Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE FlagPUBLICAŢII
Publicatii 2018
Publicatii 2017
Publicatii 2016
Publicatii 2015
Publicatii 2014
Publicatii 2013 Publicatii 2012 Publicatii 2011 Publicatii 2010 Publicatii 2009
UE Flag NOUTAŢI UE
-
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - Pactul ecologic european
26.11.2012 - Politici climatice: conferința de la Doha trebuie să pună bazele acordului internațional privind clima din 2015
ED Targoviste

Conferința Organizației Națiunilor Unite privind schimbările climatice, care va avea loc  săptămâna viitoare la Doha, în Qatar, trebuie să inițieze eforturile susținute necesare pentru a transpune în realitate acordul adoptat anul trecut cu scopul de a intensifica acțiunile în domeniul combaterii schimbărilor climatice la nivel internațional. Uniunea Europeană dorește ca toate elementele din deciziile asupra cărora s-a convenit la Durban să fie preluate ca bază pentru un nou acord internațional cu privire la climă, până în 2015. De asemenea, UE a solicitat președinției, deținută în prezent de Qatar, să organizeze discuții la nivel de miniștri pentru a se conveni cu privire la adoptarea unor măsuri concrete care să ducă la o reducere suplimentară a emisiilor globale până în 2020. UE își menține cu fermitate angajamentele luate în cadrul acordului de la Durban, precum și intenția de a participa la o a doua perioadă a Protocolului de la Kyoto.

UE este cel mai mare donator mondial de asistență publică pentru dezvoltare și de finanțare în domeniul combaterii schimbărilor climatice pentru țările în curs de dezvoltare. La Doha, UE va arăta că este pe cale să furnizeze integral finanțarea cu aplicare rapidă (fast-start) pentru combaterea schimbărilor climatice, în valoare de 7,2 miliarde EUR, la care s-a angajat pentru perioada 2010-2012. De asemenea, UE va discuta cu țările în curs de dezvoltare partenere despre modalitățile în care se pot menține, în perioada 2013-2014, principalele fluxuri de fonduri furnizate de UE pentru acțiuni în domeniul schimbărilor climatice. UE își va reitera angajamentul ferm de a contribui în mod echitabil la finanțarea în valoare de 100 de miliarde USD pe an destinată politicilor climatice pe care țările dezvoltate au promis să o mobilizeze până în 2020 pentru a sprijini țările în curs de dezvoltare în efortul de a-și diminua emisiile și de a se adapta la schimbările climatice.

Connie Hedegaard, Comisarul european pentru politici climatice, a declarat: „Conferința de la Doha trebuie să pornească de la rezultatele pe care le-am obținut la Durban și să genereze progrese în pregătirea acordului mondial, obligatoriu din punct de vedere juridic, cu privire la schimbările climatice, prevăzut pentru 2015. Este de asemenea important să se ajungă la un acord cu privire la adoptarea de noi măsuri de reducere a emisiilor, astfel încât să se limiteze creșterea temperaturilor la cel mult 2°C. UE își menține angajamentul de a participa la o a doua perioadă a Protocolului de la Kyoto și de a continua să furnizeze asistență financiară importantă pentru a sprijini țările în curs de dezvoltare în acțiunile de combatere a schimbărilor climatice. Discuțiile de la Doha se desfășoară în contextul recentului raport al Băncii Mondiale și al raportului PNUM cu privire la diferențele existente în materie de emisii, care atrag cât se poate de clar atenția asupra faptului că omenirea irosește timp prețios.”

Ministrul cipriot al agriculturii, resurselor naturale și mediului, Sofoclis Aletraris, a cărui țară deține în prezent președinția Consiliului Uniunii Europene, a adăugat: „UE recunoaște pe deplin importanța sprijinirii țărilor în curs de dezvoltare vulnerabile în efortul de a-și îmbunătăți, prin adaptare, capacitatea de a rezista în fața schimbărilor climatice. Suntem nerăbdători să discutăm cu țările în curs de dezvoltare partenere idei concrete despre modul în care se pot aborda pierderile legate de schimbările climatice și efectele negative care se resimt la nivelul economiilor și al condițiilor de viață. Sperăm, de asemenea, să putem încheia cu rezultate tangibile activitatea grupului de lucru privind acțiunea concertată pe termen lung și să găsim, în funcție de necesități, forumuri adecvate pentru a continua dezbaterea chestiunilor încă nefinalizate.”
Conferința de la Doha se desfășoară în perioada 26 noiembrie – 7 decembrie.

