Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE FlagPUBLICAŢII
Publicatii 2018
Publicatii 2017
Publicatii 2016
Publicatii 2015
Publicatii 2014
Publicatii 2013 Publicatii 2012 Publicatii 2011 Publicatii 2010 Publicatii 2009
UE Flag NOUTAŢI UE
Eroare de flux RSS
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - Pactul ecologic european
19.11.2017 - Accelerarea tranziției la vehicule nepoluante
ED Targoviste

Un pachet de măsuri pentru a accelera tranziția la vehicule cu emisii de CO2 reduse sau chiar zero a fost propus de Comisia Europeană miercuri, 8 noiembrie. Acesta reprezintă un pas decisiv înainte în ceea ce privește punerea în aplicare a angajamentelor asumate în cadrul Acordului de la Paris, ce au în vedere reducerea obligatorie cu cel puțin 40% a emisiilor până în 2030 în interiorul UE.

Vicepreședintele Comisiei Maroš Šefčovič, responsabil pentru Uniunea energetică, a declarat: „Am intrat într-o perioadă de transformare economică favorabilă climei. Setul de propuneri prezentat acum creează condițiile necesare pentru ca producătorii europeni să dețină un rol de frunte în tranziția energetică mondială, în loc să se țină doar după ceilalți. Propunerile îi vor stimula să producă cele mai bune, mai nepoluante și mai competitive autovehicule, recâștigând astfel încrederea consumatorilor. Acesta este un pas major în direcția cea bună, și anume o economie europeană modernă și durabilă, cu un aer mai curat în orașe și o mai bună integrare a energiilor din surse regenerabile în sistemele energetice prezente și viitoare”.

Pachetul privind mobilitatea curată include următoarele documente:

  • noi standarde privind CO2, care să sprijine producătorii în direcția inovării și a lansării pe piață de vehicule cu emisii scăzute;
  • o directivă privind vehiculele nepoluante, pentru a promova soluțiile de mobilitate curată în procedurile de achiziții publice;
  • un plan de acțiune și soluții de investiții pentru a instala la nivel transeuropean o infrastructură pentru combustibili alternativi;
  • revizuirea directivei privind transportul combinat, care promovează utilizarea combinată a diferitelor moduri de transport de mărfuri;
  • o directivă privind serviciile de transport de călători cu autocarul, menită să stimuleze dezvoltarea de legături rutiere pe distanțe lungi în Europa și să ofere alternative la utilizarea autoturismelor personale;
  • o inițiativă privind bateriile, care sprijină conceperea și producerea în UE a vehiculelor și altor soluții privind mobilitatea, precum și a componentelor acestora.

Etape următoare

Propunerile privind mobilitatea curată vor fi trimise colegiuitorilor, iar Comisia solicită tuturor părților interesate să colaboreze îndeaproape pentru a asigura adoptarea și punerea în aplicare rapidă a acestor propuneri și măsuri, astfel încât beneficiile pentru industria, companiile, lucrătorii și cetățenii din UE să fie maximizate și generate cât mai rapid posibil.

Context

Pachetul de măsuri propus face parte dintr-un context politic mai larg care vizează consolidarea și creșterea competitivității industriei europene și este al doilea pachet privind mobilitatea prezentat de Comisia Europeană în acest an, după „Europa în mișcare” din luna mai.

Persoane de contact pentru presă:

Anna-Kaisa ITKONEN (+32 2 29 56186)

Enrico BRIVIO (+32 2 295 61 72)

Nicole BOCKSTALLER (+32 2 295 25 89)

Alexis PERIER (+32 2 296 91 43)

Întrebări din partea publicului larg:

Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email

Pagini utile

Comunicat de presă integral

Întrebări și răspunsuri referitoare la inițiativele care contribuie la protejarea planetei

Pachetul privind mobilitatea curată

Uniunea energetică și clima

Propunere de obiective pentru perioada de după 2020 pentru autoturisme și camionete

Politica industrială

Fișe informative:

Impulsionarea mobilității curate: Protejarea planetei

Impulsionarea mobilității curate: O Europă care își apără industria și lucrătorii

Impulsionarea mobilității curate: Pentru cetățenii noștri, pentru planetă și pentru industria europeană

Impulsionarea mobilității curate: O Europă care își capacitează cetățenii


NoutatiALTE NOUTĂŢI - Pactul ecologic european