Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - Pactul ecologic european
03.06.2010 - Schimbări climatice: Comisarul Hedegaard salută reducerea în UE a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru al cincilea an consecutiv
ED Targoviste

        Agenţia Europeană de Mediu a publicat ieri cel mai recent inventar european al emisiilor de gaze cu efect de seră, care arată că emisiile au înregistrat o nouă scădere semnificativă în 2008, primul an din prima perioadă de angajament prevăzută de Protocolul de la Kyoto. Știrea a fost primită cu satisfacție de Connie Hedegaard, comisarul european responsabil pentru politica în materie de combatere a schimbărilor climatice.Aceasta reprezintă a cincea reducere anuală consecutivă. Inventarul emisiilor pentru anul 2008, cel mai recent an pentru care sunt disponibile informații complete, arată că emisiile din UE-15 s-au redus cu 1,9% față de anul 2007, în condițiile în care economia a înregistrat o creștere de 0,6 %.Odată cu această reducere, emisiile din UE-15 coboară cu 6,9% sub nivelul din anul de referință (1990 în majoritatea cazurilor). UE-15 se apropie astfel de îndeplinirea obiectivului stabilit prin Protocolul de la Kyoto, acela de a reduce emisiile cu o medie de 8% sub nivelul din anul de referință în perioada de angajament 2008-2012. În cursul aceluiaşi an, emisiile din UE-27 au scăzut cu 2%, ajungând astfel cu 11,3% sub nivelul din 1990.

        Comisarul Hedegaard a declarat:„În condiţiile în care negocierile pentru încheierea unui acord global asupra climei pentru perioada de după 2010 continuă, este extrem de important să arătăm că Europa îşi poate respecta angajamentele de la Kyoto. Reducerile semnificative de emisii pe care le-am realizat în ultimii cinci ani ilustrează în mod clar valoarea obiectivelor obligatorii. Anul 2008 a fost însă doar primul an din perioada de angajament prevăzută la Kyoto, aşadar toate statele membre trebuie să facă în continuare eforturi pentru a se asigura că îşi îndeplinesc obiectivele stabilite pentru 2008-2012.”Comisarul a adăugat:„Reducerile înregistrate în 2008 nu s-au datorat numai crizei financiare, ci şi numeroaselor politici ambiţioase pe care Uniunea Europeană şi statele membre le-au implementat în decursul anilor, politici ale căror efecte devin tot mai evidente. Angajamentul nostru de a reduce emisiile la nivelul întregii UE cu cel puţin 20% până în 2020 și cu 80-95% până în 2050 comparativ cu nivelurile din 1990 înseamnă că tranziţia către economia cu un nivel redus de dioxid de carbon trebuie să continue şi va continua.

Tendință de reducere a emisiilor în ciuda creșterii economice

        Între 2007 și 2008, în UE-15 s-a înregistrat o scădere cu 1,9% a emisiilor, în timp ce economia a cunoscut o creștere de 0,6%, ceea ce înseamnă că UE a demonstrat și de această dată că scăderea emisiilor de carbon și creșterea economică pot merge mână în mână.

        Emisiile din UE-27 au scăzut cu 2% faţă de 2007. Astfel, acestea s-au situat la un nivel cu 11,3% mai scăzut faţă de nivelul din 1990 şi cu 14,3% sub nivelul din anul de referinţă (care, pentru unele state membre, este altul decât 1990).

        În ceea ce privește UE-27, Protocolul de la Kyoto nu fixează niciun obiectiv referitor la emisii deoarece, la momentul semnării sale, statele UE-12 nu făceau încă parte din UE. Cu toate acestea, toate statele UE-12 au încheiat la Kyoto angajamente individuale de reducere a emisiilor cu 6% sau 8% față de anii de referință, cu excepția Ciprului și a Maltei, care nu au astfel de obiective.

        În 2008, emisiile provenite de la toate instalațiile din UE ETS totalizau 2,12 miliarde tone de echivalent CO2, reprezentând aproximativ 43% din totalul emisiilor din UE. În acelaşi an, emisiile din ETS au fost cu 3,06% mai scăzute decât în 2007.(Emisiile din ETS au scăzut cu încă 11,6% în 2009 – a se vedea IP/10/576)

        Datele au fost compilate de către Agenția Europeană de Mediu și prezentate Convenției-cadru a Organizației Națiunilor Unite privind schimbările climatice (CCONUSC ).


NoutatiALTE NOUTĂŢI - Pactul ecologic european