Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE FlagPUBLICAŢII
Publicatii 2018
Publicatii 2017
Publicatii 2016
Publicatii 2015
Publicatii 2014
Publicatii 2013 Publicatii 2012 Publicatii 2011 Publicatii 2010 Publicatii 2009
UE Flag NOUTAŢI UE
Eroare de flux RSS
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - Pactul ecologic european
11.03.2010 - Comisia Europeană prezintă strategia de revigorare a măsurilor luate pe plan mondial după Copenhaga
ED Targoviste

        Comisia Europeană a prezentat astăzi o strategie menită să contribuie la menţinerea ritmului susţinut al eforturilor globale de combatere a schimbărilor climatice. Comunicarea propune ca UE să treacă imediat la implementarea Acordului de la Copenhaga, încheiat în decembrie anul trecut, în special a mecanismului de asistenţă financiară iniţială rapidă pentru ţările în curs de dezvoltare. Totodată, UE trebuie să militeze în continuare în favoarea unui acord global solid şi obligatoriu din punct de vedere juridic, care să permită participarea efectivă a tuturor ţărilor la acţiunile de combatere a schimbărilor climatice. În acest scop, este necesară integrarea Acordului de la Copenhaga în negocierile din cadrul ONU şi remedierea deficienţelor Protocolului de la Kyoto. Va fi esenţial ca UE să iniţieze acţiuni de cooperare, pentru a asigura astfel sprijinul necesar negocierilor din cadrul ONU, această responsabilitate urmând să revină Comisiei, în strânsă colaborare cu Consiliul şi beneficiind de sprijinul Parlamentului European. 

        Preşedintele Comisiei, José Manuel Barroso, a declarat: „Comisia este hotărâtă să menţină ritmul susţinut al eforturilor globale de combatere a schimbărilor climatice;Comunicarea de astăzi defineşte o strategie clară cu privire la următoarele etape care vor trebui parcurse pentru a revigora negocierile internaţionale şi a determina participarea partenerilor noştri la demersul propus.  Voi invita următorul Consiliu European să sprijine această strategie ţinând seama totodată de consultările ulterioare pe care, la rugămintea mea, Comisarul Hedegaard le va desfăşura cu principalii parteneri internaţionali.”

        Connie Hedegaard, Comisarul european pentru politici climatice, a declarat: „Controlul schimbărilor climatice este posibil numai dacă toţi marii producători de emisii iau măsuri în acest sens. Evident, nimeni nu şi-ar dori mai mult decât mine să putem soluţiona toate  problemele la conferinţa din Mexic, însă din păcate acest lucru este prea puţin probabil, având în vedere semnalele care ne parvin din capitalele mai multora dintre principalele ţări producătoare de emisii.  Copenhaga a reprezentat pentru întreaga lume o şansă unică, de care însă nu s-a profitat pe deplin.  În prezent, trebuie să consolidăm elanul iniţial, să facem tot posibilul pentru a obţine rezultate concrete şi importante cu ocazia conferinţei de la Cancun şi, totodată, să ne asigurăm ca se va ajunge la un acord privind forma juridică cel mai târziu cu ocazia reuniunii din Africa de Sud. Copenhaga a reprezentat un pas înainte. Deşi Acordul de la Copenhaga nu s-a ridicat la nivelul ambiţiilor Europei, susţinerea tot mai amplă de care acesta se bucură la nivel mondial îi oferă Uniunii Europene oportunitatea de a o valorifica şi de a o traduce în fapte. Modul cel mai convingător în care Europa îşi poate dovedi poziţia de lider îl constituie luarea de măsuri tangibile şi ferme pentru a deveni regiunea cu cel mai mare respect faţă de mediu din lume, ceea ce va duce totodată la consolidarea securităţii noastre energetice, la stimularea unei creşteri economice mai ecologice şi la crearea de noi locuri de muncă.”

Foaia de parcurs a negocierilor

        Comunicarea propune o foaie de parcurs pentru procesul de negocieri din cadrul ONU care va reîncepe în aprilie. Orientările strategice cuprinse în Acordul de la Copenhaga – care nu au fost adoptate oficial printr-o decizie a ONU – trebuie integrate în textele de negociere ale ONU ce constituie baza viitorului acord global privind clima.UE ar fi pregătită să ajungă la un acord global obligatoriu din punct de vedere juridic cu ocazia conferinţei ONU privind clima de la Cancun (Mexic) care va avea loc la sfârşitul acestui an, însă Comisia recunoaşte că divergenţele de opinii dintre ţări ar putea duce la întârzierea adoptării unui acord până în 2011. UE este pregătită în acest sens, însă este posibil ca restul lumii să nu fie în aceeaşi situaţie;prin urmare, trebuie să adoptăm un demers etapizat.

