Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - Pactul ecologic european
12.11.2010 - Comunicare „Energie 2020”
ED Targoviste

        Comisia și-a prezentat astăzi, 10 noiembrie, noua strategie pentru o energie competitivă, durabilă și sigură. Comunicarea „Energie 2020” stabilește prioritățile în domeniul energetic pentru următorii zece ani și prezintă măsurile care trebuie luate pentru a face față provocărilor legate de reducerea consumului de energie, de realizarea unei piețe a energiei în cadrul căreia să existe securitatea furnizării de energie la prețuri competitive, de consolidarea poziției de lider în domeniul tehnologic, dar și de eficacitatea negocierilor pe plan internațional.

         Comisarul pentru energie, Günther Oettinger, a declarat: „Provocarea energetică este una din marile încercări la care suntem supuși cu toții.Aducerea sistemului nostru energetic pe o nouă cale, mai durabilă și cu un grad mai mare de securitate va dura, probabil, mult timp, însă acum este momentul pentru luarea unor hotărâri ambițioase în acest sens.Pentru a avea o economie eficientă, competitivă și cu emisii reduse de carbon, trebuie să definim o politică energetică la nivel european și să ne concentrăm asupra câtorva aspecte decisive.”

        În comunicarea adoptată astăzi, Comisia identifică cinci priorități decisive. Pornind de la aceste priorități și de la măsurile prezentate, în următoarele 18 luni Comisia va avansa inițiative și propuneri legislative concrete. Această comunicare stabilește, de asemenea, agenda pentru discuțiile dintre șefii de stat și de guvern din cadrul primei reuniuni la nivel înalt a UE pe tema energiei, care va avea loc la 4 februarie 2011.

Reducerea consumului de energie

        Comisia își propune ca, prin inițiativele sale, să se concentreze asupra celor două sectoare care prezintă cel mai ridicat potențial de reducere a consumului de energie: transporturi și construcții. Pentru a ajuta proprietarii și autoritățile locale să finanțeze măsurile de reabilitare a locuințelor și de reducere a consumului de energie, Comisia va propune, până la jumătatea anului 2011, unele stimulente investiționale și instrumente financiare inovatoare. În sectorul public trebuie avută în vedere eficiența energetică atunci când se achiziționează lucrări, servicii sau produse, iar în sectorul industrial, certificatele de eficiență energetică ar putea fi un stimulent pentru a determina companiile să investească în tehnologii cu consum energetic redus.

O piață paneuropeană a energiei integrată și bazată pe infrastructuri

        Comisia stabilește un termen pentru finalizarea pieței interne a energiei. Până în anul
2015, trebuie ca niciunul dintre statele membre să nu mai fie izolat. În următorii zece ani, sunt necesare investiții în infrastructura energetică a UE totalizând o mie de miliarde de euro. Pentru a accelera proiectele strategice vitale ale UE, Comisia propune o procedură simplificată și mai rapidă pentru acordarea autorizațiilor de construcție, cu stabilirea unui termen maxim pentru obținerea autorizației finale și a finanțării din partea UE. Trebuie să existe un „ghișeu unic”, care să gestioneze cererile pentru toate autorizațiile necesare realizării unui proiect.

27 de state, o singură voce în domeniul energetic la nivel mondial

        Se propune coordonarea politicii energetice a Uniunii Europene față de țările terțe, în special în ceea ce privește relațiile Uniunii cu partenerii cheie. În cadrul politicii de vecinătate, Comisia propune extinderea și aprofundarea Tratatului de instituire a Comunității Energiei pentru a integra și alte țări care doresc să participe la piața de energie a Uniunii Europene. Se anunță, de asemenea, o cooperare importantă cu Africa în scopul furnizării de energie durabilă pentru toți cetățenii acestui continent.

Europa în poziție de lider în domeniul tehnologiilor energetice și al inovării

        Se vor lansa patru proiecte majore în domenii esențiale pentru asigurarea competitivității Europei, precum noi tehnologii pentru rețele inteligente și stocarea energiei electrice, cercetarea privind cea de-a doua generație de biocombustibili și parteneriatul „proiecte urbane inteligente” pentru promovarea reducerii consumului de energie în zonele urbane.

Energie accesibilă în condiții de siguranță și securitate cu ajutorul unor consumatori activi

        Comisia propune noi măsuri privind posibilitatea comparării prețurilor, schimbarea furnizorilor de energie și sisteme de facturare clare și transparente.

Context:

        Obiectivele energetice ale Uniunii Europene au fost încorporate în strategia „Europa 2020 pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii”, adoptată de Consiliul European în iunie 2010. UE își propune în special realizarea, până în 2020, a unor obiective ambițioase în ceea ce privește energia și schimbările climatice: reducerea cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de seră, creșterea la 20% a ponderii energiei din surse regenerabile și creșterea cu 20% a eficienței energetice.


NoutatiALTE NOUTĂŢI - Pactul ecologic european