Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - Pactul ecologic european
02.11.2021 - COP26: UE își încurajează partenerii să traducă ambițiile în acțiune și să transpună în practică Acordul de la Paris
ED Targoviste

Între 1 și 12 noiembrie, Comisia Europeană va participa la Conferința ONU privind schimbările climatice, COP26, care va avea loc la Glasgow, în Regatul Unit.

 

În zilele de 1 și 2 noiembrie, președinta von der Leyen va reprezenta Comisia la summitul liderilor din lumea întreagă, care deschide oficial COP26. Vicepreședintele executiv Frans Timmermans va conduce echipa de negociere a UE. La COP26 va participa și comisarul Kadri Simson, iar UE va găzdui peste 150 de evenimente conexe la pavilionul său.

Comisia va impulsiona toate părțile să își îndeplinească angajamentele asumate în cadrul Acordului de la Paris și să își reducă emisiile de gaze cu efect de seră. Totodată, vom face apel la țările dezvoltate să majoreze finanțarea pe care o acordă combaterii schimbărilor climatice pentru a atinge obiectivul de 100 de miliarde USD convenit la Paris, obiectiv la care UE contribuie deja cu peste 25 de miliarde USD, contribuție care continuă să crească, și va depune eforturi pentru a finaliza „cadrul de reglementare al Acordului de la Paris”.

Exprimându-se în perspectiva COP26, președinta Ursula von der Leyen a declarat: „Cursa omenirii pentru atingerea neutralității emisiilor de carbon până la mijlocul secolului a început. Colaborând, putem fi cu toții câștigători. La COP26, avem datoria de a proteja planeta pentru generațiile viitoare. În Europa, am creat toate condițiile pentru a atinge neutralitatea climatică până în 2050 și pentru a ne reduce emisiile cu cel puțin 55 % până în 2030. La Glasgow, voi îndemna și alți lideri mondiali să facă același lucru, să inoveze și să investească într-o nouă strategie de creștere mai durabilă. Într-un cuvânt, să prospere și să construiască societăți mai sănătoase, asigurând, în același timp, un viitor mai bun pentru planeta noastră.””

Vicepreședintele executiv pentru Pactul verde european, Frans Timmermans, a declarat: „Este esențial să profităm de forța științei, de sprijinul popular și de atenția deosebită a publicului pe care le vor atrage următoarele două săptămâni pentru a face pași îndrăzneți în direcția unor acțiuni pe plan mondial în favoarea climei. Numai prin colaborare putem proteja viitorul umanității pe această planetă. În ultimele săptămâni, am conlucrat cu parteneri de pe toate continentele pentru a pregăti terenul pentru discuțiile care vor avea loc. Trebuie să acționăm cu toții acum pentru a finaliza cadrul de reglementare al Acordului de la Paris, pentru a accelera reducerea emisiilor și pentru a pune la dispoziție finanțarea combaterii schimbărilor climatice de care lumea are nevoie.”

În cadrul Acordului de la Paris, 195 de țări au convenit să prezinte contribuții stabilite la nivel național (CSN) care reprezintă obiectivele lor individuale de reducere a emisiilor. În mod colectiv, aceste contribuții ar trebui să se subsumeze obiectivului de menținere a modificării temperaturii medii globale sub 2°C și cât mai aproape posibil de 1,5°C până la sfârșitul secolului. Ultimul raport de sinteză al CCONUSC, publicat în această lună, arată că CSN actuale nu corespund obiectivelor Acordului de la Paris, creând premisele unui nivel periculos de încălzire globală cu 2,7°C, cu efecte extrem de nocive care reprezintă o provocare existențială.

Țările dezvoltate s-au angajat să mobilizeze o sumă totală de 100 de miliarde USD pe an pentru finanțarea combaterii schimbărilor climatice în perioada 2020-2025 pentru a ajuta țările cele mai vulnerabile și, în special, statele insulare mici, în eforturile lor de atenuare și adaptare. UE este cel mai mare donator, contribuind cu un sfert din valoarea obiectivului, și, recent, președinta von der Leyen a anunțat o contribuție suplimentară de 4 miliarde EUR din bugetul UE până în 2027. Cu toate acestea, și alți parteneri trebuie în prezent să își intensifice eforturile și să acopere deficitul actual de aproape 20 de miliarde USD. Finanțarea combaterii schimbărilor climatice este esențială pentru a sprijini comunitățile vulnerabile să se protejeze împotriva efectelor schimbărilor climatice și pentru a dezvolta o economie curată.

La șase ani de la adoptarea Acordului de la Paris, UE va negocia, de asemenea, cu celelalte părți la COP26 finalizarea „cadrului de reglementare al Acordului de la Paris”, care cuprinde normele și procedurile pentru punerea în aplicare a acordului. Urmărim, în special, un acord care să asigure integritatea ecologică a piețelor globale ale carbonului și cu privire la obligațiile în materie de transparență și de raportare. O piață internațională a carbonului care funcționează bine poate genera investiții suplimentare în tranziția verde și poate accelera reducerea emisiilor într-un mod eficient din punct de vedere economic.

Evenimente conexe găzduite de UE în marja COP26

Pe durata conferinței, UE va găzdui peste 150 de evenimente conexe la pavilionul UE din Glasgow și online. Aceste evenimente, organizate de diverse țări și organizații din Europa și din întreaga lume, vor aborda o gamă largă de aspecte legate de climă, cum ar fi tranziția energetică, finanțarea durabilă, cercetarea și inovarea.

Context

Uniunea Europeană este lider mondial în domeniul combaterii schimbărilor climatice și și-a redus deja nivelul emisiilor de gaze cu efect de seră cu 31 % față de nivelul anului 1990, în timp ce economia sa a înregistrat o creștere de peste 60 %. Prin Pactul verde european, prezentat în decembrie 2019, UE a ridicat ștacheta ambiției sale în materie de combatere a schimbărilor climatice, angajându-se să atingă neutralitatea climatică până în 2050. Acest obiectiv a devenit obligatoriu din punct de vedere juridic odată cu adoptarea și intrarea în vigoare a Legii europene a climei, în iulie 2021. Legea climei stabilește, de asemenea, obiectivul intermediar de reducere până în 2030 a emisiilor nete de gaze cu efect de seră cu cel puțin 55 % față de nivelul din 1990. Acest obiectiv pentru 2030 a fost comunicat CCNUSC în decembrie 2020 ca fiind contribuția UE (CSN) în temeiul Acordului de la Paris. În vederea respectării acestor angajamente, în iulie 2021, Comisia Europeană a prezentat un pachet de propuneri vizând adaptarea politicilor UE în domeniile climei, al energiei, al utilizării terenurilor, al transporturilor și al impozitării astfel încât să permită reducerea emisiilor nete de gaze cu efect de seră cu cel puțin 55 % până în 2030.

Pentru informații suplimentare

Întrebări și răspunsuri privind UE în cadrul COP26

De la ambiție la acțiune: Acționând împreună pentru planetă (fișă informativă)

Pagina web a Comisiei Europene privind COP26 și programul evenimentelor conexe

Detalii

Data publicării

28 octombrie 2021

Date de contact

Ștefan TURCU

E-mail

stefan.turcu@ec.europa.eu

Număr de telefon

0724232197


NoutatiALTE NOUTĂŢI - Pactul ecologic european