Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - Pactul ecologic european
03.02.2010 - Un studiu al Comisiei arată că este nevoie de un organism european dedicat asigurării respectării legislaţiei UE privind deşeurile
ED Targoviste

        Un studiu al Comisiei Europene publicat la 1 februarie 2010 recomandă instituirea unui organism european dedicat care să vegheze la implementarea şi respectarea legislaţiei UE privind deşeurile.Studiul este parte a unei serii de acţiuni întreprinse de Comisie cu scopul de a îmbunătăţi gestionarea deşeurilor şi de a garanta îndeplinirea standardelor stabilite prin legislaţia UE, în vederea protejării cetăţenilor şi a mediului. Depozitarea ilegală a deşeurilor continuă la scară semnificativă, multe depozite de deşeuri nu îndeplinesc standardele, iar în unele state membre lipseşte încă infrastructura de bază pentru gestionarea deşeurilor. De asemenea, transporturile ilegale de deşeuri constituie o sursă de îngrijorare. Un al doilea raport publicat astăzi arată că aproape o cincime dintre transporturile de deşeuri inspectate în cadrul recentelor acţiuni de punere în aplicare desfăşurate de statele membre erau ilegale.

        Comisarul pentru Mediu, Stavros Dimas, a declarat: „Respectarea legislaţiei UE este esenţială dacă dorim să îndeplinim obiectivul general al legislaţiei UE privind deşeurile, respectiv acela de a proteja sănătatea cetăţenilor europeni şi mediul. Trebuie să analizăm toate opţiunile, inclusiv instituirea unei agenţii sau a unui organism UE care să permită legislaţiei UE să ofere beneficii maxime cetăţenilor, mediului şi economiei Uniunii.”

Studiul recomandă înfiinţarea unei agenţii dedicate aplicării legilor privind deşeurile

        Una dintre cele mai dificile provocări cu care se confruntă UE în prezent în ceea ce priveşte mediul este monitorizarea gestionării sigure şi corecte din punct de vedere ecologic a deşeurilor. Se estimează că în UE sunt generate anual 2,6 miliarde de tone de deşeuri, dintre care aproximativ 90 de milioane de tone sunt clasificate ca periculoase.

        Studiul publicat astăzi recomandă înfiinţarea la nivelul UE a unei agenţii dedicate abordării problemelor care duc la implementarea inadecvată şi aplicarea nesatisfăcătoare a legislaţiei europene privind deşeurile. Problema a luat amploare în ultimii ani, ca urmare a creşterii cantităţilor de deşeuri generate şi transportate în Uniunea Europeană extinsă. În 2008, Parlamentul European a adoptat o rezoluţie prin care cerea insistent Comisiei prezinte un raport privind fezabilitatea instituirii unui „serviciu comunitar pentru inspecţiile de mediu”.

        Agenţia ar îndeplini diverse sarcini, precum revizuirea sistemelor de punere în aplicare ale statelor membre, controale coordonate şi activităţi de inspecţie. Toate acestea s-ar îmbina cu crearea unui organism european specific responsabil cu inspectarea directă şi controlul instalaţiilor şi siturilor în cazurile grave de nerespectare a legislaţiei. O reţea europeană a statelor membre ar sprijini agenţia în desfăşurarea mai multor activităţi.

        Recomandările se bazează pe răspunsuri oferite de funcţionari ai statelor membre şi de părţi interesate în cadrul unor chestionare, interviuri şi ateliere informale.

        Costul anual al punerii în aplicare a recomandărilor este estimat la puţin peste 16 milioane de euro. Pe lângă alte beneficii legate de deşeuri, implementarea pe deplin a legislaţiei UE privind deşeurile ar avea drept rezultat reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, inclusiv a celor de metan generate de depozitele de deşeuri, echivalente cu aproape 200 de milioane de tone de CO2 pe an. Având în vedere preţul actual al carbonului, de aproximativ 13 euro/tonă, s-ar realiza astfel o economie anuală de 2,5 miliarde de euro.Alte beneficii economice semnificative ale consolidării implementării includ concurenţa loială între companiile europene, oportunităţile mai bune pentru inovare şi accesul sporit la materii prime secundare valoroase.

        În cursul acestui an va fi efectuată o analiză aprofundată cost-beneficiu.În 2011 ar putea fi propuse etape ulterioare.

Lacune în implementarea legislaţiei UE privind deşeurile

        Actualele lacune în implementarea şi aplicarea legislaţiei duc la depozitarea ilegală a deşeurilor la scară largă şi la neîndeplinirea standardelor UE în cazul unui mare număr de depozite de deşeuri, precum şi de instalaţii şi unităţi de gestionare a deşeurilor. În unele state membre, infrastructura de gestionare a deşeurilor este inadecvată sau chiar lipseşte (a se vedea IP/09/1795).

        De asemenea, cresc preocupările legate de numărul mare de cazuri de transporturi ilegale de deşeuri.S‑a constatat că lipsa inspecţiilor şi controalelor la faţa locului constituie un factor favorizant.Comisia a reacţionat prin sprijinirea unei serii de inspecţii coordonate, verificări la faţa locului şi controale asupra transporturilor de deşeuri în statele membre, efectuate în cooperare cu IMPEL[1], reţeaua UE formată din funcţionari ai autorităţilor de mediu ale statelor membre.Astăzi se publică un raport privind acţiunea comună de asigurare a aplicării legii.

        Au fost efectuate peste 10 000 de inspecţii asupra transporturilor şi câteva sute de inspecţii în diverse companii.În total, la acţiunile comune de asigurare a respectării legii au participat 22 de state membre şi câteva ţări învecinate.În aproximativ 19% dintre cazurile de transporturi care conţineau deşeuri, inspectorii au constatat că transporturile erau ilegale.Cele mai multe dintre cazurile respective se refereau la exporturi ilegale din UE spre ţări din Africa şi Asia, fiind încălcată interdicţia privind exportul de deşeuri periculoase sau nefiind respectate cerinţele de informare privind exporturile de deşeuri „verzi”, nepericuloase.

        IMPEL continuă inspecţiile comune asupra transporturilor de deşeuri şi intenţionează să le extindă pentru a cuprinde toate statele membre.De asemenea, Comisia a abordat problema prin propunerea de consolidare a legislaţiei.Revizuirea propusă a directivei privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice (DEEE) include norme suplimentare care vizează eliminarea transporturilor ilegale de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, mai ales în cazurile în care acestea sunt declarate, în mod fals, ca fiind produse folosite.De asemenea, Comisia evaluează fezabilitatea înăspririi cerinţelor de inspectare din cadrul normelor UE privind transportul deşeurilor. 

[1]IMPEL: Reţeaua Uniunii Europene pentru implementarea şi aplicarea legislaţiei privind mediul.

Pagini Utile
  • Informaţii suplimentare

http://ec.europa.eu/environment/waste/index.htm


NoutatiALTE NOUTĂŢI - Pactul ecologic european