Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - Pactul ecologic european
05.03.2020 - Angajamentul asumat în favoarea neutralității climatice până în 2050: Comisia propune actul legislativ european privind clima și lansează o consultare cu privire la Pactul climatic european
ED Targoviste

Ieri, 4 martie, Comisia prezintă o propunere de consacrare în legislație a angajamentului politic al UE de a deveni neutră din punct de vedere climatic până în 2050, pentru a proteja planeta și cetățenii noștri. Actul legislativ european privind clima stabilește obiectivul pentru 2050 și direcția de urmat pentru toate politicile UE și oferă previzibilitate autorităților publice, întreprinderilor și cetățenilor. În același timp, Comisia lansează o consultare publică cu privire la viitorul Pact climatic european. Prin intermediul acestei consultări, publicul va fi implicat în proiectarea în comun a acestui instrument.

Președinta Ursula von der Leyen a declarat: „Acționăm astăzi pentru ca UE să devină primul continent din lume neutru din punct de vedere climatic până în 2050. Actul legislativ privind clima reprezintă traducerea în termeni juridici a angajamentului nostru politic și ne plasează în mod ireversibil pe calea către un viitor mai durabil. Acesta constituie elementul central al Pactului ecologic european, oferind previzibilitate și transparență pentru industria și investitorii europeni. De asemenea, actul legislativ privind clima stabilește direcția pentru strategia noastră de creștere verde și garantează faptul că tranziția va fi treptată și echitabilă.”

Vicepreședintele executiv pentru Pactul ecologic european, Frans Timmermans, a adăugat: „Astăzi transpunem vorbele în fapte, pentru a le arăta cetățenilor noștri europeni că abordăm cu seriozitate atingerea obiectivului de reducere la zero a emisiilor nete de gaze cu efect de seră până în 2050. Actul legislativ european privind clima este, de asemenea, un mesaj adresat partenerilor noștri internaționali, prin care le spunem că a sosit momentul să creștem împreună nivelul mondial de ambiție în urmărirea obiectivelor noastre comune stabilite în Acordul de la Paris. Actul legislativ privind clima ne va permite să rămânem concentrați și disciplinați, să ne menținem pe calea cea bună și să ne asumăm răspunderea pentru rezultate.”

Prin intermediul actului legislativ european privind clima, Comisia propune un obiectiv obligatoriu din punct de vedere juridic de reducere la zero a emisiilor nete de gaze cu efect de seră până în 2050. Instituțiile UE și statele membre sunt obligate în mod colectiv să adopte măsurile necesare la nivelul UE și la nivel național pentru îndeplinirea acestui obiectiv.

Actul legislativ privind clima include măsuri pentru a monitoriza progresele înregistrate și pentru a ne adapta acțiunile în consecință, pe baza sistemelor existente, cum ar fi procesul de guvernanță pentru planurile naționale privind energia și clima ale statelor membre, rapoartele periodice ale Agenției Europene de Mediu și cele mai recente dovezi științifice privind schimbările climatice și impactul acestora. Progresele vor fi analizate o dată la cinci ani, în conformitate cu evaluarea la nivel global prevăzută în Acordul de la Paris.

Actul legislativ privind clima abordează, de asemenea, calea de urmat pentru îndeplinirea obiectivului pentru 2050:

·    Pe baza unei evaluări cuprinzătoare a impactului, Comisia va propune un nou obiectiv al UE pentru 2030 de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră. Actul legislativ privind clima va fi modificat după finalizarea evaluării impactului.

·    Până în iunie 2021, Comisia va reexamina și, după caz, va propune revizuirea tuturor instrumentelor de politică relevante pentru a realiza reducerile suplimentare ale emisiilor pentru 2030.

·    Pentru perioada 2030-2050, Comisia propune stabilirea unei traiectorii la nivelul UE de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, pentru a măsura progresele și a asigura previzibilitate pentru autoritățile publice, întreprinderi și cetățeni.

·    Până în septembrie 2023 și, ulterior, o dată la cinci ani, Comisia va evalua coerența măsurilor UE și naționale cu obiectivul privind neutralitatea climatică și cu traiectoria pentru perioada 2030-2050.

·    Comisia va fi autorizată să formuleze recomandări adresate statelor membre ale căror acțiuni nu sunt în concordanță cu obiectivul neutralității climatice, iar statele membre vor fi obligate să țină seama în mod corespunzător de aceste recomandări sau să explice motivele pentru care nu au făcut acest lucru. De asemenea, Comisia poate reexamina caracterul adecvat al traiectoriei și măsurile adoptate la nivelul Uniunii.

·    În plus, statele membre vor trebui să elaboreze și să pună în aplicare strategii de adaptare pentru a consolida reziliența și a reduce vulnerabilitatea la efectele schimbărilor climatice.

Definirea Pactului climatic european și a politicilor viitoare

Alături de politicile și reglementările publice, toate sectoarele societății și ale economiei au un rol în tranziția către o Uniune Europeană neutră din punct de vedere climatic.

Prin urmare, Comisia lansează astăzi o consultare publică cu privire la un nou Pact climatic european, o amplă inițiativă menită să ofere cetățenilor și părților interesate o voce și un rol în conceperea de noi acțiuni în domeniul climei, în schimbul de informații, în lansarea de activități la nivel local și prezentarea de soluții pe care alții să le poată urma.

Consultarea publică va fi deschisă timp de 12 săptămâni. Contribuțiile vor fi utilizate pentru a defini Pactul climatic, care va fi lansat înainte de Conferința Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice care va avea loc la Glasgow în noiembrie 2020 (COP26).

Astăzi, Comisia a început în mod oficial să lucreze, odată cu publicarea evaluărilor inițiale ale impactului privind viitorul mecanism de ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid de carbon și privind revizuirea Directivei privind impozitarea energiei, două dintre celelalte instrumente de politică importante din cadrul Pactului ecologic european. În plus, colegiul comisarilor a adoptat o propunere de desemnare a anului 2021 drept Anul european al căilor ferate pentru a evidenția beneficiile pentru climă generate de intensificarea utilizării rețelei feroviare pentru transportul de pasageri și de mărfuri.

Context

Ambiția UE de a deveni primul bloc neutru din punct de vedere climatic din lume până în 2050 este elementul central al Pactului ecologic european prezentat de Comisia von der Leyen la 11 decembrie 2019.

În noiembrie 2018, Comisia și-a prezentat pentru prima dată viziunea cu privire la o Uniune Europeană neutră din punct de vedere climatic până în 2050, în concordanță cu obiectivul Acordului de la Paris care prevede măsuri pentru a menține creșterea temperaturii globale cu mult sub 2 °C și pentru a continua eforturile menite să o stabilizeze la 1,5 °C. La 14 martie 2019, Parlamentul European a aprobat obiectivul UE de a atinge un nivel net al emisiilor de gaze cu efect de seră egal cu zero. La 12 decembrie 2019, Consiliul European a aprobat obiectivul de asigurare a neutralității climatice a UE până în 2050.

Pentru informații suplimentare

Declarația de presă a președintei Ursula von der Leyen 

NOTĂ DE INFORMARE: Întrebări și răspunsuri referitoare la actul legislativ european privind clima

Actul legislativ european privind clima

Strategia pe termen lung pentru 2050

Dialogul cu cetățenii privind Pactul climatic european

Pactul ecologic european

Persoană de contact pentru presă:

Ștefan TURCU

E-mail: stefan.turcu@ec.europa.eu

telefon: 0724 232 197


NoutatiALTE NOUTĂŢI - Pactul ecologic european