Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE FlagPUBLICAŢII
Publicatii 2018
Publicatii 2017
Publicatii 2016
Publicatii 2015
Publicatii 2014
Publicatii 2013 Publicatii 2012 Publicatii 2011 Publicatii 2010 Publicatii 2009
UE Flag NOUTAŢI UE
Eroare de flux RSS
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - Pactul ecologic european
08.06.2013 - Opiniile dumneavoastră pot ajuta Europa să devină o societate care reciclează
ED Targoviste

Comisia Europeană dorește să afle dacă sunteți de părere că obiectivele de reciclare din legislația UE în materie de deșeuri ar trebui revizuite și în ce mod. Rezultatele consultării vor fi utilizate la elaborarea unei posibile noi legislații care să prevină producerea de deșeuri și să stimuleze reutilizarea și reciclarea acestora, ca parte a unei revizuiri mai ample a politicilor în materie de deșeuri, în 2014. Cetățenii, societățile comerciale, ONG-urile, autoritățile publice și celelalte părți interesate sunt invitate să-și exprime opiniile până la jumătatea lunii septembrie 2013. Legislația în vigoare a UE în materie de deșeuri stabilește obiective clare privind reutilizarea și reciclarea acestora, precum și limitarea depozitării deșeurilor. Până în 2020, de exemplu, 50 % din deșeurile municipale/menajere și 70 % din deșeurile provenite din construcții și demolări vor trebui să fie reciclate sau reutilizate. Datorită acestor obiective s-au înregistrat deja îmbunătățiri majore, o serie de state membre demonstrând că se poate acționa rapid, la costuri mici și cu crearea a numeroase locuri de muncă. Însă pe lângă preocupările legate de mediu, creșterea prețurilor la materiile prime reprezintă un nou și important imperativ economic în sfera îmbunătățirii gestionării deșeurilor. Documente de politică recente, cum ar fi Foaie de parcurs către o Europă eficientă din punct de vedere al utilizării resurselor și propunerea privind „O viață bună, în limitele planetei noastre” au explicat avantajele economice și de mediu ale dezvoltării unei economii circulare și eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor. Acest deziderat ar necesita:

  1. prevenirea, în continuare, a generării de deșeuri;
  2. aducerea reciclării și a reutilizării la nivelul maxim de fezabilitate;
  3. incinerarea exclusiv a materialelor nereciclabile și
  4. eliminarea treptată a depozitării deșeurilor, în mod progresiv, până în 2020.

Comisia examinează dacă și în ce fel ar trebui adaptate obiectivele UE în materie de deșeuri pentru a atinge aceste deziderate, iar consultarea va colecta opinii privind oportunitatea consolidării obiectivelor existente sau a introducerii unora noi. Printre căile posibile de acțiune se numără stabilirea unor obiective privind prevenirea producerii de deșeuri și a unor obiective diferențiate pentru diferitele fluxuri de deșeuri, materiale și produse. Respondenții sunt, de asemenea, întrebați dacă ar trebui create obiective mai stricte în ceea ce privește reutilizarea, reciclarea, limitarea depozitării deșeurilor sau redirecționarea acestora și dacă respectivele obiective ar trebui adaptate la situația specifică a fiecărui stat membru. Sunt, de asemenea, abordate chestiuni precum implementarea obiectivelor actuale, îmbunătățirea statisticilor privind deșeurile și monitorizarea eficacității măsurilor puse în aplicare în statele membre.

Etapele următoare
Pe baza rezultatelor consultării publice, Comisia va identifica principalele opțiuni de stabilire a obiectivelor. Următorul pas va fi analizarea valorii adăugate potențiale și a impactului economic, social și de mediu al acestor opțiuni. Ulterior va putea fi elaborată o propunere legislativă, în contextul revizuirii politicii de gestionare a deșeurilor, care va avea loc în 2014. Pe lângă aceste obiective, revizuirea va examina atât posibilele suprapuneri din legislația în vigoare, cât și în potențialul de simplificare a acesteia, în sensul ameliorării clarității și a coerenței.

Context
Revizuirea mai multor obiective de gestionare a deșeurilor în 2014 este prevăzută în însăși legislația în domeniul deșeurilor, și anume Directiva-cadru privind deșeurileDirectiva privind depozitele de deșeuri (reducerea progresivă a depozitării deșeurilor biodegradabile în depozitele de deșeuri) și Directiva privind ambalajele și deșeurile de ambalaje. Directiva-cadru privind deșeurile invită totodată Comisia să aibă în vedere, „dacă este cazul”, stabilirea, până în 2014, a unor obiective privind prevenirea producerii de deșeuri și decuplarea obiectivelor, pentru 2020. Revizuirea politicii și a legislației UE în domeniul deșeurilor, care trebuie să se încheie în 2014, include, pe lângă consultare, alte două componente suplimentare: evaluarea adecvării celor cinci directive privind fluxul de deșeuri și Cartea verde privind deșeurile de material plastic.

Persoane de contact:
Joe Hennon (+32 2 295 35 93)
Monica Westeren (+32 2 299 18 30)

Pagini Utile


NoutatiALTE NOUTĂŢI - Pactul ecologic european