Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE FlagPUBLICAŢII
Publicatii 2018
Publicatii 2017
Publicatii 2016
Publicatii 2015
Publicatii 2014
Publicatii 2013 Publicatii 2012 Publicatii 2011 Publicatii 2010 Publicatii 2009
UE Flag NOUTAŢI UE
-
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - Pactul ecologic european
11.10.2010 - Biodiversitate: Evaluarea confirmă faptul că UE nu şi-a îndeplinit obiectivul pentru 2010, dar s-a câştigat o experienţă importantă
ED Targoviste

        Un raport publicat astăzi confirmă faptul că UE nu a reuşit să îşi îndeplinească obiectivul de stopare a declinului biodiversităţii până în 2010.Evaluarea implementării Planului de acţiune privind biodiversitatea al Comisiei arată că biodiversitatea din Europa este grav ameninţată în continuare de solicitările excesive la care supunem mediul în care trăim, precum schimbarea destinaţiei terenurilor, poluarea, speciile invazive şi schimbările climatice.Cu toate acestea, evaluarea relevă faptul că în ultimii doi ani s-au făcut progrese semnificative.Învăţămintele importante obţinute în urma implementării planului de acţiune vor sta la baza strategiei post-2010 a UE.

        Comisarul UE pentru mediu, dl Janez Potočnik, a declarat:„Am tras nişte învăţăminte foarte importante şi am reuşit să aducem biodiversitatea printre priorităţile agendei politice.Însă avem nevoie de participarea tuturor, şi nu doar în Europa.În lume, ameninţarea este chiar mai mare decât în UE.  De aceea, este imperativ ca summitul de la Nagoya să ducă la adoptarea unei strategii globale solide în domeniul protecţiei biodiversităţii şi ecosistemelor.”

Un important proces de învăţare

        Planul de acţiune privind biodiversitatea a fost lansat în 2006, având ca scop stoparea declinului biodiversităţii în UE până în 2010.Evaluarea publicată astăzi analizează progresul realizat de aproximativ 150 de acţiuni diferite, concluzionând că, deşi s-au înregistrat progrese semnificative într-o serie de domenii, obiectivul global pentru 2010 privind biodiversitatea nu a fost îndeplinit.
        Acţiunile speciale vizând inversarea tendinţei de declin al speciilor şi habitatelor au avut succes.Reţeaua Natura 2000 a fost extinsă în mod substanţial, cuprinzând în prezent circa 26 000 de situri – adică 18% din suprafaţa terestră a UE.  Domeniul de aplicare al fondurilor LIFE+ a fost extins pentru a cuprinde mai multe aspecte legate de biodiversitate şi pentru a sprijini implementarea planului UE privind biodiversitatea.

        Eforturile de protejare a ecosistemelor marine şi de apă dulce au fost stimulate de noua directivă privind strategia marină.În această vară, Comisia a stabilit criteriile care trebuie folosite de statele membre la evaluarea stării ecologice a mărilor lor.
Activitatea în cadrul studiului în curs privind economia ecosistemelor şi a biodiversităţii (TEEB) a dus la recunoaşterea pe o scară mai largă a valorii economice a resurselor naturale.TEEB este deja utilizată de factorii de decizie pentru a stabili valoarea investiţiilor în capitalul natural.

        Planul de acţiune privind biodiversitatea a ajutat la creşterea gradului de înţelegere a factorilor care determină declinul biodiversităţii (precum schimbările climatice), a modului în care sunt interconectate biodiversitatea şi alte activităţi sectoriale şi a rolului important pe care îl au ecosistemele, de exemplu în adaptarea la schimbările climatice şi atenuarea efectelor acestora.
Experienţa dobândită va fi nepreţuită pentru asigurarea reuşitei eforturilor reînnoite de stopare a declinului biodiversităţii.În luna martie, UE şi-a asumat un nou obiectiv:să stopeze declinul biodiversităţii şi deteriorarea serviciilor ecosistemice în UE până în 2020 şi să le refacă în măsura în care acest lucru este realizabil, sporind totodată contribuţia UE la combaterea declinului biodiversităţii la nivel mondial.

        Integrarea preocupărilor legate de biodiversitate şi de ecosisteme în alte politici ale UE va fi esenţială pentru strategia post-2010.Oportunităţi importante sunt oferite de reformele planificate ale unor domenii de politică ce prezintă implicaţii semnificative pentru biodiversitate – cum sunt politica agricolă comună şi politica comună în domeniul pescuitului – precum şi de pregătirile pentru următoarea perioadă de programare a politicii regionale a UE.Acestea sunt semnificative atât din punctul de vedere al reducerii impactului asupra biodiversităţii, cât şi ca surse potenţiale de finanţare pentru conservarea şi restabilirea biodiversităţii.
Noua strategie va beneficia de o bază de cunoştinţe mult îmbunătăţită, inclusiv o situaţie de referinţă a biodiversităţii care va permite stabilirea şi măsurarea cu claritate a tendinţelor de după 2010.

Situaţia la nivel mondial

        În afara UE, situaţia este chiar mai îngrijorătoare, deoarece presiunile asupra biodiversităţii continuă să se intensifice.Între 12% şi 55% din anumite grupuri de vertebrate, nevertebrate şi plante sunt ameninţate cu dispariţia la nivel mondial (Global Biodiversity Outlook 3, 2010).Comunitatea internaţională nu a reuşit să realizeze obiectivul global de reducere semnificativă a declinului biodiversităţii la nivel mondial până în 2010.În cadrul celei de-a zecea Conferinţe a părţilor la Convenţia privind diversitatea biologică, care va avea loc la Nagoya (Japonia) între 18 şi 29 octombrie, se vor discuta noi obiective mondiale privind biodiversitatea.

        UE acţionează în direcţia reducerii impactului pe care îl are nivelul său ridicat de consum asupra restului lumii, precum şi a impactului pe care îl are comerţul internaţional asupra biodiversităţii şi ecosistemelor de la nivel mondial.Printre realizări se numără semnarea primelor acorduri de parteneriat voluntare vizând combaterea exploatării ilegale a pădurilor.Unul dintre punctele principale de pe agenda summitului de la Nagoya va fi asigurarea faptului că beneficiile din utilizarea resurselor pentru crearea de produse precum cele farmaceutice şi cosmetice sunt împărţite cu ţara din care provin resursele.

Raportul

        Evaluarea conţine o mulţime de informaţii şi date cu privire la acţiunile întreprinse pentru stoparea declinului biodiversităţii în toate cele 27 de state membre în parte şi la nivelul UE.De asemenea, include o sinteză care compară performanţa statelor membre luate separat şi o actualizare a indicatorilor privind biodiversitatea (SEBI 2010).

Raportul complet este disponibil la:
http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/comm2006/index_en.htm


NoutatiALTE NOUTĂŢI - Pactul ecologic european