Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE FlagPUBLICAŢII
Publicatii 2018
Publicatii 2017
Publicatii 2016
Publicatii 2015
Publicatii 2014
Publicatii 2013 Publicatii 2012 Publicatii 2011 Publicatii 2010 Publicatii 2009
UE Flag NOUTAŢI UE
-
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - Pactul ecologic european
02.06.2010 - Mediu: Comisia Europeană şi Agenţia de Mediu prezintă două noi instrumente pentru lupta împotriva pierderii biodiversităţii
ED Targoviste

        La sesiunea de deschidere a conferinţei din cadrul Săptămânii verzi organizate ieri la Bruxelles s-au făcut publice două noi arme pentru intensificarea luptei împotriva pierderii biodiversităţii. Primul dintre ele, BISE – Sistemul european de informaţii privind biodiversitatea – este un nou portal web care centralizează informaţiile despre biodiversitatea europeană. Agenţia Europeană de Mediu şi Comisia Europeană au creat, de asemenea, un „nivel de referinţă în materie de biodiversitate” la care urmează să se raporteze responsabilii politici şi care oferă o imagine de ansamblu a situaţiei actuale a biodiversităţii. Nivelul de referinţă va permite supravegherea progreselor făcute în noul efort de a stopa pierderea biodiversităţii, precum şi stabilirea şi măsurarea clară a tendinţelor de după 2010.

      „Pierderea biodiversităţii nu este un fenomen abstract. Problema se pune aici şi acum”, a afirmat Janez Potočnik, comisarul european pentru mediu. „Indicându-ne exact unde ne situăm, aceste noi instrumente importante ne vor ajuta să ne reevaluăm acţiunile şi să luăm noi măsuri concrete pentru a stopa pierdea biodiversităţii şi, în măsura posibilului, pentru a o înscrie pe o traiectorie reversibilă.

        „Dificultatea constă în traducerea tuturor cunoştinţelor şi informaţiilor despre biodiversitate disponibile în nivelul de referinţă şi BISE în limbajul comun, pentru a mobiliza comunităţile şi indivizii să acţioneze”, a afirmat prof. Jacqueline McGlade, director executiv la AEM. „Nu am fi realişti dacă am crede că putem stopa cu adevărat pierderea biodiversităţii fără implicarea şi angajamentul lor personal,” a adăugat ea.

Un nivel de referinţă pentru măsurarea progreselor

        Unul dintre motivele invocate pentru a explica de ce Europa nu a putut stopa pierderea biodiversităţii până în 2010 au fost lacunele la nivelul informaţiilor disponibile asupra situaţiei biodiversităţii în Europa. Stabilirea unui nivel de referinţă urmăreşte să soluţioneze această problemă, oferindu-le responsabililor politici un punct de plecare pentru a evalua situaţia biodiversităţii în UE. Noul instrument constituie un cadru de dezvoltare a unor legături între numărul de specii, situaţia habitatelor şi serviciile ecosistemice şi utilizează fapte şi cifre dovedite ştiinţific şi validate şi/sau verificate independent de statele membre. Informaţiile despre specii şi habitate vor fi organizate în funcţie de tipurile principale de ecosisteme (zone de coastă, zone umede, păşuni, păduri şi aşa mai departe) şi, dacă este cazul, vor fi actualizate anual pentru a oferi un inventar precis al progreselor înregistrate. Şi, cel mai important, nivelul de referinţă va oferi totodată informaţii despre serviciile ecosistemice. Instrumentul prezentat ieri va fi complet operaţional înainte de sfârşitul anului în raport cu obiectivele fixate de viitoarea politică revizuită privind biodiversitatea a UE.

O nouă platformă pentru informare în materie de biodiversitate

        Conferinţa a prilejuit totodată lansarea BISE, Sistemul european de informaţii privind biodiversitatea.BISE este un portal de informare conceput pentru a înlesni accesul la informaţii despre natură şi biodiversitate, prezentând datele existente într-un mod mult mai exhaustiv decât înainte. Pe lângă informaţiile despre politica şi legislaţia UE în domeniul naturii, portalul pune la dispoziţie o gamă variată de materiale despre situaţia mediului şi a ecosistemelor în UE şi despre pericolele care le ameninţă, precum şi informaţii despre activităţile de cercetare în materie de biodiversitate ce se desfăşoară la nivelul întregii UE. Totodată, portalul oferă acces la informaţii despre situaţia rapoartelor statelor membre asupra biodiversităţii, cu scopul de a stimula o mai bună cooperare.

Context: consecinţele pierderii biodiversităţii

        Ecosistemele îndeplinesc diverse funcţii de bază esenţiale pentru utilizarea durabilă a resurselor Terrei. Printre acestea se numără funcţia de aprovizionare sub formă de produse recoltabile ca hrana, apa potabilă şi materiile prime, funcţiile de reglare, cum sunt sechestrarea carbonului, tratarea deşeurilor şi serviciile culturale. Pierderea importantă şi prelungită a biodiversităţii în Europa reflectă declinul continuu al ecosistemelor şi al potenţialului natural, precum şi capacitatea acestora de a-şi îndeplini funcţiile de reglare.                                                               


NoutatiALTE NOUTĂŢI - Pactul ecologic european