Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE FlagPUBLICAŢII
Publicatii 2018
Publicatii 2017
Publicatii 2016
Publicatii 2015
Publicatii 2014
Publicatii 2013 Publicatii 2012 Publicatii 2011 Publicatii 2010 Publicatii 2009
UE Flag NOUTAŢI UE
-
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - Pactul ecologic european
10.12.2009 - Sediul Agenţiei pentru Cooperarea Autorităţilor de Reglementare din Domeniul Energiei a fost stabilit la Ljubljana
ED Targoviste

        Statele membre au decis astăzi că sediul noii Agenţii pentru Cooperarea Autorităţilor de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER) va fi la Ljubljana, Slovenia. Comisarul pentru energie Andris Piebalgs a salutat această decizie, care pregăteşte înfiinţarea în timp util a agenţiei şi, prin urmare, implementarea eficientă a celui de-al treilea pachet legislativ privind liberalizarea pieţelor energetice. Regulamentul de instituire a ACER prevede ca agenţia să fie pe deplin funcţională la 3 martie 2011, dată de la care ACER va completa şi coordona activitatea autorităţilor naţionale de reglementare. Competenţele agenţiei vor include participarea la elaborarea normelor privind reţelele europene, luarea unor decizii individuale cu caracter obligatoriu privind infrastructura energetică transfrontalieră şi consilierea instituţiilor europene privind diverse probleme legate de energie.

        Comisarul pentru energie Piebalgs a declarat: „Decizia de astăzi a statelor membre de a stabili sediul ACER la Ljubljana este un element important pentru implementarea corectă şi în timp util a celui de-al treilea pachet legislativ de liberalizare a pieţelor energetice. Această decizie va permite Comisiei ca, împreună cu Slovenia, să pregătească înfiinţarea ACER, astfel încât agenţia să şi poată prelua sarcinile începând cu data de 3 martie 2011. De asemenea, decizia de astăzi reaminteşte părţilor interesate că trebuie să se pregătească pentru a aplica în întregime pachetul legislativ după data de 3 martie 2011.”

        Instituirea ACER este prevăzută de Regulamentul (CE) nr. 713/2009, care face parte din al treilea pachet privind liberalizarea sectorului energetic. Astfel, ACER:

  • va completa şi va coordona activitatea autorităţilor naţionale de reglementare (ANR-uri),
  • va participa la elaborarea normelor privind reţelele europene,
  • va lua, în anumite condiţii, decizii individuale cu caracter obligatoriu privind termenii şi condiţiile de acces la infrastructura transfrontalieră şi siguranţa operaţională a acesteia,
  • va consilia instituţiile europene privind diverse probleme legate de energie şi
  • va monitoriza evoluţiile pieţelor energetice, prezentând rapoarte în acest sens.

        Astfel, agenţia va avea un rol cheie în funcţionarea pieţelor electricităţii şi gazelor naturale din UE.

        În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 713/2009, ACER trebuie să-şi îndeplinească sarcinile începând cu data de 3 martie 2011.La aceeaşi dată, celelalte acte legislative care alcătuiesc cel de-al treilea pachet privind liberalizarea sectorului energetic trebuie să fie transpuse în legislaţiile statelor membre (Directiva 2009/72/CE privind energia electrică şi Directiva 2009/73/CE privind gazele naturale) sau să devină aplicabile (Regulamentul (CE) nr. 714/2009 privind electricitatea şi Regulamentul (CE) nr. 715/2009 privind gazele naturale).

        Înfiinţarea unei noi agenţii de reglementare implică mai multe acţiuni administrative de pregătire, inclusiv alegerea unor clădiri în ţara gazdă şi recrutarea personalului. Decizia de astăzi privind sediul este o etapă importantă a acestui proces. În primul rând, candidaţii pentru locurile de muncă din cadrul agenţiei află în mod sigur unde vor lucra şi trăi în următorii ani. Numirea primului director al agenţiei este prevăzută pentru prima jumătate a anului 2010.


NoutatiALTE NOUTĂŢI - Pactul ecologic european