Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE FlagPUBLICAŢII
Publicatii 2018
Publicatii 2017
Publicatii 2016
Publicatii 2015
Publicatii 2014
Publicatii 2013 Publicatii 2012 Publicatii 2011 Publicatii 2010 Publicatii 2009
UE Flag NOUTAŢI UE
-
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - Pactul ecologic european
27.04.2009 - Legislaţie mai strictă pentru introducerea pe piaţă a lemnului şi a produselor din lemn
ED Targoviste

         Despădurirea este responsabilă de aproape 20% din emisiile de dioxid de carbon, contribuind astfel în mod consistent la schimbările climatice. Între 20 si 40% din producţia globală de lemn pentru industrie provine din surse ilegale. Acestea sunt principalele motive pentru care UE consideră că este necesar să fie aplicate reguli mai stricte pentru a preveni acţiuni ilegale ale operatorilor şi pentru instituirea unor sancţiuni pentru daune economice sau de mediu provocate de aceste acţiuni.  
 
         Ţinând cont de necesitatea unei legislaţii specifice, mai strice în acest domeniu, raportoarea Caroline Lucas (Grupul Verzilor/Alianţa Liberă Europeană, Regatul Unit) susţine punerea în aplicare a unui sistem concret de trasabilitate şi monitorizare pe piaţa lemnului şi a produselor din lemn.

Obligativitatea legalităţii pentru toţi operatorii
         Raportul insistă în principal pe obligativitatea pentru toţi operatorii din lanţul de aprovizionare de a pune la dispoziţie pe piaţă numai produse din lemn recoltat legal.

         Pentru o mai mare trasabilitate, deputaţii solicită ca toţi operatorii să furnizeze informaţii de bază despre denumirea speciei, ţara/ţările de recoltare şi, în cazul în care este practicabil, pădurea de origine. De asemenea, ei trebuie să identifice operatorul care a furnizat lemnul şi produsele din lemn, precum şi operatorul căruia i-a fost furnizat lemnul şi produsele din lemn.

         Statele membre trebuie să garanteze că, în termen de 2 ani de al intrarea în vigoare a regulamentului, tot lemnul şi produsele din lemn introduse şi puse la dispoziţie pe piaţă sunt etichetate conform acestor cerinţe.  

Sancţiuni
         Sancţiunile aplicate în caz de nerespectare a acestei legislaţii vor fi impuse de statele membre. Acestea vor trebui însă să fie proporţionale cu nivelul pagubei economice sau de mediu provocate şi pot include chiar sancţiuni penale.

         Sancţiunile pot de asemenea să includă sechestrarea lemnului şi a produselor din lemn, o interdicţie temporară de comercializare a lemnului şi a produselor din lemn. În ceea ce priveşte sancţiunile fiscale, acestea pot reprezenta de la 5 până la 8 ori valoarea produselor de lemn obţinute prin comiterea unei încălcări grave.

         Conform propunerii, operatorii care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn şi produse din lemn aplică un sistem de "due diligence" (măsuri de precauţie), care le va permite să reducă riscul de a introduce pe piaţa comunitară lemn şi produse din lemn recoltat în mod ilegal. Sistemul de due diligence include măsuri şi proceduri care vor permite operatorilor să identifice originea lemnului şi a produselor din lemn, să obţină accesul la informaţii privind modul de respectare a legislaţiei aplicabile şi să gestioneze riscul de a introduce pe piaţa comunitară lemn şi produse din lemn recoltat în mod ilegal.

         Deoarece propunerea Comisiei oferea puţine detalii asupra acestui sistem, raportoarea Caroline Lucas a cerut introducerea în text a elementelor esenţiale.

         Sistemul de due diligence se aplică numai operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse de lemn, deoarece se consideră că ei au cea mai mare influenţă şi responsabilitate. 

         Pentru a aplica în mod corect sistemul de due diligence şi pentru a minimiza riscul introducerii ilegale a lemnului pe piaţă, deputaţii consideră că e nevoie de o monitorizare suplimentară şi solicită autorităţilor competente să efectueze controale de-a lungul întregului lanţ de aprovizionare şi să ia măsuri când este cazul.
Aceste măsuri pot include încetarea imediată a activităţii comerciale sau sechestrarea lemnului şi a produselor de lemn. 

Deputaţii consideră de asemenea că anumite categorii de lemn şi produse de lemn sau anumiţi furnizori prezintă un "risc sporit" şi de aceea solicită verificări suplimentare. Sunt considerate ca prezentând un risc ridicat lemnul şi produsele din lemn care provin, de exemplu, din zone de conflict sau ţări/regiuni ce fac obiectul unei interdicţii a Consiliului de Securitate al ONU sau din ţări în privinţa cărora există informaţii coerente şi fiabile privind ineficienţa considerabilă a administrării pădurilor.  

Exceptarea acordată biomasei
         Comisia Europeană propune în textul regulamentului ca lemnul şi produsele care fac obiectul unor viitoare criterii comunitare de durabilitate să fie exceptate de la aplicarea acestui regulament. Parlamentul European consideră însă că această excepţie trebuie eliminată şi că prezentul regulament trebuie să cuprindă toate produsele care ar putea obţine lemn provenind din surse ilegale. 

Raportul Lucas a fost adoptat cu 465 voturi pentru, 22 împotrivă şi 187 de abţineri.

Mai multe informaţii:
Sondaj de opinie World Wild Fund privind necesitatea unei legislaţii privind introducerea de lemn şi produse de lemn pe piaţă (EN):
http://www.panda.org/wwf_news/news/?uNewsID=160821

Site-ul tematic al Comisiei Europene  dedicat politicii europene în domeniul pădurilor (EN):
http://ec.europa.eu/environment/forests/fpolicies.htm

Urmăriţi în direct sesiunea plenară: EuroparlTV

Sursa: Rapid – Europa – Press Releases.


NoutatiALTE NOUTĂŢI - Pactul ecologic european