Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - Pactul ecologic european
19.06.2009 - Săptămâna verde 2009: Schimbările climatice – acțiune și adaptare
ED Targoviste

       Având în vedere noul acord internațional privind clima care urmează a fi finalizat în cadrul conferinței de la Copenhaga din decembrie, schimbările climatice ocupă, firesc, locul central în tematica conferinței „Săptămâna verde” 2009 organizată de Comisia Europeană între 23 și 26 iunie la Bruxelles, în clădirea Charlemagne. Sub deviza „Acțiune și adaptare”, „Săptămâna verde”, conferința anuală de cea mai mare amploare dedicată politicii europene de mediu, va examina provocările complexe pe care le presupun reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, atât la nivelul UE, cât și la nivel mondial, și adaptarea la schimbările climatice deja în curs. Opt dintre sesiuni vor încerca, de asemenea, să contureze o viziune realistă a modului în care ar arăta o lume cu emisii reduse de carbon în 2050. Se estimează că evenimentul va atrage în cele trei zile un număr de peste 4 000 de participanți din Europa și nu numai. Președintele Comisiei, José Manuel Barroso va ține discursul principal în cadrul sesiunii finale din 26 iunie, care va examina perspectivele acordului de la Copenhaga.

       Comisarul pentru mediu, Stavros Dimas, a declarat: „Având în vedere apropierea conferinței de la Copenhaga, este posibil ca anul 2009 să rămână în istorie drept un punct de cotitură în lupta pentru a împiedica schimbările climatice să atingă niveluri periculoase și să producă dezastre la scară mare pentru omenire. Programul cuprinzător al conferinței „Săptămâna verde” va permite participanților să facă schimb de cunoștințe cu privire la numeroase aspecte legate de provocările climatice, la care politicienii, operatorii economici și societatea în general trebuie să găsească un răspuns acum.”

Patru teme, 36 de sesiuni
       Conferința „Săptămâna Verde” și expoziția asociată au ajuns la cea de-a noua ediție, impunându-se ca un forum anual important de promovare a dialogului și a schimbului de experiență, cunoștințe și bune practici în materie de protecție a mediului.
       Evenimentul reunește participanți de la diferite niveluri guvernamentale, instituții internaționale, întreprinderi, organizații neguvernamentale și comunități științifice și academice. Obiectivul său este acela de a pune în discuție cele mai eficiente modalități de a proteja și de a ameliora mediul în Europa, atât pentru generațiile actuale, cât și pentru cele viitoare. Evenimentul este deschis tuturor participanților în mod gratuit. Până în prezent s-au înregistrat peste 4 000 de participanți.

       „Săptămâna verde” 2009 examinează schimbările climatice în cadrul a patru secțiuni tematice: politicile UE în ceea ce privește schimbările climatice; dimensiunea internațională; adaptarea la schimbările climatice și „viziunea 2050: o societate fără emisii de carbon.” Programul conferinței cuprinde 36 de sesiuni, unele organizate în parteneriat cu grupul de reflexie Prietenii Europei („Friends of Europe”) din Bruxelles, la care se adaugă un mic număr de sesiuni suplimentare colaterale.

       Printre numeroasele aspecte care vor fi abordate se numără implementarea pachetului legislativ al UE privind clima și energia, impactul schimbărilor climatice asupra ocupării forței de muncă și coeziunii sociale, modul în care se poate adapta biodiversitatea la schimbările climatice, „ecologizarea” economiei, provocările cu care se confruntă agricultura, dimensiunea internațională a securității și ultimele evoluții în materie de captare și stocare a carbonului.

       Comisarul Stavros Dimas va lua cuvântul în cadrul sesiunii de deschidere la nivel înalt, precum și în cadrul sesiunii finale, punând accentul pe „Drumul către Copenhaga”. Alături de Președintele José Manuel Barroso, în cadrul sesiunii finale vor mai lua cuvântul Ministrul suedez al mediului, Andreas Carlgren și Profesorul Wang Yi de la Academia Chineză de Științe.

Printre vorbitorii la „Săptămâna verde” 2009 se mai numără:

  • Ladislav Miko, Ministrul ceh  al mediului
  • Excelen ța sa Roy Mickey Joy, Ambasador al Republicii Vanuatu
  • Excelen ța sa Joy Grant, Ambasador al statului Belize
  • Festus Mogae, Trimis special al ONU pentru schimbări climatice
  • Prof Jean-Pascal van Ypersele, Vicepre ședinte al Grupului interguvernamental de experți ONU pentru schimbări climatice
  • Tony Long, Director, Biroul pentru politici europene al WWF
  • Steve Fludder, Vicepre ședinte, GE Ecomagination
  • Jeff McNeely, Cercetător principal la Uniunea internațională pentru conservarea naturii („ International Union for the Conservation of Nature”)
  • Ray Hammond, autor și futurolog

Toate sesiunile vor fi transmise în direct pe site-ul web dedicat Săptămânii Verzi, la adresa:
http://ec.europa.eu/environment/greenweek/home.html .

Premiile LIFE și activități organizate seara

       Pe 24 iunie, între orele 14:00 și 16:00, vor fi prezentate și premiate cele mai bune cinci proiecte LIFE-Mediu pentru 2008-2009 și cele mai bune cinci proiecte LIFE-Natura pentru 2007-2008. Proiectele LIFE-Mediu câștigătoare provin din Danemarca, Luxemburg, Italia (2) și Regatul Unit, iar proiectele LIFE-Natura provin din Spania, Finlanda (2), Ungaria și Grecia.

Informații suplimentare despre proiecte sunt disponibile la adresa:
http://ec.europa.eu/environment/life/bestprojects/best2008-2009/index.htm (LIFE-Mediu)
http://ec.europa.eu/environment/life/bestprojects/bestnat2007-2008/index.htm ( LIFE-Natura)

       De asemenea, în fiecare seară a Săptămânii verzi se vor organiza diverse activități, inclusiv o proiecție pe 24 iunie a noului film pe teme de schimbări climatice intitulat Epoca prostiei ( The Age of Stupid) .

Conferințe de presă
       Comisarul Stavros Dimas și Ministrul Ladislav Miko vor susține o conferință de presă comună pe 23 iunie la ora 12:30 în sala de presă a clădirii Berlaymont.
       Comisarul Stavros Dimas și Ministrul Andreas Carlgren vor susține o conferință de presă comună pe 26 iunie la ora 09:15 în Salon Rouge din clădirea Charlemagne.

       Din motive de securitate, toți participanții, inclusiv jurnaliștii acreditați la instituțiile europene, trebuie să posede un ecuson „Săptămâna verde” pentru a avea acces în clădirea Charlemagne. Înregistrarea se poate face la sosirea la conferință sau, în prealabil, online (recomandat) pe site-ul:
https://gw09.regware.be/

Informa ții suplimentare:
       Programul complet al conferin ței „Săptămâna verde” și spațiul dedicat presei:
http://ec.europa.eu/environment/greenweek/home.html


NoutatiALTE NOUTĂŢI - Pactul ecologic european