Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE FlagPUBLICAŢII
Publicatii 2018
Publicatii 2017
Publicatii 2016
Publicatii 2015
Publicatii 2014
Publicatii 2013 Publicatii 2012 Publicatii 2011 Publicatii 2010 Publicatii 2009
UE Flag NOUTAŢI UE
Eroare de flux RSS
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - Pactul ecologic european
21.11.2012 - Mediu: UE aspiră să se plaseze în avangarda eforturilor de a reduce deșeurile marine
ED Targoviste

Deșeurile marine reprezintă o amenințare gravă pentru mediul costier și cel marin din întreaga lume. Habitatele marine sunt contaminate cu deșeuri generate de om și alte reziduuri, care ridică probleme tot mai mari de ordin ecologic, economic, igienico-sanitar și estetic. Comisia Europeană întreprinde acțiuni pentru sensibilizarea opiniei publice în legătură cu această problemă de anvergură mondială, în conformitate cu angajamentele asumate la Rio în vara acestui an care vizează reducerea incidenței și a impactului acestei poluări asupra ecosistemelor marine.

Janez Potočnik, comisarul pentru mediu, a declarat: „Cu ocazia Summitului Pământului Rio+20, liderii mondiali s-au angajat să realizeze o reducere semnificativă a deșeurilor marine până în 2025. Comisia Europeană intenționează să se plaseze în avangarda acestor eforturi, cooperând îndeaproape cu statele membre, convențiile maritime regionale și factorii implicați, pentru a identifica și dezvolta inițiative comune în vederea remedierii problemei.

Pentru a sensibiliza opinia publică și a stimula reflecția, Comisia publică o prezentare de ansamblu a legislației, politicilor și strategiilor UE relevante, în care sunt indicate inițiativele curente și viitoare în acest domeniu.

Prezentarea poate fi consultată la adresa următoare:
http://ec.europa.eu/environment/marine/good-environmental-status/descriptor-10/index_en.htm
Deșeurile marine sunt formate, în procent de până la 80 %, din material plastic și provin dintr-o gamă largă de surse. În general, materialele plastice persistă în mediul marin, posibil timp de sute de ani. Concluzia documentului este că politicile în domeniul apei, al utilizării eficiente a resurselor, al deșeurilor și al protecției naturii și mediului marin, precum și legislația în domeniul naval și al infrastructurii portuare joacă, fără excepție, un rol în soluționarea acestei probleme, dar trebuie să fie mai bine implementate.

Eforturile anterioare au fost frânate de lipsa unor informații fiabile în legătură cu amploarea și natura exactă problemei. Această situație ar trebui să fie însă parțial remediată în prezent, având în vedere îmbunătățirea permanentă a cunoștințelor disponibile  . Până la 15 octombrie 2012, în cadrul punerii în aplicare a Directivei-cadru privind strategia pentru mediul marin, statele membre au avut obligația de a prezenta o evaluare inițială a stării apelor lor marine, modul în care definesc „starea ecologică bună” și obiectivele stabilite pentru realizarea acesteia. Comisia analizează în prezent rapoartele statelor membre și intenționează să își publice evaluarea în 2013.


Nu toate statele membre au reușit să își prezinte rapoartele la timp. O prezentare de ansamblu actualizată a rapoartelor întocmite de statele membre poate fi consultată la adresa următoare:
http://ec.europa.eu/environment/marine/eu-coast-and-marine-policy/implementation/scoreboard_en.htm

Etapele următoare

Documentul privind deșeurile marine, alături de câteva proiecte-pilot aflate în desfășurare și de informațiile colectate de la statele membre cu privire la starea apelor lor marine în temeiul Directivei-cadru privind strategia pentru mediul marin, vor reprezenta o contribuție importantă, întrucât Comisia are în vedere stabilirea unui posibil obiectiv de reducere a deșeurilor la nivelul UE pentru a-și respecta angajamentul asumat în cadrul Summitului Rio+20.

Comisia urmează să se consulte cu statele membre și cu alte țări, cu convențiile maritime regionale, cu factorii implicați și cu alte părți interesate în vederea stabilirii celui mai bun plan de acțiune pentru combaterea deșeurilor marine. Această consultare va culmina cu o Conferință internațională privind prevenirea și gestionarea deșeurilor marine în mările europene, organizată de ministerul federal german al mediului și de Comisia Europeană, care se va desfășura la Berlin în aprilie 2013. Peter Altmaier, ministrul german al mediului și Janez Potočnik, comisarul pentru mediu, se vor număra printre participanții la acest eveniment, care se va concentra asupra planurilor de acțiune regionale pentru mările europene și are drept obiectiv să prezinte un set practic de instrumente de acțiune.

Context

Impactul exercitat de deșeurile marine asupra mediului este vizibil în special în cazul faunei marine, dar reprezintă o amenințare și pentru ecosistemele marine deja fragile; de asemenea, poate fi afectată sănătatea umană. De asemenea, deșeurile marine compromit turismul, iar evacuarea acestora pe țărm presupune costuri anuale de câteva milioane de euro pentru zonele de coastă din Europa.

Directiva-cadru privind strategia pentru mediul marin (Directiva-cadru privind strategia pentru mediul marin) solicită statelor membre să atingă o stare ecologică bună a apelor lor marine până în 2020. În acest scop, o primă etapă a procesului de implementare constă în elaborarea unei evaluări inițiale (articolul 8) care să identifice principalele amenințări la adresa mărilor europene. În plus, statele membre trebuie să transpună propria definiție a „stării ecologice bune” (SEB, articolul 9) în criterii concrete pentru evaluarea datelor de monitorizare. În fine, statele membre trebuie să stabilească obiective de mediu naționale (articolul 10) prin care să își definească nivelul de ambiție. Deșeurile marine reprezintă unul dintre cei unsprezece descriptori calitativi pe care statele membre trebuie să îi aibă în vedere la definirea SEB. Toate aceste eforturi trebuie întreprinse prin cooperarea între țările cu ieșire la cele patru bazine maritime europene, Atlanticul de Nord-Est, Marea Baltică, Marea Mediterană și Marea Neagră. 

ersoane de contact:
Joe Hennon (+32 2 295 35 93)
Monica Westeren (+32 2 299 18 30)

Pagini Utile

  1. Pentru informații suplimentare, consultați site-ul:

http://ec.europa.eu/environment/marine/


NoutatiALTE NOUTĂŢI - Pactul ecologic european