Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - Pactul ecologic european
03.02.2010 - Strategia europeană pentru regiunea Dunării: comisarul Samecki lansează o consultare publică la Ulm, în Germania
ED Targoviste

        Paweł Samecki, comisar european pentru politică regională, a luat cuvântul ieri (2 februarie) în cadrul conferinţei părţilor interesate în regiunea Dunării, organizată în oraşul german Ulm (Baden-Württemberg). Se marchează astfel lansarea unei serii de consultări menite să dea formă planurilor Comisiei pentru o strategie europeană pentru regiunea Dunării. Bazându-se pe experienţa pozitivă a primei strategii „macroregionale” pentru regiunea Mării Baltice, această din urmă iniţiativă încearcă să dezvolte potenţialul economic uriaş al celui mai lung fluviu din Europa şi să amelioreze condiţiile de mediu în regiunea extinsă a Dunării şi în jurul acesteia.

        Înaintea conferinţei, comisarul Samecki a declarat:„Este indispensabil să profităm din plin de potenţialul de dezvoltare al regiunii Dunării pentru a face faţă provocărilor comune.Experienţa dobândită de Comisie în cadrul elaborării strategiei pentru Marea Baltică în 2009 ne este foarte utilă în această privinţă.Punerea în aplicare a unei strategii europene globale pentru regiunea Dunării va contribui la consolidarea integrării şi la depăşirea diviziunilor din trecut, a disparităţilor economice şi sociale, precum şi a deficienţelor de infrastructură.Conferinţa de astăzi marchează trecerea noastră de la cuvinte la acţiune, pentru a găsi calea care ne va permite să obţinem rezultate concrete şi durabile.”

        Regiunea Dunării cuprinde 14 ţări, din Germania la vest până în Ucraina la est. Conferinţa de două zile oferă reprezentanţilor guvernelor naţionale, autorităţilor locale, întreprinderilor, ONG-urilor şi mediului academic posibilitatea de a face schimb de opinii cu privire la planurile iniţiale.

        Printre celelalte personalităţi care participă la conferinţă alături de comisar se numără Rosen Plevneliev, ministrul pentru dezvoltare regională şi lucrări publice din Bulgaria, László Borbély, ministrul mediului din România, Bozidar Djelic, viceprim-ministru al Serbiei, Wolfgang Reinhart, ministru al afacerilor federale şi europene din Baden-Württemberg, şi Emilia Müller, ministru al afacerilor federale şi europene din Bavaria.

Conferinţa va cuprinde trei ateliere, fiecare dintre ele fiind consacrat uneia dintre priorităţile strategiei:

  1. îmbunătăţirea conectivităţiişi a sistemelor de comunicare (în cadrul regiunii Dunării şi în afara acesteia);
  2. protecţia mediului, conservarea resurselor de apă şi prevenirea riscurilor naturale;
  3. consolidarea dezvoltării socio-economice, umane şi instituţionale.

        Se va organiza un atelier suplimentar cu privire la „guvernanţă”, pentru a se analiza cadrul de cooperare potenţial.

        Regiunea Dunării dispune de un imens potenţial economic, de mediu şi social.Ţările participante îşi unesc forţele pentru a beneficia de numeroasele atuuri ale regiunii, dar şi pentru a aborda probleme urgente, nu în ultimul rând necesitatea de a îmbunătăţi reţelele de transport şi cele energetice şi de a reduce riscul inundaţiilor.Având în vedere faptul că multe dintre provocările cu care se confruntă regiunea sunt complexe şi interconectate, cooperarea prin intermediul unui cadru integrat şi coerent va duce la o coordonare mai eficientă şi la obţinerea unor rezultate mai bune.

        Strategia se va baza pe o abordare „macroregională” – o nouă metodă de lucru a UE, aplicată pentru prima oară în cadrul strategiei pentru regiunea Mării Baltice.Aceasta nu implică noi legi sau instituţii, ci mai degrabă consolidează legăturile între diferite politici şi coordonează eforturile unei game largi de părţi interesate.

        Deşi strategia nu prevede finanţare suplimentară, regiunea beneficiază deja de o finanţare considerabilă prin intermediul unei serii de programe ale UE.Obiectivul este de a fructifica într-o mai mare măsură sprijinul disponibil – nu mai puţin de 95 de miliarde EUR au fost alocate în cadrul politicii de coeziune (Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european) între 2007 şi 2012 – şi de a arăta modul în care cooperarea macroregională poate contribui la rezolvarea problemelor locale.

Notă pentru editori

        Ţările participante sunt cele care fac în prezent obiectul Procesului de Cooperare Dunăreană (dintre care opt sunt state membre ale UE):Austria, Bulgaria, Republica Cehă, Ungaria, Germania, România, Republica Slovacă, Slovenia, Croaţia, Serbia, Bosnia şi Herţegovina, Muntenegru, Republica Moldova şi Ucraina.

Următoarele etape

        Conferinţa de la Ulm marchează începutul unei serii de conferinţe şi dezbateri care vor permite părţilor interesate să îşi exprime opiniile şi ideile. Procesul va continua până la începutul verii prin organizarea unor noi evenimente, planificate pentru Ungaria la sfârşitul lunii februarie, pentru Austria şi Slovacia în aprilie, pentru Bulgaria în mai şi pentru România în iunie, precum şi a unei consultări publice. Comisia va propune un plan de acţiune şi un sistem de guvernanţă până în decembrie 2010, care ar trebui examinate şi aprobate de statele membre la începutul anului 2011.

Pagini Utile
  • Strategia pentru regiunea Dunării

http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperation/danube/index_en.htm

  • Informaţii suplimentare privind conferinţa

http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperation/danube/events_en.htm


NoutatiALTE NOUTĂŢI - Pactul ecologic european