Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - Pactul ecologic european
20.03.2023 - Comisia propune reforma organizării pieței energiei electrice a UE
ED Targoviste

Comisia propune reforma organizării pieței energiei electrice a UE pentru a stimula energia din surse regenerabile, pentru a proteja mai bine consumatorii și pentru a spori competitivitatea industrială.

 

Comisia a propus, recent, reformarea organizării pieței energiei electrice a UE pentru a accelera dezvoltarea puternică a energiei din surse regenerabile și eliminarea treptată a gazului, pentru a reduce dependența facturilor consumatorilor de volatilitatea prețurilor la combustibilii fosili, pentru a proteja mai bine consumatorii de viitoarele creșteri ale prețurilor și de potențiala manipulare a pieței și pentru a face industria UE curată și mai competitivă.

Timp de peste douăzeci de ani, UE a avut o piață a energiei electrice eficientă și bine integrată, care le-a permis consumatorilor să profite de beneficiile economice ale unei piețe unice a energiei, asigurând securitatea aprovizionării și impulsionând procesul de decarbonizare. Criza energetică provocată de invadarea Ucrainei de către Rusia a evidențiat necesitatea de a adapta piața energiei electrice pentru a sprijini mai bine tranziția verde și pentru a oferi consumatorilor de energie, atât gospodăriilor, cât și întreprinderilor, un acces generalizat și la prețuri accesibile la energie electrică din surse regenerabile și nefosile. 

Reforma propusă prevede revizuiri ale mai multor acte legislative ale UE – în special ale Regulamentului privind energia electrică, ale Directivei privind energia electrică și ale Regulamentului REMIT. Aceasta introduce măsuri menite să stimuleze încheierea de contracte pe termen mai lung de producere de energie pe bază de combustibili nefosili și să introducă soluții flexibile mai curate în sistem care să facă concurență gazului, cum ar fi răspunsul părții de consum și stocarea. Acest măsuri vor permite reducerea impactului combustibililor fosili asupra facturilor la energie electrică ale consumatorilor și vor garanta că ele reflectă scăderea costurilor la energia din surse regenerabile. Mai mult, reforma propusă va stimula concurența deschisă și echitabilă pe piețele europene angro de energie, prin sporirea transparenței și integrității pieței.

Instituirea unui sistem energetic bazat într-o mai mare măsură pe energia din surse regenerabile va fi esențială nu numai pentru a reduce facturile consumatorilor, ci și pentru a asigura o aprovizionare energetică durabilă și independentă a UE, în conformitate cu Pactul verde european și cu planul REPowerEU. Această reformă, care face parte din Planul industrial al Pactului verde, va permite de asemenea industriei europene să aibă acces la o aprovizionare cu energie din surse regenerabile, nefosilă și la prețuri accesibile, fapt care reprezintă motorul esențial al decarbonizării și al tranziției verzi. Pentru a atinge obiectivele noastre în materie de energie și climă, utilizarea energiei din surse regenerabile va trebui să se tripleze până la sfârșitul acestui deceniu.

Protejarea și responsabilizarea consumatorilor 

Prețurile ridicate și volatile, cum ar fi cele observate în 2022 provocate de războiul energetic purtat de Rusia împotriva UE, au reprezentat o povară excesivă pentru consumatori. Această propunere va permite consumatorilor și furnizorilor să beneficieze de o mai mare stabilitate a prețurilor bazată pe tehnologii aferente energiei din surse regenerabile și nefosile.  În mod esențial, propunerea va oferi consumatorilor o gamă largă de contracte și informații mai clare înainte de semnarea contractelor, pentru ca aceștia să aibă posibilitatea de a profita de prețuri sigure și pe termen lung, care să contribuie la evitarea riscurilor și a volatilității excesive. În același timp, consumatorii vor putea opta în continuare să încheie contracte cu fixarea dinamică a prețurilor pentru a profita de variabilitatea prețurilor, utilizând energia electrică atunci când aceasta este mai ieftină (de exemplu, pentru a încărca autoturisme electrice sau pentru a utiliza pompe de căldură).

Pe lângă lărgirea puterii de alegere a consumatorilor, reforma urmărește, de asemenea, să promoveze stabilitatea prețurilor, prin reducerea riscului de faliment al furnizorilor. Propunerea impune furnizorilor să își gestioneze riscurile de preț cel puțin în limita volumelor care fac obiectul unor contracte fixe, pentru a fi mai puțin expuși la creșterile bruște ale prețurilor și la volatilitatea pieței. De asemenea, propunerea prevede obligația statelor membre de a stabili furnizori de ultimă instanță, astfel încât niciun consumator să nu fie privat de energie electrică.

Protecția consumatorilor vulnerabili este, de asemenea, îmbunătățită în mod semnificativ. În cadrul reformei propuse, statele membre vor proteja consumatorii vulnerabili cu rest de plată, astfel încât aceștia să nu fie deconectați. De asemenea, în caz de criză, reforma permite statelor membre să extindă prețurile cu amănuntul reglementate la gospodării și la IMM-uri.

În temeiul propunerii de reformă, normele privind partajarea energiei din surse regenerabile sunt, de asemenea, în curs de redefinire. Consumatorii vor putea investi în parcuri eoliene sau solare și vor putea vinde excedentul de energie solară captată pe acoperiș vecinilor și nu doar furnizorilor lor. De exemplu, locatarii vor putea să partajeze surplusul de energie solară captată pe acoperiș cu un vecin.

