Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - Pactul ecologic european
19.01.2023 - Noul Bauhaus european, un catalizator major al Pactului verde european, va beneficia de finanțare suplimentară
ED Targoviste

Comisia prezintă primul Raport intermediar privind noul Bauhaus european (NBE) care face bilanțul realizărilor din primii doi ani ai inițiativei.

 

Comisia prezintă primul Raport intermediar privind noul Bauhaus european (NBE) care face bilanțul realizărilor din primii doi ani ai inițiativei, precum și primul instrument de evaluare a proiectului privind noul Bauhaus european: Busola NBE. Noul Bauhaus european a creat o comunitate largă de organizații și cetățeni din întreaga Europă, a căror acțiune se structurează în jurul unei viziuni comune ce combină sustenabilitatea, incluziunea și estetica. Principalele activități ale noului Bauhaus european – inclusiv premiile NBE, primul festival și laboratorul NBE – își arată deja rezultatele și au creat o rețea transnațională ascendentă. Datorită unei finanțări europene de peste 100 de milioane EUR, deja alocate, în prezent sunt în curs de desfășurare în întreaga Europă proiecte din sfera NBE, atât la scară redusă, cât și la scară largă. De asemenea, Comisia va majora finanțarea pentru perioada 2023-24 cu încă 106 milioane EUR, și asta doar din fondurile speciale ale programului Orizont Europa.

O mișcare NEB

Inițiativa a luat amploare, devenind o mișcare, cu o comunitate activă și în plină dezvoltare, provenită din toate statele membre ale UE și din afara acesteia.

Datorită celor peste 600 de organizații partenere oficiale, de la rețele la nivelul UE până la inițiative locale, NBE ajunge la milioane de cetățeni. Inițiativa reunește persoane din medii diverse – de la artă și design, industrii culturale și creative, instituții de patrimoniu cultural, până la educatori, oameni de știință și inovatori, întreprinderi, autorități locale și regionale și inițiative cetățenești.

Încă de la început, NBE a încurajat și a inspirat actorii locali, regionali și naționali să își creeze propriile inițiative în domeniu. Pentru a oferi un acces transparent la informațiile referitoare la cererile de propuneri specifice noului Bauhaus european, la beneficiari și la membrii comunității acestuia, Comisia a creat Tabloul de bord al NBE o bază de date cuprinzătoare sub forma unei hărți interactive.

Comunitatea NEB este activă și în Ucraina, unde, printre altele, oferă contribuții atât pentru soluțiile locative de urgență, cât și pentru planificarea pe termen lung a reconstrucției. Laboratorul NBE derulează trei proiecte-pilot (locuințe de urgență, circularitate și consolidarea capacităților), inventariind nevoile municipalităților ucrainene și ale părților interesate ale acestora (de exemplu, arhitecți, urbaniști, studenți și societăți de construcții) în ceea ce privește reconstrucția pe termen scurt și lung. O serie de instrumente de consolidare a capacităților destinate ucrainenilor, partenerilor NBE și experților internaționali în reconstrucție vor deveni disponibile în primul trimestru al anului 2023, pe baza rezultatelor proiectelor-pilot.

Investițiile substanțiale ale UE încep să dea roade

Datorită unei finanțări bine canalizate din partea diferitelor programe ale Uniunii Europene, NBE a început să producă schimbări reale pe teren. În 2022, au fost selecționate și au început să funcționeze primele șase proiecte demonstrative ale NBE – proiecte de transformare locală reproductibile, la scară largă – finanțate în cadrul programului Orizont Europa. În 2023, vor fi lansate următoarele 10 astfel de proiecte, în cadrul Acțiunilor inovatoare europene ale politicii de coeziune. Dacă luăm în calcul și proiectele la scară mai mică derulate în întreaga Europă, investiția totală în proiectele NBE sprijinite de diferite programe din CFM în perioada 2021-2022 se ridică la peste 100 de milioane EUR.

Toate statele membre au integrat noul Bauhaus european în programele lor din cadrul politicii de coeziune pentru perioada 2021-2027, deschizând calea pentru ca proiectele inspirate de NBE să primească fonduri de coeziune.

O nouă Busolă NBE pentru a orienta dezvoltarea și evaluarea proiectelor

Comisia prezintă astăzi și Busola NBE, un instrument de evaluare care contribuie la înțelegerea măsurii în care un anumit proiect încorporează abordarea NBE. Ea explică ce înseamnă cele trei valori ale NBE - sustenabilitatea, incluziunea și frumosul - în contexte specifice, precum și modul în care acestea pot fi integrate și combinate cu principiile de lucru ale participării și transdisciplinarității. Pe baza acestei Busole, vor fi elaborate instrumente de evaluare mai detaliate, începând cu mediul construit.

Calea de urmat

De asemenea, Comisia va continua să lucreze atât la integrarea NBE în programele UE, inclusiv în contextul gestiunii partajate din cadrul politicii de coeziune, cât și la sporirea finanțării inițiativei. În 2023 și 2024, se vor aloca peste 106 milioane EUR pentru cererile de propuneri specifice NBE, în cadrul misiunii și al clusterelor programului Orizont Europa.

În contextul Anului european al competențelor, ediția din 2023 a premiilor NBEva pune accentul pe educație și va extinde acoperirea geografică pentru a include, pe lângă statele membre ale UE, și țările din Balcanii de Vest. În acest an, NBE va dezvolta, de asemenea, Academia NBE și va institui cursuri de formare în domeniul construcțiilor sustenabile, al circularității și al biomaterialelor, pentru a accelera transformarea sectorului.

Proiectele în curs de desfășurare, cum ar fi laboratorul NBE, vor continua să integreze NBE în toate politicile. NBE consideră, de asemenea, că una dintre sarcinile sale importante este de a-și spori prezența în țări și regiuni, inclusiv în zonele rurale, unde, până în prezent, activitatea NBE este redusă.

Datorită rutelor noului Bauhaus european din cadrul acțiunii „DiscoverEU” a programului Erasmus+, tinerii europeni vor avea în curând posibilitatea de a descoperi peisajele și orașele minunate ale Europei și de a afla totodată noutăți despre proiectele noului Bauhaus european.

Informații suplimentare

Site-ul noului Bauhaus european

Pagina de LinkedIn a noului Bauhaus european

Contul de Instagram al noului Bauhaus european

Detalii

Data publicării

17 ianuarie 2023

Date de contact

Nume

Adalbert JAHNZ

Email

adalbert.jahnz@ec.europa.eu

Phone number

+ 32 2 295 31 56

Nume

Célia DEJOND

Email

celia.dejond@ec.europa.eu

Phone number

+32 2 298 81 99


NoutatiALTE NOUTĂŢI - Pactul ecologic european