Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE FlagPUBLICAŢII
Publicatii 2018
Publicatii 2017
Publicatii 2016
Publicatii 2015
Publicatii 2014
Publicatii 2013 Publicatii 2012 Publicatii 2011 Publicatii 2010 Publicatii 2009
UE Flag NOUTAŢI UE
Eroare de flux RSS
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - Pactul ecologic european
01.10.2009 - Comisia ia măsuri pentru un transport urban mai ecologic, mai bine organizat și mai ușor de folosit
ED Targoviste

        Comisia Europeană a adoptat pe 30 septembrie un Plan de acțiune global privind mobilitatea urbană. Planul de acțiune propune o serie de măsuri destinate să vină în ajutorul autorităților locale, regionale și naționale pentru îndeplinirea obiectivelor lor de mobilitate urbană sustenabilă.

        Vicepreședintele Antonio Tajani, responsabil cu transporturile, a declarat: „Sunt fericit să prezint astăzi acest pachet global de măsuri în domeniul mobilității urbane. Pentru prima dată Comisia propune un set de acțiuni concrete menite să facă transportul urban mai ușor, mai ecologic și mai bine organizat. Măsurile propuse vor încuraja și vor ajuta orașele să facă față provocărilor cu care se confruntă. Totodată, ele vor fi mai bine informate și utilate.”

        Planul de acțiune vine în continuarea Cărții verzi privind mobilitatea urbană adoptate la 25 septembrie 2007. Dezbaterea care a urmat adoptării cărții verzi a confirmat valoarea adăugată a acțiunii la nivelul Uniunii Europene în domeniul mobilității urbane, cu respectarea, în același timp, a competențelor naționale, regionale și locale.

        Congestia urbană, accidentele rutiere, poluarea aerului și consumul de energie, toate acestea au un impact negativ asupra economiei europene și asupra bunăstării tuturor cetățenilor europeni. Peste 70% din populația Europei trăiește în zone urbane, iar aproximativ 85 % din produsul intern brut al UE este generat în orașe. Aproximativ 40% din emisiile de CO2 și 70% din emisiile de alți poluanți provenite din transportul rutier se datorează traficului urban. Mai mult, unul din trei accidente rutiere cu urmări fatale se produce în zonele urbane.

        Abordarea acestor provocări va răspunde preocupărilor cetățenilor. Nouă din zece cetățeni europeni cred că traficul din zona lor trebuie îmbunătățit. Totodată, abordarea acestor provocări este esențială pentru succesul strategiei globale a UE de combatere a schimbărilor climatice și de promovare a creșterii economice și a dezvoltării durabile.

Acțiuni

        Planul de acțiune include un mix de propuneri. De exemplu, pentru îmbunătățirea drepturilor pasagerilor în transportul public urban, Comisia va colabora cu sectorul respectiv la elaborarea unui set de angajamente pe bază voluntară. În același timp, va continua să sprijine cercetarea și proiectele demonstrative, de exemplu în domeniul vehiculelor cu emisii reduse sau zero-emisii. În plus, se vor stabili legături practice între mobilitatea urbană și politicile existente ale UE în domeniul sănătății, coeziunii și în favoarea persoanelor cu handicap.

        Alte acțiuni vor include o inițiativă menită să îmbunătățească informațiile cu privire la transport și prelungirea sprijinirii de către Comisie a campaniilor de informare cum ar fi Săptămâna europeană a mobilității. În scopul accelerării adoptării planurilor de mobilitate urbană sustenabilă de către autoritățile locale, Comisia va pregăti materiale de informare și va demara activități de formare și promovare. Comisia va produce, totodată, documente de orientare vizând aspecte importante ale acestor planuri cum sunt livrarea mărfurilor, precum și sistemele de transport inteligente pentru mobilitatea urbană. Comisia va îmbunătăți disponibilitatea datelor statistice, va facilita schimburile de informații, inclusiv cu vecinii Europei, și va crea o bază de date cuprinzând informații privind cele mai bune practici în materie de mobilitate urbană. În fine, Comisia va depune eforturi pentru a optimiza sursele de finanțare actuale la nivelul UE și va examina necesitățile viitoare de finanțare.

        Acțiunile urmează să fie lansate în următorii patru ani. În 2012, Comisia va examina progresele înregistrate și va evalua nevoia de acțiune pe viitor.

Pentru informații suplimentare:

Mai multe informații despre Planul de acțiune privind mobilitatea urbană se pot găsi la :
http://ec.europa.eu/transport/urban/urban_mobility/urban_mobility_en.htm


NoutatiALTE NOUTĂŢI - Pactul ecologic european