Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE FlagPUBLICAŢII
Publicatii 2018
Publicatii 2017
Publicatii 2016
Publicatii 2015
Publicatii 2014
Publicatii 2013 Publicatii 2012 Publicatii 2011 Publicatii 2010 Publicatii 2009
UE Flag NOUTAŢI UE
-
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - Pactul ecologic european
09.10.2009 - Comisia face un pas înainte pe calea dezvoltării surselor regenerabile de energie împreună cu țările mediteraneene și cu țările din Golf
ED Targoviste

        La 9 octombrie, comisarul pentru relații externe și politica europeană de vecinătate, dna Benita Ferrero-Waldner, va găzdui, la Bruxelles, o conferință la nivel ministerial pe tema cooperării în domeniul surselor regenerabile de energie între UE, țările din regiunea mediteraneeană și cele din regiunea Golfului, în cooperare cu comisarul pentru energie, dl Andris Piebalgs. Conferința își propune să consolideze sprijinul politic acordat intensificării cooperării în acest domeniu și să contribuie la găsirea unor soluții concrete pentru provocările viitoare. În cadrul conferinței vor lua cuvântul miniștri și înalți reprezentanți din Albania, Bahrain, Republica Cehă, Egipt, Franța, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Germania, Italia, Irak, Iordania, Muntenegru, Oman, Autoritatea Națională Palestiniană, Spania, Siria, Tunisia și Emiratele Arabe Unite, precum și din Liga Statelor Arabe, Consiliul de Cooperare al Golfului și Uniunea Maghrebului Arab. La conferință vor participa și reprezentanți ai sectorului industrial și ai instituțiilor financiare internaționale, aceasta fiind o ocazie unică de a explora domeniul de aplicare al viitoarei cooperări în domeniul surselor regenerabile de energie.

        Dna Benita Ferrero-Waldner a subliniat că: „Sursele regenerabile de energie nu pot oferi soluții la toate problemele legate de schimbările climatice și de securitatea energetică cu care ne confruntăm, însă acestea vor reprezenta un element foarte important în orice strategie de succes. De aceea, avem nevoie de un parteneriat privind sursele regenerabile de energie cu țările din regiunea mediteraneeană și din regiunea Golfului. Acești parteneri au un potențial extraordinar în ceea ce privește producția de energie regenerabilă, în timp ce UE poate contribui cu o vastă expertiză și cu numeroase cunoștințe tehnologice. Sper ca această conferință să reprezinte un pas înainte în vederea realizării unei piețe a energiei verzi de sine stătătoare și să ne ajute să identificăm împreună modul în care pot fi valorificate eforturile comune în vederea lansării de noi tehnologii, în special în domeniul energiei solare.”

        Comisarul Piebalgs a declarat: „Importantul potențial al Africii de Nord în ceea ce privește energia solară și cunoștințele europene în domeniul tehnologiilor regenerabile oferă posibilitatea unei cooperări mai strânse în zona mediteraneeană. Având în vedere faptul că peste câteva săptămâni va avea loc Conferința de la Copenhaga, ar trebui să profităm de această ocazie pentru a promova dezvoltarea unui sector industrial care să poată favoriza crearea de locuri de muncă și creșterea economică în regiune.”

        Conferința va oferi o platformă pentru prezentarea inițiativelor UE privind sursele regenerabile de energie, inclusiv a directivei privind energia regenerabilă, și a potențialului de creștere a exporturilor de energie regenerabilă. În urma acestei conferințe, partenerii vor avea o imagine a modului în care UE și Comisia pot contribui la dezvoltarea potențialului surselor regenerabile de energie în regiunea mediteraneeană și în regiunea Golfului, având în vedere experiența UE în promovarea, dezvoltarea și exploatarea surselor regenerabile de energie.

Conferința va cuprinde patru sesiuni și va aborda următoarele subiecte:

  • rolul energiei în relațiile UE cu partenerii din regiunea mediteraneeană și din regiunea Golfului;
  • dezvoltarea unei piețe regionale a „energiei verzi”, ținând seama de aspectele legate de politici, legislație și reglementare;
  • aspectele legate de cercetare și tehnologie în domeniul surselor regenerabile de energie și posibilitățile de cooperare între diferiții actori din UE, din regiunea mediteraneeană și din regiunea Golfului și
  • posibilele inițiative și proiecte comune menite să sprijine dezvoltarea surselor regenerabile de energie, în special a energiei solare.

        UE și-a propus ca ponderea energiei provenite din surse regenerabile în cadrul consumului total de energie să fie de 20%. Uniunea va continua să mărească la maximum propria producție de energie din surse regenerabile, iar comerțul cu țările terțe privind energia regenerabilă ar putea contribui la îndeplinirea obiectivului ambițios stabilit de UE în această privință.

Pentru informații suplimentare privind conferința, puteți consulta:
http://ec.europa.eu/external_relations/energy/events/renewable_energy_conference_2009/index_en.htm

Pentru informații suplimentare privind politica energetică externă a UE, puteți consulta:
http://ec.europa.eu/external_relations/energy/index_en.htm

Pentru informații suplimentare privind politica UE în domeniul energiei din surse regenerabile, puteți consulta:
http://ec.europa.eu/energy/renewables/index_en.htm

Pentru informații suplimentare privind inițiativele UE în materie de tehnologii și inovații energetice, puteți consulta:
http://ec.europa.eu/energy/technology/set_plan/set_plan_en.htm


NoutatiALTE NOUTĂŢI - Pactul ecologic european