sprijinul public este necesar în condițiile unui nivel ridicat de incertitudine tehnologică și de risc de piață. Acest sprijin trebuie să reprezinte un stimulent pentru implicarea sectorului, alături de investiții mai puternice ale băncilor și ale investitorilor privați în companiile care vor face posibilă tranziția către o economie cu emisii scăzute de carbon. Este avută în vedere și o eventuală intervenție a BEI pentru majorarea împrumuturilor destinate finanțării Planului SET.

A se vedea și MEMO/09/437 - Întrebări și răspunsuri

Site-uri web:
Planul SET: http://ec.europa.eu/energy/technology/set_plan/set_plan_en.htm
Sprijinul JRC pentru Planul SET:
http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm?id=4390&lang=en
Sistemul de informații al Planului SET (SETIS): http://setis.ec.europa.eu
IP și MEMO anterioare:
IP/07/1750 , MEMO/07/494 și MEMO/07/493 publicate la 22 noiembrie 2007.
IP/08/1587 , MEMO/08/657 , publicate la 28 octombrie 2008.


NoutatiALTE NOUTĂŢI - Pactul ecologic european