Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - Pactul ecologic european
29.11.2012 - Mediu: Comisia trasează calea către prosperitate europeană, în limitele ecologice ale planetei
ED Targoviste

Comisia Europeană a prezentat pe 29 noiembrie o propunere de program de acțiune pentru mediu (PAM), destinat să orienteze politica de mediu a UE până în 2020. La puțin timp după recomandările sale privind creșterea pe termen scurt [a se vedea IP/12/1274], în care se subliniază nevoia de a asigura nu numai creșterea de astăzi, ci și pe cea de mâine, Comisia formulează în prezent propuneri care vizează protejarea naturii, stimularea creșterii durabile, crearea de noi locuri de muncă și atingerea unui nivel ridicat de prosperitate și sănătate în Europa, în limitele planetei.

Responsabilitatea privind realizarea obiectivelor programului sunt împărțite între UE și statele sale membre. Printre măsurile concrete care trebuie luate se numără eliminarea progresivă a subvențiilor cu efect negativ asupra mediului, trecerea de la impozitarea muncii la impozitarea poluării, elaborarea de acorduri de parteneriat între statele membre și Comisie în ceea ce privește punerea în aplicare a legislației de mediu a UE, precum și dezvoltarea unui sistem de urmărire a cheltuielilor legate de mediu în cadrul bugetului UE.

Janez Potočnik, comisarul pentru mediu, a declarat: „Noul program de acțiune stabilește drumul de parcurs pentru ca Europa să devină un loc în care oamenii trăiesc într-un mediu sigur și sănătos, în care progresul economic se bazează pe o economie durabilă și în care reziliența ecologică este o realitate. ”

Connie Hedegaard, comisarul pentru politici climatice, a declarat: „Nu putem aștepta sfârșitul crizei economice pentru a ne apleca asupra crizelor legate de resurse, mediu și climăTrebuie să abordăm toate aceste crize în același timp și să ținem cont de problemele legate de climă și mediu la elaborarea tuturor politicilor noastre.Această strategie le oferă întreprinderilor și politicienilor o perspectivă pe termen lung, atât de necesară pentru trecerea la o societate durabilă și cu emisii scăzute de carbon în Europa.”

Un program de acțiune
În Programul de acțiune, Comisia identifică nouă obiective prioritare, printre care:

  1. protejarea naturii și consolidarea rezilienței ecologice,
  2. stimularea creșterii durabile, eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor și cu emisii scăzute de dioxid de carbon și
  3. combaterea cu eficiență a amenințărilor legate de mediu la adresa sănătății.

Programul stabilește un cadru pentru sprijinirea realizării acestor obiective, printre altele, prin: o mai bună punere în aplicare a legislației de mediu a UE, știință de vârf, asigurarea investițiilor necesare în sprijinul politicii privind mediul și schimbările climatice, precum și îmbunătățirea modului în care preocupările și cerințele legate de mediu sunt reflectate în alte politici.

De asemenea, programul își propune să stimuleze eforturile de sprijinire a orașelor din UE pentru a deveni mai sustenabile, precum și să amelioreze capacitatea UE de a face față problemelor regionale și globale în materie de mediu și schimbări climatice.

Etapele următoare

Propunerea Comisiei va fi analizată de Parlamentul European și de Consiliul Uniunii Europene. După aprobare, noul program de acțiune pentru mediu va face parte din legislația UE.

Context

Programul propus, al șaptelea de acest tip, se bazează pe succesele semnificative obținute de politica de mediu a UE pe parcursul a 40 de ani, precum și pe o serie de inițiative strategice recente din domeniul mediului, inclusiv Foaia de parcurs privind eficiența utilizării resurselor Strategia în domeniul biodiversității pentru 2020 și Foaia de parcurs pentru trecerea la o economie cu emisii scăzute de carbon. Este necesar ca instituțiile UE, statele membre, administrațiile regionale și locale, precum și celelalte părți interesate să se angajeze să respecte o agendă comună de acțiuni în domeniul politicii de mediu până în 2020.

Programele generale de acțiune în materie de mediu au orientat elaborarea politicii de mediu a UE de la începutul anilor '70. Al șaselea program de acțiune pentru mediu al UE a acoperit perioada 2002-2012.

În vreme ce numeroase state membre ale UE fac eforturi pentru a minimiza efectele crizei economice, nevoia de reforme structurale care decurge din aceasta oferă noi oportunități pentru ca UE să avanseze rapid pe o cale mai sustenabilă. Noul program de acțiune pentru mediu arată calea prin care aceste oportunități pot fi fructificate la maximum.

Persoane de contact:
Joe Hennon (+32 2 295 35 93)
Monica Westeren (+32 2 299 18 30)

Pagini Utile


NoutatiALTE NOUTĂŢI - Pactul ecologic european