Acordul de la Copenhaga

        Acordul de la Copenhaga reprezintă un pas înainte spre îndeplinirea obiectivului UE de încheiere a unui acord global obligatoriu din punct de vedere juridic privind clima, care ar urma să intre în vigoare în 2013, la finalul primei perioade de angajament a Protocolului de la Kyoto. Acordul sprijină obiectivul central al UE, şi anume limitarea încălzirii globale la maximum 2ºC peste temperatura din perioada preindustrială, pentru a preveni astfel efectele cele mai nefaste ale schimbărilor climatice.

        Până în prezent, ţările industrializate şi cele în curs de dezvoltare, responsabile de peste 80% din emisiile globale de gaze cu efect de seră, au inclus în acord propriile obiective sau acţiuni în materie de emisii. Acest fapt arată voinţa fermă a majorităţii naţiunilor de a-şi intensifica eforturile de combatere a schimbărilor climatice.

Integritatea ecologică

        Negocierile la nivel internaţional trebuie să garanteze că viitorul acord global va avea un înalt nivel de integritate ecologică şi că va contribui efectiv la limitarea încălzirii globale la maximum 2°C. Protocolul de la Kyoto rămâne elementul de bază al procesului desfăşurat în cadrul ONU, însă numărul limitat de ţări care fac obiectul acestuia şi gravele sale deficienţe sunt probleme care trebuie rezolvate. Nesoluţionarea acestor deficienţe, legate de normele de contabilizare a emisiilor provenite din silvicultură şi de gestionarea, la nivel naţional, a drepturilor de emisie a dioxidului de carbon rămase neutilizate din perioada 2008-2012, ar duce la anularea angajamentelor actuale ale ţărilor industrializate în materie de reducere a emisiilor.

Rolul de lider al UE

        Comisia consideră că UE trebuie să-şi dovedească poziţia de lider luând măsuri tangibile pentru a deveni regiunea cu cel mai mare respect pentru mediu din lume, în cadrul strategiei „UE 2020” propusă la 3 martie (a se vedea IP/10/225).UE s-a angajat să reducă emisiile cu 20 % până în 2020 faţă de nivelurile din 1990 şi să crească acest procent până la 30% dacă şi alte economii majore acceptă să îşi aducă în mod echitabil aportul la efortul global.În vederea Consiliului European din iunie, Comisia va elabora o analiză a politicilor concrete care ar trebui implementate pentru a reduce emisiile cu 30%.  Ulterior, Comisia va defini calea pe care va trebui să o urmeze UE pentru a deveni, până în 2050, o economie cu emisii reduse de carbon.  În conformitate cu strategia „UE 2020”, obiectivul urmărit este de a găsi soluţii inteligente care să fie valorificate nu numai în domeniul combaterii schimbărilor climatice, ci şi al securităţii energetice şi al creării de locuri de muncă.

Finanţarea iniţială rapidă

        Comisia propune ca UE să înceapă implementarea Acordului de la Copenhaga. Concretizarea urgentă a angajamentului UE de a acorda anual ţărilor în curs de dezvoltare o asistenţă financiară iniţială rapidă de 2,4 de miliarde EUR în perioada 2010‑2012 este esenţială pentru consolidarea atât a credibilităţii UE, cât şi a capacităţilor statelor beneficiare de a face faţă schimbărilor climatice. Comisia este pregătită să contribuie la garantarea bunei coordonări a asistenţei din partea UE.
Dezvoltarea pieţelor de carbon

        În comunicare se subliniază faptul că UE trebuie să-şi continue eforturile în direcţia unei mai bune dezvoltări a pieţei internaţionale a carbonului, ceea ce este esenţial pentru încurajarea investiţiilor în tehnologii cu emisii reduse de carbon şi pentru reducerea în mod rentabil a emisiilor globale. Piaţa carbonului poate genera, de asemenea, fluxuri financiare majore spre ţările în curs de dezvoltare.

Intensificarea acţiunilor de cooperare

        UE trebuie să-şi intensifice eforturile de cooperare pentru a consolida încrederea în posibilitatea ajungerii la un acord global şi, de asemenea, să examineze posibilitatea adoptării la Cancun a unor decizii specifice şi pragmatice. Comisia va întreprinde aceste acţiuni de cooperare în strânsă legătură cu Consiliul şi cu Preşedinţia acestuia şi intenţionează să încurajeze şi să sprijine Parlamentul European în vederea colaborării depline cu parlamentari din principalele ţări partenere.

Pagini Utile
  • Mai multe informaţii

http://ec.europa.eu/environment/climat/future_action_com.htm

  • Conferinţa de presă susţinută de comisarul Connie Hedegaard

Înregistrarea conferinţei de presă susţinute de comisarul Connie Hedegaard (combaterea schimbărilor climatice) poate fi urmărită pe pagina de internet a EbS.


NoutatiALTE NOUTĂŢI - Pactul ecologic european