Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - Pactul ecologic european
02.09.2010 - Mările Europei: Comisia stabileşte criterii privind buna stare ecologică
ED Targoviste

        Comisia Europeană a adoptat ieri o decizie în care evidenţiază criteriile care trebuie respectate pentru a se atinge o stare ecologică bună a mărilor europene. Aceste criterii vor ajuta statele membre să elaboreze strategii marine coordonate pentru fiecare bazin maritim regional, asigurând coerenţa şi permiţând compararea progreselor realizate de fiecare regiune. Definirea criteriilor reprezintă una dintre cerinţele Directivei-cadru privind strategia pentru mediul marin, care are ca obiectiv atingerea bunei stări ecologice a tuturor mărilor din Europa până în 2020.

        Comisarul european pentru mediu, Janez Potočnik, a declarat:„Dorim ca mările noastre să fie sănătoase şi productive. Decizia de astăzi reprezintă un punct de pornire în stabilirea de obiective precise pentru atingerea bunei stări ecologice. Adoptarea, în cursul Anului Internaţional al Biodiversităţii, a deciziei privind criteriile referitoare la buna stare ecologică marchează o nouă etapă în dezvoltarea strategiei post-2010 a UE în materie de biodiversitate.”

Decizia Comisiei

        Decizia Comisiei privind criteriile referitoare la buna stare ecologică a apelor marine se axează pe diferite aspecte ale ecosistemelor marine, printre care diversitatea biologică, populaţiile de peşti, eutrofizarea, contaminanţii, deşeurile şi zgomotul.

        Criteriile şi indicatorii aferenţi definiţi în decizie au fost concepuţi pe baza unor recomandări ştiinţifice şi tehnice formulate de experţi independenţi şi trebuie utilizaţi de statele membre pentru a determina starea ecologică a ecosistemului marin. Pe de o parte, aceste criterii şi aceşti indicatori se bazează pe obligaţiile prevăzute în prezent de legislaţia UE şi pe evoluţiile acesteia, iar pe de altă parte, vizează elemente ale mediului marin încă neabordate de politicile actuale.

        Cu toate acestea, deşi unele criterii sunt complet elaborate şi funcţionale, altele mai trebuie încă cizelate. Decizia subliniază necesitatea de a îmbunătăţi înţelegerea la nivel ştiinţific, ceea ce ar permite evaluarea bunei stări ecologice în vederea sprijinirii unei abordări bazate pe ecosistem a gestionării apelor marine europene. Prin urmare, va fi nevoie de o revizuire a criteriilor pentru le adapta la progresul ştiinţific.

Obiectivul pentru 2020 privind buna stare ecologică

        Buna stare ecologică este atinsă atunci când oceanele şi mările sunt, în general, sănătoase şi productive, caracterizându-se prin diversitate ecologică şi dinamism.  Mediul marin trebuie utilizat în permanenţă în mod sustenabil, astfel încât să se asigure protejarea potenţialelor utilizări şi acţiuni ale generaţiilor actuale şi viitoare. În acest scop, trebuie să se ţină seama de structura, funcţiile şi procesele ecosistemelor marine în ansamblul lor, trebuie protejate speciile şi habitatele marine şi trebuie evitat declinul biodiversităţii cauzat de intervenţia omului.

        Pentru realizarea obiectivului UE de a atinge buna stare ecologică a tuturor mărilor până în 2020, statele membre trebuie să elaboreze strategii marine care să servească drept planuri de acţiune vizând o abordare bazată pe ecosistem a  gestionării activităţilor umane. Buna stare ecologică trebuie determinată la nivelul regiunilor sau al subregiunilor marine, pe baza celor 11 descriptori calitativi ai mediului marin menţionaţi în Directiva-cadru privind strategia pentru mediul marin. Este necesară cooperarea la nivel regional în fiecare etapă a implementării directivei.


NoutatiALTE NOUTĂŢI - Pactul ecologic european