Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - Pactul ecologic european
15.11.2012 - Mediu: Comisia prezintă un plan de acțiune pentru protejarea resurselor de apă ale Europei
ED Targoviste

Comisia a lansat un plan de acțiune pentru protejarea resurselor de apă ale Europei. Este vorba de o strategie vizând asigurarea disponibilității unei ape de calitate, în cantități suficiente, care să răspundă nevoilor populației, economiei și mediului.

În ciuda progreselor înregistrate în ultimii ani, calitatea apelor din UE lasă de dorit. Nici în ceea ce privește cantitatea de apă disponibilă nu stăm mai bine: deficitul de apă devine o problemă din ce în ce mai răspândită în Europa, în vreme ce un număr prea mare de state membre se confruntă cu tot mai multe fenomene extreme, cum ar fi inundațiile.

Trebuie să ne intensificăm eforturile pentru a rezolva problemele vechi și noi, în special poluarea apei, captarea apei pentru agricultură și producția de electricitate, utilizarea terenurilor și efectele schimbărilor climatice. Sunt necesare măsuri consolidate pentru a ajuta UE să își protejeze resursele de apă și să îmbunătățească eficiența utilizării  resurselor sale (inclusiv a apei).

Janez Potočnik, comisarul pentru mediu, a declarat: „Acest plan de acțiune arată că avem o bună înțelegere a problemelor cu care ne confruntăm și că dispunem de o bază solidă pentru a le aborda. A venit momentul să trecem la acțiune pentru a beneficia pe deplin de legislația noastră și a deschide calea unor soluții inovatoare la nivel strategic și la nivel practic în acest sector. Este necesar un echilibru durabil între cererea și oferta de apă, luând în considerare nevoile populației și pe cele ale ecosistemelor naturale pe care se bazează aceasta.”

Un plan de acțiune

Pentru a atinge până în 2015 obiectivul referitor la o stare bună a apelor, stabilit deja prindirectiva-cadru privind apa, planul de acțiune propune o abordare strategică pe trei niveluri: 

  1.   îmbunătățirea implementării politicii actuale a UE în domeniul apei, prin exploatarea la maximum a posibilităților oferite de legile în vigoare; de exemplu, stimularea adoptării de măsuri de reținere naturală a apei, cum ar fi refacerea zonelor umede și a zonelor inundabile ori îmbunătățirea implementării principiului „poluatorul plătește” prin măsurători, stabilirea tarifelor și o analiză economică mai bună;
  2.   favorizarea integrării obiectivelor politicii în domeniul apei în alte domenii strategice relevante, cum ar fi agricultura, pescuitul, energia regenerabilă, transportul, precum și fondurile de coeziune și fondurile structurale;
  3.    acoperirea lacunelor cadrului existent, în special în ceea ce privește instrumentele necesare pentru creșterea eficienței utilizării apei; în acest sens, planul de acțiune prevede stabilirea de către statele membre a unor obiective în materie de contabilizare a apei și de eficiență a utilizării apei, precum și elaborarea de norme UE în ceea ce privește reutilizarea apei.

Planul de acțiune nu prevede un cadru constrângător care să stabilească o soluție unică universală, ci le propune statelor membre un set de instrumente susceptibile să îmbunătățească gospodărirea apei la nivel național și regional și la nivelul bazinelor hidrografice.

Planul de acțiune precizează că protecția apei nu se limitează la protecția mediului, ci este de asemenea o problemă de sănătate și de bunăstare, care are efecte asupra creșterii economice și prosperității. Planul de acțiune urmărește să garanteze că sectorul apei din UE exploatează din plin potențialul său de creștere și că sectoarele economice care depind de disponibilitatea apei la anumiți parametri calitativi pot prospera și stimula astfel creșterea economică și crearea de locuri de muncă. Planul de acțiune beneficiază de susținerea unuiparteneriat european pentru inovare în domeniul apei lansat în mai 2012.

Etapele următoare

Implementarea propunerilor prezentate în planul de acțiune se va face în cadrul strategiei comune de implementare a directivei-cadru privind apa. Este vorba de un proces deschis și participativ care reunește statele membre, organizații neguvernamentale și întreprinderi. Calendarul planului de acțiune privind apa este strâns legat de cel al strategiei Europa 2020 a UE și în special de cel al Foii de parcurs privind eficiența utilizării resurselor 2011, în cadrul căreia planul de acțiune este elementul-cheie în domeniul apei. Totuși, analiza pe care se bazează planul de acțiune acoperă o perioadă mai lungă, care se întinde până în 2050, și este de așteptat să contureze politicile UE în domeniul apei pe termen lung.

Context

În 2000, directiva-cadru privind apa a instituit un cadru juridic pentru protejarea și restabilirea purității apei în întreaga Europă și pentru garantarea utilizării acesteia pe termen lung și în mod sustenabil.Obiectivul general al directivei-cadru privind apa este de a readuce toate apele – de exemplu lacuri, râuri, pâraie și pânze freatice – la o stare sănătoasă până în 2015. Însă atingerea obiectivelor politicilor UE în domeniul apei este amenințată de mai multe probleme vechi și noi. Planul de acțiune pentru protejarea resurselor de apă ale Europei este răspunsul dat de UE la o provocare permanentă: atingerea obiectivelor politicii UE în domeniul apei. Propunerile din planul de acțiune sunt rezultatul unui proces de vastă consultare a publicului și a părților interesate.

În cursul elaborării planului de acțiune, s-a efectuat o evaluare a planurilor de management al bazinelor hidrografice ale statelor membre ale UE și a politicii UE privind deficitul de apă și seceta. Evaluarea a arătat că legislația actuală privind apa prezintă încă anumite lacune, precum și deficiențe considerabile privind implementarea, subliniind de asemenea că este necesar să se rezolve conflictele dintre politica în domeniul apei și obiectivele altor politici

Persoane de contact:
Joe Hennon  (+32 2 295 35 93)
Monica Westeren  (+32 2 299 18 30)

Pagini Utile


NoutatiALTE NOUTĂŢI - Pactul ecologic european