Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - Pactul ecologic european
15.11.2022 - Biodiversitate: Măsuri mai ferme de combatere a traficului cu specii sălbatice de faună și floră
ED Targoviste

Comisia a adoptat un Plan de acțiune revizuit al UE pentru a pune capăt comerțului ilegal cu specii sălbatice de floră și faună, așa cum anunța în Strategia privind biodiversitatea pentru 2030

Comerțul ilegal cu specii sălbatice profitabil de pe piața neagră mondială contribuie la epuizarea sau dispariția unor întregi specii și favorizează bolile zoonotice – boli care trec de la animale la oameni. Potrivit Raportului din 2020 privind infracțiunile împotriva speciilor sălbatice la nivel mondial al Biroului Națiunilor Unite pentru Droguri și Criminalitate, toate țările din lume sunt afectate de traficul cu specii sălbatice, fiind implicate o gamă largă de specii, de la anghilă la pangoline și până la lemnul de trandafir. Planul actualizat va orienta noile acțiuni ale UE de combatere a traficului cu specii sălbatice de faună și floră până în 2027, pe baza primului Plan de acțiune adoptat în urmă cu șase ani.

Planul revizuit are patru priorități principale:

·       Prevenirea traficului cu specii sălbatice de faună și floră și înlăturarea cauzelor profunde ale acestuia, prin reducerea cererii de specii sălbatice comercializate ilegal, prin sprijinirea mijloacelor de subzistență durabile în țările de origine și prin combaterea corupției la toate nivelurile;

·         Consolidarea cadrului juridic și de politică împotriva traficului cu specii sălbatice, prin alinierea politicilor UE și naționale la angajamentele internaționale și la cele mai recente date concrete, precum și prin colaborarea cu sectoarele economice implicate în comerțul cu specii sălbatice;

·         Asigurarea respectării reglementărilor și a politicilor de combatere eficace a traficului cu specii sălbatice de faună și floră, prin îmbunătățirea ratei de detectare a activităților ilegale în cadrul UE, punând accentul pe consolidarea capacităților de-a lungul întregului lanț de asigurare a respectării legii, încurajând coordonarea și cooperarea în cadrul statelor membre și între acestea și intensificând eforturile de abordare a aspectelor online ale traficului cu specii sălbatice;

·       Consolidarea parteneriatului mondial dintre țările de origine, țările consumatoare și țările de tranzit împotriva traficului cu specii sălbatice de faună și floră, prin consolidarea capacității acestora și prin îmbunătățirea cooperării dintre statele membre, actorii UE însărcinați cu asigurarea respectării legii și principalele țări din afara UE.

În noiembrie, părțile la Convenția privind comerțul internațional cu specii ale faunei și florei sălbatice pe cale de dispariție (CITES) se vor reuni în Panama pentru a analiza introducerea unor reglementări comerciale mai stricte pentru protejarea a aproape 600 de specii de floră și faună. UE va prezenta acest plan de acțiune revizuit, împreună cu un pachet solid de propuneri pentru speciile care urmează să fie incluse în apendicele CITES la CITES COP19.

Context

Comerțul ilegal cu specii sălbatice de faună și floră este un factor de pierdere a biodiversității, poate slăbi considerabil populațiile sălbatice de floră și faună și, în unele cazuri, poate determina dispariția acestora. Traficul cu specii sălbatice are în același timp consecințe socioeconomice distructive, întrucât distrugerea ecosistemelor care poate rezulta din braconaj și trafic privează adesea comunitățile locale de forme legale și durabile de venituri. După cum a evidențiat recent pandemia de COVID-19, comerțul negestionat cu specii sălbatice poate fi o sursă de răspândire a bolilor zoonotice, cu rezultate potențial devastatoare pentru sănătatea publică.

UE este un nod central pentru traficul mondial cu specii sălbatice de faună și floră și joacă un rol esențial în lupta împotriva acestuia. Valoarea comerțului ilegal cu specii sălbatice de faună și floră raportată în UE a fost de minimum 4,7 milioane EUR în 2019, dar este probabil ca această valoare să fie în realitate mult mai mare. Autoritățile statelor membre ale UE efectuează constant confiscări legate de flora și fauna sălbatică (medicamente, corali, reptile, păsări, plante și mamifere). Începând din 2017, în UE au fost recenzate anual, în medie, peste 6 000 de cazuri de confiscări implicând specii sălbatice de faună și floră incluse pe lista CITES.

Planul de acțiune revizuit vine într-un moment critic pentru conservarea biodiversității globale. Planul dovedește că UE conduce prin puterea exemplului, înaintea a două reuniuni internaționale majore: Conferința Națiunilor Unite privind biodiversitatea COP15, care va avea loc la Montreal în luna decembrie și în cadrul căreia se așteaptă ca părțile să ajungă la un acord global pentru a stopa și a inversa tendința de distrugere continuă a biodiversității, și CITES COP19, care va avea loc în Panama în perioada 14-25 noiembrie.

Pentru informații suplimentare

Întrebări și răspunsuri

Comunicarea privind planul de acțiune revizuit al UE împotriva traficului cu specii sălbatice de faună și floră

Document de lucru al serviciilor Comisiei – evaluarea planului de acțiune pentru 2016

Document de lucru al serviciilor Comisiei – Rezumatul evaluării planului de acțiune pentru 2016

Planul de acțiune al UE din 2016 în materie de combatere a traficului cu specii sălbatice de faună și floră

Uniunea Europeană și comerțul cu specii sălbatice de faună și floră

Detalii

Data publicării

11 noiembrie 2022

Date de contact

Nume

Adalbert JAHNZ

Email

adalbert.jahnz@ec.europa.eu

Phone number

+ 32 2 295 31 56

Nume

Daniela STOYCHEVA

Email

daniela.stoycheva@ec.europa.eu

Phone number

+32 2 295 36 64


NoutatiALTE NOUTĂŢI - Pactul ecologic european