Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - Pactul ecologic european
27.06.2024 - UE investește aproape 3 miliarde EUR din veniturile provenite din comercializarea certificatelor de emisii pentru sisteme energetice mai curate în zece țări ale UE
ED Targoviste

UE investește aproape 3 miliarde EUR din veniturile provenite din comercializarea certificatelor de emisii pentru sisteme energetice mai curate în zece țări ale UE, prin intermediul Fondului pentru modernizare.

 

Uniunea Europeană a plătit în data de 24 iunie, 2,967 miliarde EUR prin intermediul Fondului pentru modernizare în vederea sprijinirii a 39 de proiecte energetice în zece state membre ale UE. Aceste investiții vor permite modernizarea sistemelor energetice, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în sectoarele energiei, industriei și transporturilor și îmbunătățirea eficienței energetice.  

Statele membre care beneficiază de prima plată din 2024 sunt Bulgaria (65,2 milioane EUR), Croația (52 de milioane EUR), Cehia (835,2 milioane EUR), Estonia (24,1 milioane EUR), Ungaria (76,8 milioane EUR), Letonia (26,8 milioane EUR), Lituania (59 de milioane EUR), Polonia (697,5 milioane EUR), România (1,095 miliarde EUR) și Slovacia (35 de milioane EUR). Proiectele sprijinite astăzi se axează pe producerea de energie electrică din surse regenerabile, pe utilizarea și instalarea de surse de energie regenerabile, pe modernizarea rețelelor energetice și pe eficiența energetică. 

Această plată, finanțată din veniturile provenite din schema UE de comercializare a certificatelor de emisii (EU ETS), este cea mai mare plată efectuată până în prezent prin intermediul Fondului pentru modernizare, cheltuielile totale ridicându-se la 12,65 miliarde EUR începând din ianuarie 2021. Aceste investiții ajută statele membre să își atingă obiectivele în materie de climă și de energie și contribuie la obiectivul pe termen lung al UE de realizare a neutralității climatice până în 2050.

Mai multe detalii sunt disponibile online în comunicatul de presă

Date de contact

Tim McPhie

Nume

Tim McPhie

Număr de telefon

+32 2 295 86 02

Ana Crespo Parrondo

Nume

Ana Crespo Parrondo

Număr de telefon

+32 2 298 13 25


NoutatiALTE NOUTĂŢI - Pactul ecologic european