Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE FlagPUBLICAŢII
Publicatii 2018
Publicatii 2017
Publicatii 2016
Publicatii 2015
Publicatii 2014
Publicatii 2013 Publicatii 2012 Publicatii 2011 Publicatii 2010 Publicatii 2009
UE Flag NOUTAŢI UE
-
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - Pactul ecologic european
14.03.2012 - O mai bună aplicare a legislaţiei de mediu
ED Targoviste

        Comisia doreşte să găsească noi modalităţi de a ajuta statele membre să se bucure de avantajele aplicării eficiente a legislaţiei de mediu, în interesul sănătăţii şi al economiei.

        Faptul că statele membre nu aplică în integralitate legislaţia UE în domeniul mediului provoacă pierderi estimate la 50 de miliarde de euro pe an. Acestea se traduc, în special, prin costuri în domeniul sănătăţii şi al salubrităţii.

        Aplicarea eficientă a legislaţiei UE ne asigură un mediu curat şi mai durabil, cu efecte pozitive asupra sănătăţii şi economiei. De exemplu, aplicarea cu stricteţe a prevederilor europene privind gestionarea deşeurilor ar contribui la crearea a 400 000 de locuri de muncă şi la economisirea a 72 de miliarde de euro (comparativ cu situaţia în care aceste norme nu s-ar aplica).

       Într-o primă etapă, Comisia consultă guvernele naţionale şi Parlamentul cu privire la modalităţile de eficientizare a avantajelor pe care le oferă dispoziţiile UE în domeniul mediului  . Opiniile lor vor fi utilizate în elaborarea unor propuneri specifice, în cursul acestui an.

       Propunerile se vor axa pe necesitatea de a culege mai multe informaţii cu privire la modul în care legislaţia UE funcţionează în practică şi de a facilita un răspuns mai rapid din partea statelor membre. Propunerile vor include următoarele aspecte:

  • mai multe informaţii de mediu disponibile on-line, în special privind modul în care se aplică legislaţia la nivel local
  • ameliorarea inspecţiilor şi a monitorizării, pentru a garanta buna aplicare a legislaţiei
  • simplificarea cerinţelor pentru înaintarea către autorităţile naţionale a plângerilor legate de probleme de mediu
  • elaborarea unei abordări comune privind problemele de mediu în jurisdicţiile naţionale, în interesul cetăţenilor, al autorităţilor şi al întreprinderilor
  • sprijinirea guvernelor ţărilor UE în vederea orientării resurselor către soluţionarea problemelor de mediu.

       Într-un sondaj recent referitor la atitudinile cetăţenilor europeni faţă de mediu  , 3 din 4 respondenţi consideră că starea mediului influenţează calitatea vieţii.

Forumul mondial al apei

       Comisia îşi prezintă poziţia faţă de aspectele legate de gestionarea apei în cadrul Forumului mondial al apei  , care are loc în această săptămână la Marseille (Franţa). Forumul este organizat o dată la 3 ani şi ajută ţările participante să-şi coordoneze accesul la apă curată şi să protejeze resursele de apă.

       Începând din 2004, UE a finanţat proiecte care au ajutat circa 32 de milioane de oameni să aibă acces la apă potabilă şi în jur de 9,5 milioane de persoane să beneficieze de instalaţii sanitare.
Legislaţia UE privind protecţia mediului - rezumat

Pe aceeaşi temă


NoutatiALTE NOUTĂŢI - Pactul ecologic european