Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE FlagPUBLICAŢII
Publicatii 2018
Publicatii 2017
Publicatii 2016
Publicatii 2015
Publicatii 2014
Publicatii 2013 Publicatii 2012 Publicatii 2011 Publicatii 2010 Publicatii 2009
UE Flag NOUTAŢI UE
-
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - Pactul ecologic european
18.04.2013 - Comisia ia măsuri pentru a spori transparența întreprinderilor în ceea ce privește aspectele sociale și de mediu
ED Targoviste

Comisia Europeană a propus o modificare a legislației contabile în vigoare pentru a îmbunătăți transparența anumitor întreprinderi mari în ceea ce privește aspectele sociale și de mediu. Întreprinderile în cauză vor trebui să prezinte informații referitoare la politicile, riscurile și rezultatele lor în ceea ce privește aspectele de mediu, aspectele sociale și de personal, respectarea drepturilor omului, aspectele legate de combaterea corupției și a mitei, precum și diversitatea în cadrul consiliilor de administrație. Michel Barnier, comisarul pentru piața internă și servicii, a declarat: „Propunem o legislație importantă privind transparența întreprinderilor în toate sectoarele. Aceasta vizează furnizarea de informații utile întreprinderilor, investitorilor și societății în ansamblul său, un element pe care comunitatea investitorilor îl solicită de mult timp. Întreprinderile care publică deja informații privind performanțele lor financiare și nefinanciare iau decizii urmărind o perspectivă pe termen mai lung. De asemenea, acestea au costuri de finanțare mai mici, atrag și păstrează angajați talentați și, în ultimă instanță, au mai mult succes. Aceste aspecte sunt importante pentru competitivitatea Europei și pentru a crea mai multe locuri de muncă. Cele mai bune practici ar trebui să devină regulă. Noile reguli se vor aplica numai întreprinderilor mari, cu peste 500 de angajați, deoarece costurile implicate în impunerea obligației întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) de a aplica noile reguli ar putea depăși beneficiile.”

În temeiul propunerii, întreprinderile mari, cu peste 500 de angajați, vor avea obligația de a publica informațiile relevante referitoare la aspectele de mediu și sociale în rapoartele lor anuale. Abordarea reținută asigură un nivel minim al sarcinii administrative. Se vor pune mai degrabă la dispoziție informații concise necesare pentru înțelegerea evoluției, rezultatelor sau poziției întreprinderii, decât un raport propriu-zis și detaliat în materie de „sustenabilitate”. În cazul în care prezentarea de informații într­un anumit domeniu nu este relevantă pentru o anumită întreprindere, aceasta nu va avea obligația de a le include în raport, ci numai de a explica de ce informațiile respective nu sunt relevante. Mai mult, informațiile pot fi prezentate mai degrabă la nivel de grup, decât la nivelul fiecărei întreprinderi din cadrul grupului.

Măsura propusă a fost concepută pe baza unei abordări neobligatorii și oferă întreprinderilor o flexibilitate considerabilă în ceea ce privește publicarea informațiilor relevante în modul pe care îl consideră cel mai util. Întreprinderile pot folosi orientările internaționale sau naționale pe care le consideră adecvate (de exemplu, inițiativa „Global Compact” a ONU, ISO 26000 sau Codul german de sustenabilitate).

În ceea ce privește transparența în materie de diversitate în consiliile de administrație, întreprinderile mari cotate la bursă ar trebui să furnizeze informații cu privire la politica lor de diversitate, care să vizeze diversitatea legată de vârstă, gen și localizare geografică, precum și de studiile și experiența profesională a membrilor. Informațiile prezentate ar trebui să se refere la obiectivele politicii, modul în care a fost pusă în aplicare, precum și la rezultatele obținute. Întreprinderile care nu au o politică în materie de diversitate ar trebui să explice motivele pentru care nu au elaborat o astfel de politică. Această abordare este conformă cu Cadrul general de guvernanță corporativă al UE.

Context
Această măsură a fost anunțată de Comisie în comunicarea referitoare la Actul privind piața unică din aprilie 2011 (a se vedea IP/11/469), în comunicarea „O nouă strategie a UE (2011-2014) pentru responsabilitatea socială a întreprinderilor”, publicată în octombrie 2011 (a se vedea IP/11/1238) și în Planul de acțiune privind dreptul societăților comerciale și guvernanța corporativă, adoptat în decembrie 2012 (a se vedea IP/12/1340).

Comisia s-a implicat într-o consultare foarte amplă cu statele membre, întreprinderile, investitorii și alte părți interesate, care a început printr-o consultare publică extinsă, în noiembrie 2010. S-a realizat o evaluare a impactului în 2012, în care au fost analizate diverse opțiuni de politică în vederea adoptării unei propuneri echilibrate care să permită realizarea de progrese semnificative în materie de raportare a unor informații utile și transparente de către întreprinderi, dar care să evite o sarcină administrativă nejustificată.

Legislația în vigoare a UE, în special, A Patra Directiva privind dreptul societăților comerciale, reglementează publicarea de informații nefinanciare într-un mod care permite întreprinderilor să decidă să facă publice anumite informații referitoare la aspectele de mediu, sociale și de altă natură ale activităților lor. Cu toate acestea, cerințele prevăzute de legislația în vigoare s-au dovedit a fi neclare și ineficiente și sunt aplicate în moduri diferite în diversele state membre. În prezent, mai puțin de 10 % din cele mai mari întreprinderi din UE prezintă aceste informații în mod regulat. În timp, unele state membre au introdus cerințe în materie de publicare a informațiilor care depășesc obiectul celei de A Patra Directive privind dreptul societăților comerciale. De exemplu: Regatul Unit a introdus, în 2006, acte legislative care sunt în curs de actualizare; Suedia a adoptat legislație în 2007; Spania - în 2011; Danemarca și-a actualizat legislația în același an; cele mai recente modificări au fost introduse de Franța în mai 2012.

Costurile aferente cerințelor în materie de prezentare a informațiilor pentru întreprinderile mari sunt proporționale cu valoarea și utilitatea informațiilor, precum și cu dimensiunea și complexitatea întreprinderilor respective.
La 6 februarie 2013, Parlamentul European a adoptat două rezoluții („Responsabilitatea socială a întreprinderilor: un comportament responsabil și transparent al întreprinderilor și o creștere economică durabilă” și „Responsabilitatea socială a întreprinderilor: promovarea intereselor societății și a unei căi spre o redresare economică sustenabilă și cuprinzătoare”), recunoscând importanța transparenței întreprinderilor în ceea ce privește aspectele de mediu și sociale.

A se vedea, de asemenea, MEMO/13/336.

Persoane de contact:
Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)
Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)
Audrey Augier (+32 2 297 16 07)

Pagini Utile


NoutatiALTE NOUTĂŢI - Pactul ecologic european