Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE FlagPUBLICAŢII
Publicatii 2018
Publicatii 2017
Publicatii 2016
Publicatii 2015
Publicatii 2014
Publicatii 2013 Publicatii 2012 Publicatii 2011 Publicatii 2010 Publicatii 2009
UE Flag NOUTAŢI UE
Eroare de flux RSS
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - Pactul ecologic european
13.12.2012 - Mediu: Exprimați-vă opinia cu privire la modalitățile de îmbunătățire a politicii UE în domeniul calității aerului
ED Targoviste

Comisia Europeană organizează o consultare publică cu privire la cea mai bună modalitate de îmbunătățire a calității aerului în Europa. În următoarele 12 săptămâni, părțile interesate sunt invitate să își exprime opiniile cu privire la modalități de asigurare a implementării integrale a cadrului actual, precum și de îmbunătățire și de completare a acestuia cu acțiuni de sprijin. Rezultatele consultării vor sta la baza unei analize cuprinzătoare a politicilor europene în domeniul aerului, care trebuie prezentată în 2013. Consultarea este deschisă până la 4 martie 2013.

Poluarea aerului și amenințările aferente la adresa mediului și a sănătății umane continuă să fie un motiv de îngrijorare pentru mulți cetățeni ai UE. În ciuda progreselor înregistrate în ultimele decenii datorită legislației care vizează reducerea poluanților nocivi, precum dioxidul de sulf, plumbul, oxizii de azot, monoxidul de carbon și benzenul, unii poluanți constituie în continuare o sursă de probleme. Smogul de vară, ozonul troposferic potențial dăunător și particulele fine care prezintă riscuri importante pentru sănătate depășesc în mod regulat limitele de siguranță. În consecință, expunerea la poluarea atmosferică generează încă peste 400 000 de decese premature în fiecare an în UE.

Consultarea este împărțită în două – un scurt chestionar pentru publicul larg și o serie mai amplă de întrebări pentru experți și specialiști din administrațiile naționale, autoritățile regionale și locale, cercetători, întreprinderi, părți interesate, organizații din domeniul sănătății și al mediului și alte grupuri cu experiență în implementarea legislației UE privind calitatea aerului.

Această consultare online face parte dintr-un proces mai larg conceput pentru a implica societatea civilă în viitoarea revizuire a politicii în domeniul aerului. Aceasta este ultima etapă oficială a procesului de consultare inițiat de Comisie în ianuarie 2011 (a se vedeaMEMO/11/31), care a cuprins reuniuni regulate cu statele membre și cu alte părți interesate și o primă consultare publică privind eficacitatea politicii UE în domeniul calității aerului și prioritățile pentru viitor (a se vedea IP/11/813).

De asemenea, Comisia va publica în scurt timp rezultatele unui sondaj Eurobarometru privind calitatea aerului. Aproximativ 25 000 de cetățeni europeni din cele 27 de state membre au fost abordați pentru a-și exprima opiniile cu privire la aspecte legate de calitatea aerului.

Etapele următoare

Pe baza unei analize aprofundate de doi ani și a rezultatelor acestui amplu proces de consultare, Comisia va prezenta o propunere cu privire la viitorul politicii UE în domeniul aerului până cel târziu în 2013.

Persoane de contact:
Joe Hennon (+32 2 295 35 93)
Monica Westeren (+32 2 299 18 30)

Pagini Utile

  1. Chestionarul pentru experți: http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=TSAPforExperts
  1. Chestionarul pentru publicul larg: http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=TSAPforGP
  2. Consultarea poate fi accesată la adresa:

http://ec.europa.eu/environment/consultations_en.htm

  1. Mai multe detalii privind politica UE în domeniul aerului și revizuirea acesteia:

http://ec.europa.eu/environment/air/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/air/review_air_policy.htm


NoutatiALTE NOUTĂŢI - Pactul ecologic european