Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE FlagPUBLICAŢII
Publicatii 2018
Publicatii 2017
Publicatii 2016
Publicatii 2015
Publicatii 2014
Publicatii 2013 Publicatii 2012 Publicatii 2011 Publicatii 2010 Publicatii 2009
UE Flag NOUTAŢI UE
Eroare de flux RSS
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - Pactul ecologic european
06.06.2010 - Douăsprezece state membre avertizate în legătură cu lipsa planurilor de management ale bazinelor hidrografice
ED Targoviste

        Comisia Europeană trimite un prim avertisment celor douăsprezece state membre care nu au transmis planurile de management ale bazinelor hidrografice europene cerute de legislația UE în domeniul apelor.Statele membre vizate sunt:Belgia, Cipru, Danemarca, Grecia, Irlanda, Lituania, Malta, Polonia, Portugalia, România, Slovenia și Spania.Planurile de management ale bazinelor hidrografice se află la baza Directivei cadru privind apa și sunt esențiale pentru îndeplinirea obiectivului UE ca toate corpurile de apă din Europa să fie în „stare bună” în 2015.Aceste planuri ar fi trebuit să fie adoptate până la 22 decembrie 2009 cel târziu.

        Comisarul european pentru mediu, Janez Potočnik, a declarat:„Mă bucur că majoritatea statelor membre au reușit să transmită la timp planurile de management ale bazinelor hidrografice.Totuși, încă nu avem planurile pentru un sfert din teritoriul UE.Rog statele membre în cauză să acționeze rapid, să finalizeze consultările publice și să transmită planurile.”

        Primul avertisment către douăsprezece state membre privind planurile de management ale bazinelor hidrografice

        Comisia trimite o primă scrisoare de avertizare către douăsprezece state membre în legătură cu lipsa planurilor de management ale bazinelor hidrografice cerute de Directiva cadru privind apa.

        Conform legislației, statele membre trebuiau să publice câte un plan de management pentru fiecare district hidrografic cel târziu la nouă ani de la intrarea în vigoare a legislației.Statele membre străbătute de râuri internaționale trebuie să colaboreze pentru a elabora un singur plan de management al bazinului hidrografic internațional.
        Statele membre trebuie să consulte publicul și alte părți interesate în legătură cu planurile și să publice versiuni de lucru ale acestora, acordând șase luni pentru primirea unor comentarii în scris.Date fiind aceste cerințe, consultările publice ar fi trebuit să înceapă cel târziu în decembrie 2008.

        Totuși, deși majoritatea statelor membre au transmis planurile, douăsprezece state nu au făcut acest lucru, iar în unele state membre încă nu au început consultările.Pentru că lipsesc planurile pentru un sfert din teritoriul UE, circa 31% dintre cetățeni nu știu sigur cum vor fi gospodărite resursele lor de apă.

        Astfel, există riscul ca obiectivele directivei să nu fie îndeplinite.Întârzierile prelungite vor avea un efect indirect asupra implementării directivei în general, asupra stabilirii de măsuri și, în cele din urmă, asupra îmbunătățirii mediului acvatic.Prin urmare, Comisia trimite un prim avertisment scris statelor membre în cauză, îndemnându-le insistent să accelereze procedurile de adoptare a planurilor.Statele membre au două luni la dispoziție pentru a răspunde.

Planurile de management ale bazinelor hidrografice

        Inovatoarea Directivă-cadru privind apa, care a intrat în vigoare în 2000, oferă un cadru pentru managementul integrat al apelor în districtele hidrografice din întreaga Uniune Europeană, obligând statele membre să protejeze și să refacă toate corpurile de apă subterană și de suprafață (râuri, lacuri, canale și ape de coastă) pentru a obține starea bună până în 2015 cel târziu.
        Planurile de management ale bazinelor hidrografice oferă o viziune de ansamblu asupra principalelor probleme ale fiecărui district hidrografic și ar trebui să cuprindă măsurile specifice necesare pentru îndeplinirea obiectivelor de calitate a mediului stabilite.În cazul în care se aplică scutiri, acestea trebuie justificate temeinic.

        Comisia analizează din punct de vedere calitativ planurile primite, iar în 2012 va prezenta cel de-al treilea raport privind punerea în aplicare a Directivei cadru privind apa.Raportul va evalua planurile și va oferi recomandări pentru o mai bună punere în aplicare a acestora.Raportul va fi folosit la elaborarea „Planului de salvgardare a apelor europene” din 2012.

Linkuri utile  

Informații suplimentare privind consultarea și stadiul adoptării planurilor de management ale bazinelor hidrografice sunt disponibile aici


Detalii suplimentare legate de politica în domeniul apelor sunt disponibile aici.

Statisticile actualizate privind încălcările legislației comunitare în general pot fi consultate aici


NoutatiALTE NOUTĂŢI - Pactul ecologic european