Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - Pactul ecologic european
26.11.2009 - Copenhaga: obiective ambiţioase privind emisiile şi angajamente financiare ferme
ED Targoviste

        Aşteptările Parlamentului de la conferinţa privind schimbările climatice includ un acord ambiţios şi obligatoriu din punct de vedere legal care necesită reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, angajamente financiare din partea ţărilor dezvoltate şi sancţiuni în caz de nerespectare.

        Şefii de guvern UE trebuie să demonstreze lidership politic pentru concluderea cu succes a conferinţei privind schimbările climatice de la Copenhaga din decembrie. Deputaţii europeni atrag atenţia că este posibil ca generaţiile viitoare să nu mai poată controla schimbările climatice dacă se întârzie în continuare cu acţiunile necesare a fi luate la nivel mondial.

        Deputaţii consideră că, la Copenhaga, ca un minim necesar, părţile trebuie să ajungă la un acord obligatoriu privind obiectivele de reducere a emisiilor produse în ţările industrializate şi finanţarea acestuia. În plus, trebuie să stabilească un proces oficial pentru a ajunge, în prima parte a anului 2010, la un acord general, obligatoriu din punct de vedere juridic, privind clima, pentru perioada de după anul 2012. Acordul va trebui să intre în vigoare la 1 ianuarie 2013.

        Cu câteva săptămâni înainte de reuniunea COP15 de la Copenhaga, care are ca obiectiv finalizarea acordului internaţional pentru combaterea schimbărilor climatice pentru perioada post-2012, Parlamentul solicită şefilor de stat şi de guvern să acorde prioritate absolută acestei chestiuni şi să dea dovadă de voinţă politică. Ei îndeamnă UE să continue să dezvolte o politică externă privind clima şi să adopte o poziţie unitară pentru a-şi menţine rolul de lider în negocierile din cadrul COP 15.

        "Uniunea Europeană şi-a asumat poziţia de lider în cea ce priveşte combaterea schimbărilor climatice şi noi dorim să ne menţinem această poziţie şi la Copenhaga. De aceea trebuie să ne respectăm angajamentul asumat - reducerea cu 30% a CO2 până în 2010", a declarat preşedintele Comisiei pentru mediu, Jo Leinen ( S&D, Germania).

        În rezoluţia adoptată cu 516 voturi pentru, 92 voturi împotrivă şi 70 abţineri, potrivit deputaţilor europeni, acordul internaţional ar trebui să asigure următoarele:

  • reducere colectivă a emisiilor de gaze cu efect de seră în ţările dezvoltate la un nivel care să se apropie de limita superioară a intervalului de 25-40 % pentru anul 2020 faţă de nivelurile din 1990; 6
  • ţările în curs de dezvoltare, luate în ansamblu, îşi limitează creşterea emisiilor cu 15-30 % sub nivelul la care s-ar ajunge în situaţia actuală pentru a se asigura că obiectivul de 2ºC este atins. Având însă în vedere ponderea lor economică, China, India şi Brazilia ar trebui să se oblige să realizeze obiective similare cu cele ale ţărilor industrializate.9
  • responsabilitatea ţărilor dezvoltate de a acorda sprijin financiar şi tehnic suficient, durabil şi previzibil ţărilor în curs de dezvoltare pentru a le permite să îşi asume angajamente privind reducerea emisiilor lor de gaze cu efect de seră - sprijinul financiar necesar pentru atenuarea schimbărilor climatice şi adaptarea la acestea trebuie să fie unul noi, care să se adauge la AOD / ODA (Asistenţa Oficială pentru Dezvoltare). Conform estimării  Comisiei, 5-7 miliarde EUR ar trebui utilizate anual pentru perioada 2010-2012;
  • nivelul total al contribuţiei colective a UE la eforturile de atenuare şi la necesităţile de adaptare ale ţărilor în curs de dezvoltare ar trebui să se ridice la cel puţin 30 de miliarde EUR/an până în 2020;
  • atât obiectivele de reducere a emisiilor, precum şi angajamentele financiare, trebuie să facă obiectul unui regim de respectare a obligaţiilor, care să includă mecanisme de alertă rapidă şi sancţiuni; 34
  • viitoarele mecanisme de compensare trebuie să cuprindă standarde calitative riguroase în ceea ce priveşte proiectele pentru a evita ca ţările dezvoltate să-şi însuşească opţiunile ieftine de reducere de la ţările în curs de dezvoltare şi pentru a garanta că aceste proiecte răspund unor standarde înalte, realizând reduceri suplimentare fiabile, verificabile şi reale ale emisiilor care să sprijine, de asemenea, o dezvoltare durabilă a acestor ţări; 44
  • includerea sectoarelor transporturilor aeriene şi maritime internaţionale într-un acord în conformitate cu Convenţia-cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite referitoare la schimbările climatice (CCONUSC); 55
  • ţările în curs de dezvoltare trebuie să beneficieze de un sprijin financiar semnificativ, precum şi de asistenţă tehnică şi administrativă pentru a pune capăt, cel târziu până în 2020, defrişărilor masive ale pădurii tropicale şi
  • creare a unui mecanism mondial privind carbonul forestier (MMCF) în cadrul CCONUSC 50.

Nou acord durabil (Sustainable New Deal)

        Deputaţii subliniază că un acord la Copenhaga ar putea oferi impulsul necesar pentru încheierea unui „nou acord durabil”, care să impulsioneze creşterea economică şi socială durabilă, promovând tehnologiile ecologice, energiile regenerabile şi eficienţa energetică, reducând consumul de energie şi garantând noi locuri de muncă şi coeziunea socială, atât în ţările dezvoltate, cât şi în ţările în curs de dezvoltare. 12

Angajamentul actorilor majori

        Cu privire la angajamentele ce trebuie asumate de celelalte ţări dezvoltate, deputaţii îndeamnă SUA "să confere un caracter obligatoriu obiectivelor stabilite în timpul campaniei electorale, oferind un semna puternic de continuare a luptei împotriva schimbărilor climatice. Ei subliniază în acest sens că este, de asemenea, extrem de important ca India să contribuie la aceste eforturi. Totodată este salutat angajamentul Japoniei de a-şi reduce emisiile cu 25 % până în 2020 și salută semnalele pozitive din China. 8

Dezbatere: marţi, 24 noiembrie, 9.00h
Vot: miercuri, 25 noiembrie

Mai multe informaţii:
Ambitious emission targets and funding commitments the key for Copenhagen - Comunicat de presă după votul in Comisia ENVI (EN)

Textul adoptat va fi disponibil aici (selectaţi 25 noiembrie 2009)

Contact:
Madalina MIHALACHE
Parlamentul European
Biroul de Informare din Romania
E-mail: redactia-RO@europarl.europa.eu
Tel: BUC: (40-21) 405 0880

STR: (33-3) 881 64044


NoutatiALTE NOUTĂŢI - Pactul ecologic european