Pentru a îmbunătăți flexibilitatea sistemului energetic, statele membre vor trebui de acum înainte să își evalueze nevoile, să stabilească obiective pentru creșterea flexibilității în materie de combustibili nefosili și vor avea posibilitatea de a introduce noi scheme de sprijin, în special pentru răspunsul părții de consum și stocare. Reforma le permite totodată operatorilor de rețea să obțină o reducere a cererii în timpul orele de vârf. În paralel cu această propunere, Comisia a emis astăzi și recomandări adresate statelor membre cu privire la progresul inovării, al tehnologiilor și al capacităților în materie de stocare.

Sporirea previzibilității și a stabilității costurilor la energie pentru a stimula competitivitatea industrială

În ultimul an, numeroase întreprinderi au fost grav afectate de volatilitatea excesivă a prețurilor la energie. Pentru a spori competitivitatea industriei UE și pentru a reduce expunerea acesteia la volatilitatea prețurilor, Comisia propune înlesnirea încheierii de contracte mai stabile pe termen lung, cum ar fi contractele de achiziție de energie electrică (PPA-uri), prin care întreprinderile își stabilesc propriile surse directe de aprovizionare cu energie și, prin urmare, pot beneficia de prețuri mai stabile ale energiei produse din surse regenerabile și nefosile. Pentru a elimina obstacolele actuale, cum ar fi riscurile de credit ale cumpărătorilor, reforma obligă statele membre să asigure disponibilitatea garanțiilor bazate pe piață pentru contractele de achiziție de energie electrică.

Pentru a asigura stabilitatea veniturilor producătorilor de energie electrică și pentru a proteja industria de volatilitatea prețurilor, tot sprijinul public pentru noi investiții în producerea inframarginală și continuă de energie electrică din surse regenerabile și nefosile va trebui să ia forma unor contracte bidirecționale pentru diferență (CfD), în timp ce statele membre vor avea obligația de a canaliza veniturile excedentare către consumatori. Mai mult, reforma va stimula lichiditatea pe piață pentru contractele pe termen lung care blochează prețurile viitoare, așa-numitele „contracte la termen de tip forward.” Acest lucru va permite unui număr crescut de furnizori și consumatori să se protejeze împotriva volatilității excesive a prețurilor pe perioade mai lungi de timp. 

De asemenea, vor fi prevăzute noi obligații de a înlesni integrarea energiei din surse regenerabile în sistem și de a spori previzibilitatea în ceea ce privește producția. Printre acestea se numără obligații de transparență pentru operatorii de rețea în ceea ce privește congestionarea rețelei, precum și termene de realizare a schimburilor comerciale mai apropiate de timpul real.

În fine, pentru a asigura piețe competitive și o stabilire transparentă a prețurilor, Agenția pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER) și autoritățile naționale de reglementare vor avea o capacitate sporită de a monitoriza integritatea și transparența pieței energetice. În special, Regulamentul privind integritatea și transparența pieței angro de energie (REMIT) actualizat va asigura o mai bună calitate a datelor și va consolida rolul ACER în investigarea eventualelor cazuri de abuz de piață de tip transfrontalier. În ansamblu, acest lucru va spori protecția consumatorilor și a industriei din UE împotriva oricăror abuzuri de piață.

Etapele următoare

Reforma propusă urmează să fie discutată și aprobată de Parlamentul European și de Consiliu înainte de a intra în vigoare.     

Context

Începând din vara anului 2021, prețurile la energie au cunoscut creșteri și volatilități fără precedent și au avut un impact grav asupra gospodăriilor din UE și asupra economiei, în special ca urmare a invadării Ucrainei de către Rusia, eveniment care a declanșat o criză energetică în Europa. Numeroși consumatori au înregistrat o creștere a facturilor lor din cauza majorării prețurilor la gaz, chiar dacă sursele regenerabile de energie acoperă deja peste o treime din cererea de energie electrică a UE.

UE a reacționat rapid, prin introducerea unei game largi de măsuri menite să atenueze impactul prețurilor angro ridicate și volatile ale energiei asupra gospodăriilor și întreprinderilor. Cu toate acestea, Consiliul European a invitat Comisia să ia măsuri privind o reformă structurală a pieței energiei electrice, cu dublul obiectiv de a asigura suveranitatea energetică europeană și de a atinge neutralitatea climatică. Reforma propusă răspunde acestui apel al liderilor UE, fiind anunțată de președinta von der Leyen în discursul său privind starea Uniunii de anul trecut. Aceasta face parte, de asemenea, din Planul industrial al Pactului verde european, menit să consolideze competitivitatea industriei europene cu zero emisii nete și să accelereze tranziția către neutralitatea climatică.

Informații suplimentare

Întrebări și răspunsuri

Fișă informativă

Propunere de regulament de modificare în vederea îmbunătățirii organizării pieței energiei electrice a Uniunii

Propunere de regulament de modificare în vederea îmbunătățirii protecției Uniunii împotriva manipulării pieței angro de energie

Document de lucru al serviciilor Comisiei privind reforma organizării pieței energiei electrice

Recomandare și document de lucru al serviciilor Comisiei privind stocarea

Organizarea pieței energiei electrice

Detalii

Data publicării

16 martie 2023

Date de contact

Nume

Tim McPHIE

Email

tim.mcphie@ec.europa.eu

Phone number

+ 32 2 295 86 02

Nume

Giulia BEDINI

Email

Giulia.BEDINI@ec.europa.eu

Phone number

+32 2 295 86 61

Nume

Ana CRESPO PARRONDO

Email

ana.crespo-parrondo@ec.europa.eu

Phone number

+32 2 298 13 25


NoutatiALTE NOUTĂŢI - Pactul ecologic european