Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - Pactul ecologic european
22.05.2012 - Aniversarea a 20 de ani de protecție a naturii în Uniunea Europeană
ED Targoviste

        Pe 21 mai celebrăm cea de-a douăzecea aniversare a două instrumente esențiale pentru conservarea și utilizarea durabilă a naturii în UE: Directiva „Habitate” și LIFE – Programul UE de finanțare pentru mediu. În urmă cu douăzeci de ani, statele membre ale UE au adoptat în unanimitate Directiva „Habitate” pentru a proteja cele mai amenințate specii și habitate din Europa. S-a răspuns în acest mod preocupărilor privind degradarea rapidă a vieții sălbatice și pierderea habitatelor naturale, ca urmare a schimbării destinației terenurilor, a poluării și a extinderii urbane. Pentru a oferi speciilor și habitatelor spațiul necesar pentru refacere, directiva a înființat rețeaua de zone protejate Natura 2000, iar instrumentul financiar LIFE a furnizat un sprijin strategic pentru dezvoltarea sa. Comisarul european pentru mediu, Janez Potočnik, a declarat: „Astăzi, când sărbătorim cea de-a douăzecea aniversare a acestor instrumente, putem fi mândri de legislația UE în domeniul protecției naturii, care ne ajută să apreciem și să avem grijă de patrimoniul nostru natural atât de bogat. Biodiversitatea este asigurarea noastră de viață, iar Natura 2000, care protejează zonele cu biodiversitatea cea mai valoroasă, este piatra sa de temelie. Am înregistrat progrese mari în ultimele două decenii și avem multe de sărbătorit, dar natura are încă nevoie de sprijinul nostru și ne va răsplăti înzecit prin serviciile ecosistemice vitale pe care le oferă”. La douăzeci de ani de la adoptarea sa, directiva a dat rezultate semnificative în ceea ce privește stoparea distrugerii la scară largă a bunurilor noastre celor mai prețioase în materie de biodiversitate, iar o serie de specii și habitate dau deja semne de refacere. Rețeaua Natura 2000 numără peste 26 000 de situri protejate pe o suprafață echivalentă cu Germania, Polonia și Republica Cehă laolaltă. Aproape 18 % din teritoriul UE este acum inclus în rețea, împreună cu 200 000 de kilometri pătrați de zone protejate pe mare. Slovenia, de exemplu, a desemnat peste o treime din teritoriul său ca zone protejate.

        Finanțarea UE pentru conservarea naturii a crescut în ultimii douăzeci de ani. Adoptat în același timp cu Directiva „Habitate”, programul LIFE a contribuit cu peste 1,2 miliarde de euro la  managementul și restaurarea a mai mult de 2 000 de situri Natura 2000 în Uniunea Europeană.

        Proiectele finanțate în cadrul LIFE au responsabilitatea de a salva speciile amenințate aflate în pragul extincției, cum ar fi scoica de margăritar în Germania și Republica Cehă, capra neagră de Abruzzo în Italiavipera de fâneață (Vipera ursinii rakosiensis) și vulturul imperial spaniol. LIFE sprijină și conservarea buhaiului-de-baltă cu burta roșie în Germania, Danemarca, Suedia și Letonia.

        Distrugerea la scară largă a unor habitate  prețioase, bogate în viață sălbatică a fost stopată grație unui număr mare de proiecte practice de refacere în întreaga UE, precum cele pentru protejarea dunelor de nisip în Lituania, curățarea straturilor cu Posidonia din Franța de specii străine, precum și refacerea Dunării în Austria, a pădurilor de foioase în Suedia, a zonelor umede din Țările de Jos, a turbăriilor înalte în Polonia și Danemarca. Multe dintre aceste inițiative au fost finanțate prin LIFE.

Context

        Natura 2000 nu este un regim de rezervații naturale stricte, ci se bazează pe principiul mult mai larg al gestionării durabile a terenurilor și a apei. Pot fi desfășurate activități economice cu condiția să nu pună în pericol obiectivele de conservare a siturilor. Natura 2000 a oferit numeroase oportunități noi pentru recreere și turism. Se estimează că, anual,  între 1,2 și 2,2 miliarde de persoane vizitează siturile Natura 2000 și aduc profituri anuale din activități de agrement de 5‑9 miliarde de euro.

        Noile evoluții trebuie, de asemenea, să contribuie la protejarea integrității siturilor Natura 2000. Proiectele potențial dăunătoare se pot realiza, după o evaluare ecologică completă, numai în cazul în care nu există nicio soluție alternativă, dacă proiectele sunt de interes public major și oferă despăgubiri pentru compensarea oricăror pierderi sau daune aduse siturilor. De exemplu, a fost aleasă o rută alternativă pentru drumul via Baltica din Polonia, iar  amplasarea parcului eolian din Scoția a fost adaptată pentru a conserva acvila de munte.

        Este esențială și implicarea în managementul Natura 2000 a părților interesate de la nivel local; acest lucru oferă noi oportunități pentru gestionarea durabilă a exploatării terenurilor, astfel cum s-a demonstrat prin inițiative precum agricultura favorabilă conservării, introdusă printr-un proiect LIFE în peisajul carstic glaciar din Burren, Irlanda. În Franța, de exemplu, guvernul colaborează îndeaproape cu proprietarii locali de terenuri pentru a institui planuri de management pentru fiecare sit.

        Managementul eficace și refacerea siturilor din rețeaua Natura 2000 necesită costuri semnificative, dintre care o parte pot fi furnizate prin intermediul unor fonduri UE, cum ar fi fondurile de dezvoltare rurală și regională. Cu toate acestea, pe lângă valoarea sa intrinsecă, Natura 2000 oferă servicii ecosistemice vitale și beneficii socioeconomice a căror valoare monetară estimată depășește cu mult aceste costuri de investiție.

        Comisia lansează o broșură aniversară referitoare la Directiva „Habitate” care prezintă o selecție a numeroaselor rezultate obținute până în prezent, indicând valoarea adăugată europeană reală a acestei directive în toate statele membre. În toată Europa au loc evenimente de celebrare: au fost planificate evenimente speciale în numeroase situri Natura 2000 din statele membre ale UE și peste 300 de evenimente LIFE. În octombrie 2012, va avea loc o conferință importantă în Belgia.


Persoane de contact:
Joe Hennon (+32 2 295 35 93)
Monica Westeren  (+32 2 299 18 30)

Pagini Utile

  • Broșura aniversară „Directiva «Habitate»”:

http://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/directives_en.htm

  • Pagina de întâmpinare dedicată naturii și biodiversității din UE:

http://ec.europa.eu/environment/nature/index_en.htm

  • Pagina de întâmpinare consacrată programului LIFE al UE:

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm

  • Material audiovizual privind proiectele LIFE:

http://lifevideos.eu/videos/


NoutatiALTE NOUTĂŢI - Pactul ecologic european