Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE FlagPUBLICAŢII
Publicatii 2018
Publicatii 2017
Publicatii 2016
Publicatii 2015
Publicatii 2014
Publicatii 2013 Publicatii 2012 Publicatii 2011 Publicatii 2010 Publicatii 2009
UE Flag NOUTAŢI UE
-
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - Pactul ecologic european
11.06.2018 - Bugetul UE: Comisia propune majorarea finanțării destinate mediului și politicilor climatice
ED Targoviste

Pentru următorul buget pe termen lung al UE aferent perioadei 2021-2027, Comisia propune majorarea cu aproape 60% a finanțării pentru programul LIFE, programul UE pentru mediu și politici climatice.

Programul LIFE este unul dintre programele de finanțare ale UE pentru care Comisia propune cea mai mare creștere proporțională; între 2021 și 2027 acesta va dispune de un buget de 5,45 miliarde euro. Comisia a integrat acțiunile climatice în toate programele majore de cheltuieli ale UE, în special politica de coeziune, dezvoltarea regională, energia, transporturile, cercetarea și inovarea, politica agricolă comună, precum și politica de dezvoltare a UE, făcând din bugetul UE un motor al sustenabilității. Pentru a pune în aplicare Acordul de la Paris și angajamentul față de obiectivele de dezvoltare durabilă ale Organizației Națiunilor Unite, Comisia propune ridicarea nivelului de ambiție în ceea ce privește finanțarea acțiunilor climatice în toate programele UE, urmând ca cel puțin 25% din cheltuielile UE să contribuie la obiectivele climatice.

Comisarul european pentru mediu, Karmenu Vella, a declarat: „UE este lider mondial în ceea ce privește protecția mediului și politicile climatice; modul în care ne cheltuim banii ar trebui să reflecte acest lucru. Cu o finanțare mai consistentă, putem să consolidăm programul LIFE pentru a ne asigura că acesta este în măsură să contribuie în mod eficace la protejarea mediului și la accelerarea tranziției către o economie curată, eficientă din punct de vedere energetic, cu emisii scăzute de dioxid de carbon și rezilientă la schimbările climatice, tranziție care constituie o prioritate pentru Comisia Juncker.”

Comisarul european pentru politici climatice și energie, Miguel Arias Cañete, a adăugat: „Un program LIFE mai puternic va juca un rol important în extinderea investițiilor în acțiunile climatice și în energia curată în întreaga Europă. Prin continuarea sprijinului acordat pentru atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea, LIFE va continua, de asemenea, să ajute UE să își îndeplinească obiectivele climatice și angajamentele asumate în cadrul Acordului de la Paris, precum și obiectivele de dezvoltare durabilă ale Organizației Națiunilor Unite.”

Principalele caracteristici ale noului program LIFE sunt:

·        Un accent sporit pe energia curată: unul dintre principalele obiective ale noului program LIFE este de a stimula investițiile și de a sprijini activitățile axate pe eficiența energetică, mai ales în regiunile europene care înregistrează întârzieri în ceea ce privește tranziția către o energie curată;

·        Un accent sporit pe natură și biodiversitate: noul program LIFE va sprijini proiecte care promovează cele mai bune practici în ceea ce privește natura și biodiversitatea, precum și noi proiecte specifice strategice pentru natură, pentru toate statele membre, astfel încât să contribuie la integrarea obiectivelor de politică referitoare la protecția naturii și biodiversitate în alte politici și programe de finanțare, cum ar fi agricultura și dezvoltarea rurală, asigurând astfel o abordare mai coerentă în ansamblul sectoarelor;

·        Sprijinirea în continuare a economiei circulare și a atenuării schimbărilor climatice: noul program va continua să acorde sprijin unor obiective de politică importante ale UE, cum ar fi tranziția către o economie circulară, protejarea și îmbunătățirea calității apei și a aerului în UE, punerea în aplicare a cadrului de politici privind clima și energia pentru 2030 și îndeplinirea angajamentelor pe care Uniunea și le-a asumat în cadrul Acordului de la Paris privind schimbările climatice;

·        abordare simplă și flexibilă: noul program a fost conceput astfel încât să fie mai simplu și mai flexibil și să faciliteze un acces geografic mai amplu. Acesta se va concentra pe elaborarea și punerea în aplicare a unor soluții inovatoare care să răspundă provocărilor în materie de mediu și de climă. De asemenea, acesta va asigura suficientă flexibilitate pentru a răspunde priorităților noi și importante, pe măsură ce acestea vor apărea pe parcursul programului.

Etapele următoare

Un acord rapid asupra întregului buget pe termen lung al UE și asupra propunerilor sale sectoriale este esențial pentru a asigura faptul că fondurile UE vor da rezultate pe teren cât mai curând posibil.

Dacă s-ar înregistra întârzieri similare celor constatate la începutul actualei perioade bugetare 2014-2020, ar însemna că proiectele nu vor putea fi lansate la timp, că orașele și regiunile nu vor primi finanțarea necesară pentru a îmbunătăți calitatea aerului și a apei pentru cetățenii lor, pentru a asigura tratarea corespunzătoare a deșeurilor sau pentru a combate schimbările climatice și efectele acestora.

Ajungerea în 2019 la un acord privind următorul buget pe termen lung ar asigura o tranziție fără probleme între actualul buget pe termen lung (2014-2020) și noul buget, precum și previzibilitatea și continuitatea finanțării, în beneficiul tuturor.

Context

Lansat în 1992, programul LIFE constituie unul dintre vârfurile de lance ale finanțării UE pentru mediu și climă. Acesta a finanțat peste 4.500 de proiecte, contribuind cu 5,9 miliarde euro la protecția mediului și la politicile climatice. Actualul program LIFE a început în 2014 și se derulează până în 2020, fiind dotat cu un buget de 3,5 miliarde euro.

LIFE a jucat un rol semnificativ în punerea în aplicare a principalelor acte legislative ale UE din domeniul mediului, printre care se numără Directiva privind habitatele și Directiva privind păsările. Propunerea privind noul program pentru perioada 2021-2027 se bazează pe rezultatele evaluării la jumătatea perioadei de programare a actualului program, precum și pe o evaluare a impactului.

 

Persoane de contact pentru presă:

Enrico BRIVIO (+32 2 295 61 72)

Anna-Kaisa ITKONEN (+32 2 29 56186)

Iris PETSA (+32 2 299 33 21)

Nicole BOCKSTALLER (+32 2 295 25 89)

Întrebări din partea publicului larg:

Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email

 

Pagini utile

Fișa informativă și propunerea legislativă sunt disponibile aici.

Mai multe informații despre programul LIFE sunt disponibile aici.

Mai multe informații privind bugetul UE pentru viitor pot fi găsite aici.


NoutatiALTE NOUTĂŢI - Pactul ecologic european