Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - Pactul ecologic european
07.09.2011 - Frânarea emisiilor de gaze cu efect de seră
ED Targoviste

        O nouă măsură va încuraja producătorii auto să investească în tehnologii care să reducă emisiile de CO2. Aceasta face parte din acţiunile UE vizând schimbările climatice.

        UE se află în prima linie în lupta împotriva schimbărilor climatice. Printre altele, s-a angajat să atingă trei obiective principale până în 2020 : reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu 20%, obţinerea a 20% din necesarul de energie din surse regenerabile şi reducerea consumului de energie cu 20%.

        Îndeplinirea obiectivelor necesită acţiuni pe mai multe fronturi. De exemplu, până în 2015, producătorii auto trebuie să reducă emisiile de CO2 ale vehiculelor noi de pasageri cu aproape 20% faţă de nivelul anului 2007 . Autovehiculele sunt în momentul de faţă răspunzătoare pentru 12% din totalul emisiilor de CO2, principalul gaz cu efect de seră.

        În plus, o nouă măsură încurajează producătorii de automobile să investească în noi tehnologii de reducere a emisiilor, pe care să le certifice corespunzător. Pentru a se califica, tehnologiile trebuie să reducă semnificativ emisiile de CO2 şi să nu fi fost deja luate în considerare în stabilirea emisiilor.

        De asemenea, ar trebui să îmbunătăţească propulsia vehiculelor sau consumul de energie - fără a compromite siguranţa. De exemplu, panourile solare care transformă lumina în energie electrică ar putea beneficia de această măsură, însă sistemele audio care consumă puţină energie nu sunt eligibile.

Alte măsuri

        Măsurile vizând industria auto sunt parte a unei strategii globale a UE menite să reducă schimbările climatice. Printre acestea se numără:

  • reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră generate de sectorul industrial, prin sistemul de comercializare a certificatelor de emisii - un instrument esenţial pentru atingerea obiectivelor UE
  • îmbunătăţirea eficienţei energetice a unei game largi de echipamente şi aparate electrocasnice
  • creşterea nivelului de utilizare a energiei eoliene, solare, hidraulice, generate de biomasă sau biocombustibili
  • sprijinirea dezvoltării de tehnologii de captare şi stocare a CO2
  • elaborarea unei strategii europene ample pentru adaptarea la schimbările climatice
  • cofinanţarea cercetării şi inovării, prin intermediul programului european LIFE

Etapele următoare

        Aceste măsuri i-au permis UE să progreseze în direcţia atingerii obiectivelor privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră şi utilizarea energiei regenerabile. Dar, în ritmul actual, nu vom putea obţine decât jumătate din reducerile de consum energetic pe care ni le-am propus.

        Pentru a recupera terenul pierdut, Comisia propune măsuri obligatorii de îmbunătăţire a eficienţei energetice .

        Eforturile depuse de UE pentru a combate schimbările climatice respectând, în acelaşi timp, nevoile energetice europene fac parte din Strategia pentru creştere economică Europa 2020.
Mai multe despre acţiunile UE de combatere a schimbărilor climatice

Related Links Eficienţă energetică pentru Europa


NoutatiALTE NOUTĂŢI - Pactul ecologic european