Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - Pactul ecologic european
23.03.2012 - Mediu: Europenii doresc acțiuni mai ferme la nivelul UE în domeniul apei
ED Targoviste

        Conform rezultatelor unui sondaj Eurobarometru publicate deja, aproape trei sferturi dintre europeni sunt de părere că UE ar trebui să propună măsuri suplimentare pentru rezolvarea problemelor din domeniul apei cu care se confruntă Europa. Marea majoritate, adică 68%, consideră că problemele legate de apă sunt grave. Seceta, inundațiile și poluarea chimică a apelor sunt considerate a fi provocări majore. De asemenea, 62% dintre cetățeni nu se consideră suficient de bine informați, în timp ce 67% dintre ei cred că cel mai eficient mod de a reduce problemele legate de apă ar fi sensibilizarea publicului cu privire la acestea. Se bucură, de asemenea, de susținere publică unele măsuri precum amenzi mai mari pentru poluatori, o politică de prețuri mai echitabilă sau stimulente financiare (subvenții sau scutiri de taxe). În acest context, 73% dintre europeni cer luarea mai multor măsuri la nivelul UE pentru reducerea problemelor legate de apă.

        Comisarul european Janez Potočnik a declarat: „Uniunea Europeană acționează de mulți ani în scopul îmbunătățirii calității apei și avem rezultate care dovedesc acest lucru - calitatea apei potabile si a apei din locurile în care scăldatul este permis este mult mai bună și mult mai multe orașe își tratează apele reziduale în mod corespunzător. Specii precum somonul au reapărut în mai multe râuri din Europa, din care dispăruseră. Aceasta demonstrează că acțiunile întreprinse prin cooperare în întreaga Europă pot aduce rezultate reale. Seceta și inundațiile sunt însă tot mai frecvente, iar apele Europei sunt supuse la presiuni tot mai mari, precum cele cauzate de poluare și schimbările climatice. Cetățenii sunt conștienți de aceste realități și cer Uniunii Europene să reacționeze. Aceste rezultate sunt o contribuție importantă la viitorul Proiect de conservare a apelor europene. Problemele legate de apă sunt considerate grave

        Cetățenii sunt preocupați atât de calitatea apei, cât și de cantitățile de rezerve de apă. Seceta este un motiv mai puternic de îngrijorare în țările mediteraneene, cetățenii din Portugalia (96%), Spania (95%) și Italia (94%) spunând că ea reprezintă o problemă serioasă. O mare parte dintre europeni (79%) consideră inundațiile ca fiind o problemă majoră, acestea fiind un motiv serios de îngrijorare pentru majoritatea covârșitoare a cetățenilor din România (96%), Bulgaria (94%) și Polonia (94%). Majoritatea cetățenilor cred că, în ultimii zece ani, calitatea apei s-a îmbunătățit (23%) sau a rămas aceeași (25%), în timp ce 44% dintre aceștia sunt de părere că ea s-a deteriorat. Pentru majoritatea europenilor (84%), pe primul loc între factorii care reprezintă o amenințare pentru resursele de apă este poluarea chimică, urmată de schimbările climatice (55%) și de schimbările la nivelul ecosistemelor acvatice (49%).

        61% dintre persoanele intervievate consideră că nu fac suficient pentru a proteja resursele de apă, dar cred de asemenea că sunt necesare mai multe eforturi din partea sectorului industrial (65%), a sectorului agricol (51%) și a producătorilor de energie (47%).

Nevoia de mai multe informații

        Atunci când au fost întrebați despre soluțiile posibile la problemele legate de apă, 67% dintre europeni au răspuns că ar fi foarte utilă existența mai multor informații privind consecințele utilizării apei asupra mediului. Ei consideră că sensibilizarea publicului este cel mai eficient mod de reducere a problemelor legate de apă.

        Într-adevăr, chiar dacă, la nivel individual, cetățenii acționează prin gesturi mici pentru a economisi și pentru a proteja resursele de apă, de exemplu, reducând consumul de apă sau folosind mai puține pesticide în grădini, o majoritate de 61% dintre aceștia consideră că nu fac suficiente eforturi pentru a proteja resursele de apă de care dispunem. Cetățenii doresc să facă mai mult pentru a proteja resursele de apă și, pentru a putea face acest lucru, ei doresc să fie mai bine informați.

        Însă, pentru a acționa în sensul rezolvării problemelor legate de apă, europenii cer, de asemenea, introducerea unor amenzi mai costisitoare pentru poluatori, o politică de prețuri mai echitabilă sau stimulente financiare (subvenții sau scutiri de taxe). Majoritatea cetățenilor susțin aplicarea unor tarife pe baza volumului de apă consumat și sunt de acord că acestea trebuie să crească proporțional cu creșterea impactului asupra mediului.

Un sprijin puternic în favoarea acțiunilor la nivelul UE

        73% dintre europeni consideră că UE ar trebui să propună măsuri suplimentare pentru rezolvarea problemelor din domeniul apei cu care se confruntă Europa. Această tendință este confirmată pe întreg continentul, deoarece majoritatea cetățenilor din toate statele membre sunt de părere că acest subiect ar trebui abordat la nivelul UE, procentul acestora variind între 55% în Estonia sau 56% în Regatul Unit și 81% în Slovacia și Germania. Europenii consideră că aceste măsuri ar trebui să se concentreze în principal pe poluarea apei cauzată de industrie (69%), agricultură (39%), utilizarea excesivă a apei (30%), inundații și secetă (24%).

Un proiect de politică în domeniul apei

        Aceste aspecte vor fi luate în considerare de Comisia Europeană în cadrul „Proiectului de conservare a resurselor de apă ale Europei” planificat pentru noiembrie 2012. Proiectul va identifica lacunele actuale și prioritățile viitoare și va propune măsuri în vederea orientării politicii în domeniul apei până în anul 2020. El se va baza pe o analiză combinată a unor modele economice și climatice pentru perioada de până în 2050.

Context

        Acest sondaj a fost realizat în toate cele 27 de state membre ale Uniunii Europene, în perioada 5 – 7 martie 2012. Au fost intervievate în numele Comisiei Europene, în limba lor maternă, 25 524 de persoane din grupuri sociale și demografice diferite.


Persoane de contact:
Robert Flies  (+32 2 295 35 93)
Monica Westeren  (+32 2 299 18 30)

Pagini Utile

  • Pagina de internet a Comisiei Europene - Opinia publică:

http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm

http://ec.europa.eu/environment/water/blueprint/index_en.htm


NoutatiALTE NOUTĂŢI - Pactul ecologic european