Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE FlagPUBLICAŢII
Publicatii 2018
Publicatii 2017
Publicatii 2016
Publicatii 2015
Publicatii 2014
Publicatii 2013 Publicatii 2012 Publicatii 2011 Publicatii 2010 Publicatii 2009
UE Flag NOUTAŢI UE
Eroare de flux RSS
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - Pactul ecologic european
06.04.2013 - Schimbările climatice şi energia - obiective după 2020
ED Targoviste

Consultare publică referitoare la viitoarele politici ale UE privind energia şi schimbările climatice (2020-2030).

UE şi-a stabilit deja obiectivele pe care le are de atins până în 2020 în ceea ce priveşte clima şi energia : reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, diminuarea consumului de energie şi creşterea ponderii energiei din surse regenerabile.

Dar pentru menţinerea acestei direcţii şi după 2020, trebuie iniţiat, încă de pe acum, un proces de consultare şi reflecţie. Planificarea anticipată va încuraja investiţiile timpurii în noi infrastructuri şi va stimula inovarea în tehnologii cu emisii scăzute de CO2.

Comisia lansează procesul printr-o consultare on-line , la care cei interesaţi pot participa până la 2 iulie. Vă invităm să vă exprimaţi părerea cu privire la:

  • obiectivele legate de climă şi energie pentru 2030 (de ce natură şi la ce nivel)
  • modul în care se poate realiza un plan corect care să ia în considerare nevoile şi resursele de energie ale fiecărei ţări din UE
  • modul în care strategia UE în domeniul energiei poate ameliora competitivitatea economiei europene.

Opiniile dumneavoastră vor fi integrate în propunerile pe care Comisia urmează să le formuleze în acest an referitoare la o strategie privind schimbările climatice şi energia pentru 2030.

Propunerile sunt menite să îmbunătăţească strategia actuală şi să ia în considerare schimbările intervenite în configuraţia energetică a UE, situaţia economică şi noile tehnologii.

Obiectivele rămân aceleaşi: reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, asigurarea aprovizionării cu energie a Uniunii Europene şi sprijinirea creşterii economice, a competitivităţii şi a creării de locuri de muncă.

Tot în cadrul strategiei UE de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, Comisia doreşte să afle care sunt opiniile părţilor interesate cu privire la modalităţile de încurajare a dezvoltării tehnologiilor de captare şi stocare de CO2.

Obiectivele obligatorii privind energiile regenerabile creează creştere

Un raport privind progresele înregistrate de UE în dezvoltarea energiei regenerabile arată că actuala politică privind obiectivele cu caracter obligatoriu a condus la o creştere puternică a sectorului.

Mai multe gospodării şi întreprinderi ar opta pentru energia regenerabilă dacă s-ar simplifica procedurile administrative în acest domeniu, dacă sursele regenerabile de energie ar fi mai bine integrate în piaţa energiei şi dacă programele de subvenţii ar fi mai clare şi mai stabile.

Mai multe despre schimbările climatice şi eficienţa energetică

Pe aceeaşi temă

NoutatiALTE NOUTĂŢI - Pactul ecologic european