Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE FlagPUBLICAŢII
Publicatii 2018
Publicatii 2017
Publicatii 2016
Publicatii 2015
Publicatii 2014
Publicatii 2013 Publicatii 2012 Publicatii 2011 Publicatii 2010 Publicatii 2009
UE Flag NOUTAŢI UE
-
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - Pactul ecologic european
23.03.2012 - Mediu: Comisia propune norme legislative mai stricte privind dezmembrarea navelor
ED Targoviste

        Comisia Europeană a propus o serie de noi norme menite să garanteze că navele europene vor fi reciclate exclusiv în instalații ecologice și sigure pentru lucrători. Peste 1 000 nave comerciale vechi de mari dimensiuni, cum ar fi petrolierele și navele container, sunt reciclate în fiecare an pentru a se obține fier vechi, însă numeroase nave europene ajung să fie dezmembrate în instalații necorespunzătoare pe plajele cu maree din Asia de Sud. În majoritatea cazurilor, aceste instalații nu respectă măsurile de siguranță și de protecție a mediului necesare pentru a gestiona materialele periculoase aferente navelor scoase din uz. Printre acestea se numără: azbestul, bifenilii policlorurați (PCB), tributilstaniu și reziduuri de hidrocarburi. Acest lucru duce la un număr ridicat de accidente și de riscuri pentru sănătatea lucrătorilor și provoacă daune importante mediului. Comisarul european pentru mediu, Janez Potočnik, a declarat: „Deși s-a înregistrat o îmbunătățire a practicilor specifice sectorului responsabil cu reciclarea navelor, numeroase instalații continuă să funcționeze în condiții periculoase și dăunătoare.  Această propunere vizează să garanteze că navele vechi sunt reciclate într-un mod care să respecte atât sănătatea lucrătorilor, cât și mediul. Acesta este un semnal clar cu privire la necesitatea efectuării de investiții urgente în vederea modernizării instalațiilor de reciclare. Comisarul Potočnik a prezentat regulamentul împreună cu vice-președintele Siim Kallas, comisarul european responsabil cu transporturile. Noile norme, care vor lua forma unui regulament, propun un sistem de control, certificare și autorizare aplicabil în cazul navelor maritime comerciale mari care arborează pavilionul unui stat membru al UE. Regulamentul respectiv va viza întregul ciclu de viață al navelor, de la construcție la exploatare și reciclare.

        Acest sistem are la bază prevederile Convenției de la Hong Kong privind reciclarea sigură și ecologică a navelor, adoptată în 2009. Propunerea are ca obiectiv punerea în aplicare rapidă a convenției, fără a se aștepta ratificarea și intrarea sa în vigoare, un proces care se va extinde pe mai mulți ani. Pentru a accelera intrarea oficială în vigoare a Convenției de la Hong Kong, Comisia a prezentat și un proiect de decizie prin care se solicită statelor membre să ratifice convenția.

        În temeiul noului sistem, navele europene vor trebui să elaboreze un inventar al materialelor periculoase prezente la bord și să depună cerere pentru emiterea unui certificat de inventar. Cantitatea de deșeuri periculoase prezente la bord (inclusiv în reziduurile de încărcătură,  în păcură etc.) trebuie redusă înainte ca nava să fie trimisă într-o instalație de reciclare.

        Instalațiile de reciclare a navelor vor trebui să îndeplinească o serie de cerințe în materie de siguranță și de protecție a mediului pentru a fi incluse pe o listă a instalațiilor autorizate la scară mondială. Navele europene vor putea fi reciclate numai în cadrul instalațiilor aflate pe lista respectivă. O parte dintre cerințele care trebuie respectate de instalațiile de reciclare a navelor sunt mai stricte decât cele prevăzute de Convenția de la Hong Kong. Acest lucru va asigura o mai bună trasabilitate a navelor europene și va garanta că deșeurile rezultate din dezmembrare (și orice materiale periculoase pe care le conțin) sunt gestionate în mod ecologic.

        Pentru a asigura respectarea noilor norme, propunerea prevede obligația ca armatorii să informeze autoritățile naționale atunci când intenționează să trimită o navă în vederea reciclării. Prin compararea listei navelor pentru care au emis un certificat de inventar cu lista navelor care au fost reciclate în instalații autorizate, autoritățile vor fi în măsură să identifice cu mai multă ușurință cazurile de reciclare ilegală.  Sancțiunile propuse în regulament vor fi, de asemenea, mai detaliate și mai focalizate. 

Etapele următoare

        Consiliul și Parlamentul European urmează să discute pe marginea propunerii Comisiei.

Context

        În prezent, reciclarea navelor este reglementată de Regulamentul privind transferurile de deșeuri, care interzice exportul de deșeuri periculoase către țări care nu sunt membre ale OCDE (Organizația pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică). Cu toate acestea, legislația existentă nu este concepută în mod specific pentru nave, fiind adesea eludată. Această situație se explică prin lipsa unei capacități de reciclare corespunzătoare în țările OCDE; totodată, este dificil să se identifice momentul precis în care o navă devine deșeu și care este țara responsabilă cu exportul navei respective. Noua propunere vizează să remedieze deficiențele acestei legislații și să permită reciclarea, în condiții mai stricte, a navelor sub pavilionul UE în țările care nu sunt membre ale OCDE.

        În 2009, peste 90% din navele europene au fost dezmembrate în instalații de reciclare a navelor din țări care nu sunt membre ale OCDE, unele dintre aceste instalații prezentând un caracter necorespunzător. Numărul navelor europene scoase din uz este semnificativ, dat fiind că 17% din tonajul mondial provine de la nave care arborează pavilionul UE. Prin urmare, îmbunătățirea practicilor de dezmembrare a navelor aplicabile la scară mondială trebuie să constituie o prioritate pentru UE.  

        Ca dovadă a preocupării serioase privind efectele negative ale reciclării navelor  asupra sănătății umane și asupra mediului, Comisia a adoptat, la 19 noiembrie 2008, o strategie a UE pentru îmbunătățirea practicilor de dezmembrare a navelor. Această strategie propunea o serie de măsuri de îmbunătățire cât mai rapidă a reciclării navelor, fără a se aștepta intrarea în vigoare a Convenției de la Hong Kong. Propunerea se bazează pe ideile cuprinse în respectiva strategie.

        Pentru a intra în vigoare, Convenția de la Hong Kong trebuie ratificată de cel puțin 15 mari state de pavilion și state care practică reciclarea. Aceste țări ar trebui să reprezinte cel puțin 40% din flota mondială și o parte semnificativă (aproximativ 50%) din capacitatea de reciclare existentă la nivel mondial. 


Persoane de contact:
Robert Flies  (+32 2 295 35 93)
Monica Westeren  (+32 2 299 18 30)

Pagini Utile
  • Pagina de internet despre deşeurile provenite din dezmembrarea navelor:

http://ec.europa.eu/environment/waste/ships/index.htm


NoutatiALTE NOUTĂŢI - Pactul ecologic european