Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE FlagPUBLICAŢII
Publicatii 2018
Publicatii 2017
Publicatii 2016
Publicatii 2015
Publicatii 2014
Publicatii 2013 Publicatii 2012 Publicatii 2011 Publicatii 2010 Publicatii 2009
UE Flag NOUTAŢI UE
Eroare de flux RSS
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - Pactul ecologic european
14.08.2012 - O mai bună informare a cetățenilor cu privire la riscurile de accidente majore
ED Targoviste

        Grație noilor norme care au intrat în vigoare, cetățenii UE vor fi mai bine informați în legătură cu amenințările majore reprezentate de instalațiile industriale aflate în imediata lor vecinătate.  Normele fac parte dintr-o actualizare de natură tehnică a Directivei Seveso, un instrument esențial pentru gestionarea riscurilor industriale, care este în curs de a fi adaptat pentru a reflecta modificările recente aduse clasificării internaționale și europene a substanțelor chimice.  Directiva obligă statele membre să elaboreze planuri de urgență pentru zonele din apropierea instalațiilor industriale în care se află cantități foarte mari de substanțe periculoase. Comisarul pentru mediu, dl Janez Potočnik, a declarat:  „Seveso III va însemna o mai bună protecție a cetățenilor și a mediului împotriva accidentelor majore,precum și o mai bună informare a cetățenilor și o implicare sporită a acestora în deciziile privind amenajarea teritoriului.

        Pe lângă actualizările tehnice realizate pentru a ține seama de modificările aduse clasificării substanțelor chimice la nivelul UE, principalele îmbunătățiri pentru cetățeni sunt:

  • Îmbunătățirea accesului cetățenilor la informații cu privire la riscurile care rezultă din activitățile instalațiilor industriale din apropiere, precum și cu privire la comportamentul care trebuie adoptat în caz de accident;  acest lucru va spori și încrederea în funcționarea acestor societăți;
  • Norme mai eficiente privind participarea publicului interesat la proiectele de amenajare a teritoriului legate de instalațiile Seveso;
  • Acces la justiție pentru cetățenii cărora nu li s-a acordat accesul corespunzător la informații sau nu li s-a permis participarea;
  • Standarde mai stricte privind inspectarea unităților, pentru a se asigura o aplicare mai eficace a normelor de siguranță.

        De acum înainte, informațiile publice cu privire la riscuri trebuie să fie puse la dispoziție prin mijloace electronice.  Toate unitățile care fac obiectul acestui act legislativ vor trebui să furnizeze informații cu privire la modul în care se va da alarma și la modul în care ar trebui să acționeze cetățenii în caz de accident major.  Atunci când are loc un accident, autoritățile competente vor trebui să informeze toate persoanele care ar putea fi afectate și să comunice principalele măsuri luate în vederea soluționării acestuia.  Printre modificările aduse legislației în domeniul amenajării teritoriului se numără introducerea unei distanțe„de siguranță” corespunzătoare în planurile noilor unități și ale infrastructurii construite în apropierea unităților existente.  Cerințele procedurale de consultare publică cu privire la proiecte, planuri și programe au devenit mai stricte.  Atunci când autoritățile și unitățile evaluează posibilitățile de producere a unor accidente majore și adoptă măsuri pentru soluționarea acestora, ele vor trebui să țină mai bine seama de potențialele riscuri mai mari datorate proximității cu alte situri industriale și de posibilele repercusiuni asupra instalațiilor aflate în apropiere.

Etapele următoare

        Statele membre vor trebui să aplice aceste norme începând cu 1 iunie 2015, aceasta fiind și data la care noua legislație în domeniul clasificării substanțelor chimice devine pe deplin aplicabilă în Europa.

Context

        Legislația Seveso privind controlul pericolelor de accidente majore datează din 1982. Aceasta obligă statele membre să se asigure că toți operatorii care fac obiectul directivei au instituit o politică de prevenire a accidentelor majore.Operatorii care manipulează substanțe periculoase ce depășesc anumite praguri trebuie să informeze periodic populația care ar putea fi afectată în cazul unui accident, furnizând rapoarte de siguranță, un sistem de gestionare a siguranței și un plan intern de urgență.  Legislația prevede obligația statelor membre de a se asigura că sunt instituite planuri de urgență pentru zonele învecinate și că sunt planificate măsuri de atenuare a efectelor.  La amenajarea teritoriului trebuie să se țină seama de aceste obiective.

        Se consideră că legislația Seveso a jucat un rol esențial în reducerea probabilității producerii accidentelor majore care implică substanțe periculoase și a consecințelor acestora, numărul accidentelor raportate scăzând cu 10% între 2000 și 2008, deși a crescut numărul de unități.  Această abordare a fost luată drept model la nivel mondial.

        Directiva acoperă aproximativ 10 000 de situri industriale fixe în care sunt utilizate sau depozitate substanțe periculoase în cantități mari, în special în sectorul substanțelor chimice, al substanțelor petrochimice, al depozitării și al rafinării metalelor.  Nivelul controalelor este diferit:cu cât cantitățile de substanțe periculoase prezente în cadrul entității sunt mai mari, cu atât normele sunt mai stricte (unitățile de nivel superior dețin cantități mai mari decât unitățile de nivel inferior și, prin urmare, fac obiectul un control mai strict).

        În 2008, Consiliul și Parlamentul European au adoptat  Regulamentul CLP  privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanțelor şi a amestecurilor, adaptând sistemul UE la noua clasificare internațională a substanțelor chimice adoptată de ONU (GHS sau Sistemul armonizat global).La rândul său, acest lucru a dus la necesitatea adaptării Directivei Seveso, întrucât domeniul de aplicare al acesteia se bazează pe fosta clasificare a substanțelor chimice care va fi abrogată prin Regulamentul CLP până în iunie 2015.  Această adaptare a reprezentat o ocazie de a îmbunătăți și alte aspecte ale directivei, printre care, în special, inspectarea unităților și informarea, participarea și accesul publicului la justiție.

Persoane de contact:
Joe Hennon(+32 2 295 35 93)
Monica Westeren(+32 2 299 18 30)

Pagini Utile

  • A se vedea, de asemenea:

http://ec.europa.eu/environment/seveso/index.htm


NoutatiALTE NOUTĂŢI - Pactul ecologic european