Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE FlagPUBLICAŢII
Publicatii 2018
Publicatii 2017
Publicatii 2016
Publicatii 2015
Publicatii 2014
Publicatii 2013 Publicatii 2012 Publicatii 2011 Publicatii 2010 Publicatii 2009
UE Flag NOUTAŢI UE
-
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - Pactul ecologic european
23.06.2011 - Un impuls puternic dat economiilor de energie și eficienței energetice
ED Targoviste

        Cea mai ieftină energie este cea pe care nu o consumăm. A început numărătoarea inversă pentru atingerea obiectivului Europei de a crește eficiența energetică cu 20 % până în 2020. Dacă nu se schimbă nimic în anii următori, UE nu își va realiza obiectivul decât pe jumătate. Acest lucru ne pune în pericol competitivitatea, eforturile de a reduce emisiile de CO2 și securitatea aprovizionării cu energie.

        Costul suportat de fiecare consumator este încă mare. Astăzi, Comisia Europeană propune un nou pachet de măsuri în vederea creșterii eficienței energetice, măsuri care să acopere lacunele și să repună UE pe drumul cel bun. Noua propunere de directivă introduce măsuri de urgentare a eforturilor statelor membre în vederea utilizării mai eficiente a energiei pe parcursul tuturor etapelor lanțului energetic - de la transformarea și distribuția energiei până la consumul final al acesteia.

        „Propunerea noastră urmărește să eficientizeze modul în care utilizăm energia în viața noastră de zi cu zi și să ajute cetățenii, autoritățile publice și sectorul industrial să își gestioneze mai bine consumul energetic, ceea ce ar trebui să antreneze și o reducere a facturii energetice. Propunerea creează, de asemenea, un potențial important de noi locuri de muncă pe întreg teritoriul UE”, a declarat Günther Oettinger, Comisarul european pentru energie.

Pe scurt, Comisia propune măsuri simple, dar ambițioase:

- Obligația legală de a introduce scheme de economisire a energiei în toate statele membre: distribuitorii de energie sau societățile de vânzare cu amănuntul a energiei vor fi obligați să economisească în fiecare an 1,5 % din volumul vânzărilor de energie pe care le realizează, prin implementarea unor măsuri de eficiență energetică, precum îmbunătățirea eficienței sistemului de încălzire, instalarea de ferestre tip termopan sau de acoperișuri izolante, la nivelul consumatorilor finali de energie. În locul acestei măsuri, statele membre au posibilitatea să propună alte mecanisme de economisire a energiei, de exemplu prin finanțarea de programe sau acorduri voluntare care să conducă la aceleași rezultate, însă fără a le impune vreo obligație companiilor energetice.

- Sectorul public trebuie să constituie un exemplu: organismele publice vor promova comercializarea produselor și a serviciilor eficiente din punct de vedere energetic, prin impunerea obligației legale de a achiziționa clădiri, produse și servicii eficiente din punct de vedere energetic. Vor trebui să continue să reducă treptat energia consumată în propriile lor sedii, prin efectuarea în fiecare an a lucrărilor de renovare necesare, care să acopere cel puțin 3 % din suprafața totală a respectivelor clădiri.

- Sectorul public trebuie să constituie un exemplu: organismele publice vor promova comercializarea produselor și a serviciilor eficiente din punct de vedere energetic, prin impunerea obligației legale de a achiziționa clădiri, produse și servicii eficiente din punct de vedere energetic. Vor trebui să continue să reducă treptat energia consumată în propriile lor sedii, prin efectuarea în fiecare an a lucrărilor de renovare necesare, care să acopere cel puțin 3 % din suprafața totală a respectivelor clădiri.

- Economii de energie importante la nivelul consumatorilor: accesul rapid și gratuit la date în timp real și istorice privind consumul de energie, printr un sistem mai precis de contorizare individuală, le va permite consumatorilor să își gestioneze mai bine consumul energetic. Facturarea ar trebui să aibă la bază consumul efectiv, reflectând în mod clar datele din contorizare.

- Sectorul industrial: acordarea de stimulente IMM urilor care se supun unor audituri energetice și popularizează cele mai bune practici, în timp ce companiile mari vor trebui să își auditeze consumul energetic pentru a facilita identificarea potențialului de reducere a consumului energetic.

- Eficiența producției de energie: monitorizarea nivelurilor de eficiență a noilor instalații de generare a energiei, elaborarea unor planuri naționale de încălzire și răcire care să constituie baza planificării unor infrastructuri eficiente de încălzire și răcire, inclusiv prin recuperarea pierderilor de energie termică.

- Transmiterea și distribuția energiei: îmbunătățirea eficienței prin garantarea faptului că autoritățile de reglementare în domeniul energiei țin cont de criteriile de eficiență energetică atunci când iau decizii, în special atunci când aprobă tarife de rețea.
Context Propunerea Comisiei vine în urma celor mai recente apeluri la acțiune din partea Consiliului European (4 februarie 2011), Consiliului Energie (10 iunie 2011) și Parlamentului European în vederea atingerii obiectivului de a reduce cu 20 % consumul energetic al UE preconizat pentru anul 2020.

        Cele mai recente estimări ale Comisiei, luând în considerare obiectivele naționale de eficiență energetică pentru anul 2020 pe care statele membre și le au fixat singure în cadrul strategiei Europa 2020, arată că UE este încă departe de a-și putea atinge obiectivul. Pentru a face față acestei provocări, Comisia Europeană a început prin a introduce, la data de 8 martie 2011, un nou plan privind eficiența energetică, cuprinzând o serie de măsuri de creștere a eficienței energetice care să fie implementate în toate sectoarele economice în vederea realizării unor economii suplimentare de energie. Acest plan s a bucurat de o primire călduroasă din partea Consiliului Energie și a Parlamentului European.

        Astăzi, Comisia prezintă propunerea legislativă de Directivă privind eficiența energetică, care transformă în măsuri obligatorii multe dintre acțiunile cheie propuse în planul privind eficiența energetică. Aceasta pornește de la Directivele existente privind cogenerarea și serviciile energetice și le reunește într un instrument legislativ cuprinzător, care abordează eficiența energetică la nivelul furnizării energiei și la nivelul consumului final al energiei. Directiva prevede, de asemenea, ca în 2014 Comisia să realizeze o evaluare a progreselor înregistrate în vederea atingerii obiectivului UE de a crește eficiența energetică cu 20 % până în 2020 și, dacă va fi necesar, să introducă o nouă propunere legislativă prin care să stabilească obiective naționale obligatorii de creștere a eficienței energetice.


NoutatiALTE NOUTĂŢI - Pactul ecologic european