Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - Pactul ecologic european
18.03.2016 - Nou regulament privind îngrășămintele
ED Targoviste

Comisia a propus, în 17 martie, un regulament care va îmbunătăți semnificativ accesul pe piața unică al îngrășămintelor organice și al celor pe bază de deșeuri, prin crearea unor condiții concurențiale similare celor pentru îngrășămintele neecologice tradiționale. Acest lucru va crea noi oportunități de piață pentru întreprinderile inovatoare, reducând în același timp deșeurile, consumul de energie și daunele aduse mediului.

Jyrki Katainen, vicepreședinte al Comisiei, responsabil pentru locuri de muncă, creștere economică, investiții și competitivitate, a declarat: „Foarte puține din multitudinea de resurse pe bază de biodeșeuri sunt transformate în produse fertilizante valoroase. Fermierii noștri folosesc îngrășăminte fabricate din produse importate sau provenite din procese mari consumatoare de resurse, deși industria noastră ar putea valorifica aceste biodeșeuri transformându-le în nutrienți reciclați. Prezentul regulament va contribui la transformarea problemelor în oportunități, pentru fermieri și pentru întreprinderi.”

Regulamentul stabilește norme comune privind transformarea biodeșeurilor în materii prime care pot fi utilizate în vederea fabricării de produse fertilizante. Acesta definește cerințele în materie de siguranță, calitate și etichetare pe care trebuie să le respecte toate produsele fertilizante pentru a putea fi comercializate liber în întreaga UE. 
Noile norme se vor aplica tuturor tipurilor de îngrășăminte pentru a garanta cele mai înalte niveluri de protecție a solului. 

Etape următoare
Proiectul de regulament va fi transmis Parlamentului European și Consiliului pentru adoptare. Odată adoptat, el va fi direct aplicabil, fără a mai fi necesară transpunerea în legislația națională, după o perioadă de tranziție care va permite întreprinderilor și autorităților publice să se pregătească pentru noile norme. 

Context
Regulamentul privind îngrășămintele actual, din 2003, asigură libera circulație pe piața unică în special a îngrășămintelor neecologice convenționale, de regulă extrase din mine sau obținute în urma unor procedee chimice. Aceste procese sunt mari consumatoare de energie și mari generatoare de CO2. Produsele fertilizante inovatoare fabricate din materii organice se regăsesc în afara domeniului de aplicare al Regulamentului curent. Accesul acestora la piața unică depinde astfel de recunoașterea reciprocă între statele membre, dificilă din cauza normelor naționale divergente.
Regulamentul actual nu abordează nici problemele de mediu legate de contaminarea cu îngrășăminte a solului, a apelor interioare, a celor marine și, în cele din urmă, a produselor alimentare.

Persoane de contact pentru presă:
Heli PIETILA (+32 2 2964950)
Lucia CAUDET (+32 2 295 61 82)
Întrebări din partea publicului larg:
Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email

Pagini Utile


NoutatiALTE NOUTĂŢI - Pactul ecologic european