Protocolul de la Kyoto

UE se angajează să participe la o a doua perioadă a Protocolului de la Kyoto, în cadrul tranziției către un nou acord internațional cu privire la schimbările climatice. Este necesar ca în cadrul conferinței de la Doha să se adopte un amendament ratificabil al protocolului, astfel încât cea de-a doua perioadă să poată începe la 1 ianuarie 2013. Pentru aceasta, este nevoie să se ajungă la un acord cu privire la mai multe subiecte, printre care durata celei de‑a doua perioade (UE dorește ca aceasta să se încheie în 2020), reportarea bugetelor de emisii excedentare (AAU) din prima perioadă și luarea măsurilor necesare pentru aplicarea imediată a amendamentului, începând cu 1 ianuarie 2013.  

Finanțarea politicilor de combatere a schimbărilor climatice ale țărilor în curs de dezvoltare

Cifrele preliminare arată că, în ciuda crizei economice, UE și statele sale membre au furnizat deja 7,14 miliarde EUR din finanțarea cu aplicare rapidă la care s-au angajat și urmează să plătească și ultima parte până la finele anului curent. La 13 noiembrie, miniștrii de finanțe din UE au reafirmat că Uniunea și statele sale membre vor continua să furnizeze finanțare pentru politicile climatice și după 2012. UE își menține angajamentul ferm față de obiectivul stabilit la nivel mondial de a crește finanțarea pentru politicile climatice la 100 de miliarde USD anual până în 2020, în cadrul unor acțiuni eficace de diminuare a emisiilor și al transparenței implementării de către țările în curs de dezvoltare.

Platforma de la Durban pentru o acțiune consolidată

Conferința de la Doha va reprezenta o primă ocazie pentru ca miniștrii să poată discuta și planifica acțiunile care urmează să fie derulate în cadrul celor două direcții stabilite de Platforma de la Durban. 
Una dintre acestea presupune începerea lucrărilor pe marginea unui nou acord privind combaterea schimbărilor climatice, care se va aplica tuturor țărilor. El va fi propus spre adoptare în 2015 și va intra în vigoare în 2020. UE dorește un acord ambițios și obligatoriu din punct de vedere juridic.


Cealaltă direcție de lucru a platformei este identificarea măsurilor care mai pot fi adoptate pentru reducerea emisiilor până în 2020 la nivel mondial, astfel încât obiectivul menținerii încălzirii globale la mai puțin de 2°C comparativ cu temperaturile din perioada preindustrială să rămână în continuare tangibil. UE dorește ca țările care nu s-au angajat încă să reducă sau să limiteze emisiile până în 2020 să remedieze această situație. De asemenea, UE speră ca în cadrul conferinței de la Doha să se înregistreze progrese cu privire la dezvoltarea unor parteneriate și inițiative de cooperare internațională complementare, care să ducă la reducerea emisiilor prin acțiuni întreprinse în domenii precum eficiența energetică, energia din surse regenerabile, subvențiile pentru combustibilii fosili, defrișările și degradarea pădurilor, poluanții cu ciclu de viață scurt și gazele fluorurate, domenii cu privire la care Comisia Europeană a propus recent măsuri legislative consolidate la nivelul UE (a se vedea IP/12/1180).

Grupul de lucru privind acțiunea concertată pe termen lung 

UE se așteaptă ca acest grup de lucru să producă noi rezultate, printre altele cu privire la modalitățile noului mecanism de piață adoptat cu un an în urmă, înainte de expirarea mandatului său la finalul conferinței de la Doha. Discuțiile pe marginea subiectelor încă neînchise pot continua în cadrul altor forumuri existente.

Conferințe de presă ale UE la Doha

Delegația UE va susține cu regularitate conferințe de presă, care vor fi transmise pe internet, atât live, cât și „la cerere”, la adresa http://www.unfccc.int/.
Orele exacte ale conferințelor de presă pot fi verificate la adresa:http://unfccc.int/files/meetings/doha_nov_2012/application/pdf/pc_schedule_parties-un-igo.pdf 

ersoane de contact:
Stephanie Rhomberg  (+32 2 298 72 78)
Isaac Valero Ladron  (+32 2 296 49 71)

Pagini Utile


NoutatiALTE NOUTĂŢI - Pactul ecologic european