Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE FlagPUBLICAŢII
Publicatii 2018
Publicatii 2017
Publicatii 2016
Publicatii 2015
Publicatii 2014
Publicatii 2013 Publicatii 2012 Publicatii 2011 Publicatii 2010 Publicatii 2009
UE Flag NOUTAŢI UE
-
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - Pactul ecologic european
29.05.2011 - Comisia Europeană a lansat două rapoarte pe mediu
ED Targoviste

        Comisia Europeană, împreună cu Programul pentru Mediu al ONU (UNEP), a lansat astăzi două rapoarte de importanţă majoră care fac apel pentru schimbarea radicală a modului în care utilizăm resursele. Primul raport indică potenţialul imens de creştere a proporţiei în care sunt reciclate metalele. Doar 18 metale sunt reciclate în proporţie de peste 50 %, în vreme ce majoritatea metalelor nu ajung nici măcar la o rată de reciclare de 1 %. Al doilea raport, prezentat întâi la 18 mai în cadrul Comisiei ONU pentru dezvoltare durabilă, subliniază nevoia unei separări radicale, pentru a se evita o criză globală a resurselor până în 2050, şi oferă scenarii cu temei ştiinţific privind consumul viitor de resurse. Cele două rapoarte, întocmite de Comitetul internaţional pentru gestionarea durabilă a resurselor, fac apel la organele legislative şi la factorii de decizie politică să găsească modalităţi de reducere a utilizării resurselor şi de îmbunătăţire a reciclării. Publicarea acestor rapoarte în cadrul Săptămânii Verzi deschide calea pentru viitoarea „Foaie de parcurs către o Europă eficientă din punct de vedere al utilizării resurselor” a Comisiei.

        Comisarul european pentru mediu, Janez Potočnik, a afirmat: „Aceste rapoarte subliniază nevoia urgentă de a trece la o economie bazată pe utilizarea eficientă a resurselor. Rapoartele prezintă în mod clar provocările enorme cu care ne vom confrunta, dar cărora sunt încrezător că le vom putea face faţă. Comisia va finaliza în curând o «Foaie de parcurs către o Europă eficientă din punct de vedere al utilizării resurselor», care stabileşte un program de transformare şi pregăteşte terenul pentru etapele viitoare. Avem nevoie acum de un dialog real cu statele membre, deoarece vor fi necesare decizii importante în domenii precum reforma fiscală şi eliminarea subvenţiilor ineficiente. Este binevenit, de asemenea, apelul pentru concentrarea eforturilor asupra reciclării.”

        „Provocarea acestei generaţii constă în realizarea unei creşteri economice durabile şi în crearea unor locuri de muncă decente, dar în aşa fel încât amprenta ecologică a umanităţii să nu depăşească limitele planetei”, a declarat Achim Steiner, director executiv al UNEP. „Separarea creşterii de utilizarea resurselor naturale stă la baza acestei provocări şi va fi esenţială pentru realizarea tranziţiei spre o economie cu emisii reduse carbon, verde, eficientă din punct de vedere energetic. Trebuie să se dea frâu liber Inovării, inclusiv celei tehnologice, fiscale şi organizaţionale, prin politici publice inteligente şi de perspectivă, care să susţină aspiraţiile a şapte miliarde de oameni (nouă milioane până în 2050), deopotrivă în economiile dezvoltate şi în cele în curs de dezvoltare. Europa are un rol crucial de jucat în realizarea parteneriatelor transformaţionale şi a acordurilor de cooperare care să asigure accesul echitabil al tuturor la toate resursele.”

Reciclarea metalelor

        În ciuda îngrijorării manifestate de sectorul industrial în privinţa penuriei şi a preţurilor ridicate, în prezent se reciclează doar aproximativ 1 % din anumite metale esenţiale pentru tehnologiile de vârf. Restul este irosit, fiind aruncat pur şi simplu la sfârşitul vieţii unui produs. Noul raport avertizează că, dacă aceste practici nu sunt schimbate radical, unele metale esenţiale, metale specializate şi metale din pământuri rare ar putea deveni indisponibile pentru utilizarea în tehnologia modernă. Din contră, metale precum fierul şi oţelul, cuprul, aluminul, plumbul şi cositorul sunt reciclate în proporţie de 25 % - 75 % la nivel global, deşi proporţiile sunt mai reduse în anumite economii în curs de dezvoltare. Creşterea ratelor de reciclare cu ajutorul unor sisteme de colectare şi infrastructuri de reciclare mai bune, mai ales în ţările în curs de dezvoltare, ar putea reduce cu milioane sau chiar miliarde de tone emisiile de gaze cu efect de seră şi ar putea duce la crearea unui număr semnificativ de locuri de muncă ecologice. Potrivit raportului, reciclarea metalelor este de 2-10 ori mai eficientă din punct de vedere energetic decât obţinerea lor din minereuri.

Raportul privind separarea

Potrivit raportului privind separarea utilizării resurselor naturale şi a impactului asupra mediului de creşterea economică (Decoupling natural resource use and environmental impacts from economic growth), dacă nu se schimbă nimic, până în 2050 consumul de energie va creşte de trei ori faţă de nivelul actual, consumul anual ajungând la 140 miliarde de tone de minerale, minereuri, combustibili fosili şi biomasă. Deoarece, evident, acest lucru nu este fezabil, soluţia este aceea de a separa creşterea economică de rata consumului de resurse naturale, sporind eficienţa utilizării resurselor. Sunt sugerate trei scenarii, cel mai ambiţios dintre ele făcând apel la ţările dezvoltate să îşi diminueze consumul pe cap de locuitor cu două treimi fată de nivelul actual de 16 tone/an, alte ţări rămânând la nivelurile actuale. Astfel, consumul de resurse ar putea rămâne la nivelurile din 2000.

        Context: Comitetul internaţional pentru gestionarea durabilă a resurselor Comitetul internaţional pentru gestionarea durabilă a resurselor a fost instituit pentru a furniza o perspectivă ştiinţifică independentă asupra utilizării resurselor naturale şi asupra impactului acestora asupra mediului, în încercarea de a separa creşterea economică de degradarea mediului înconjurător. Sunt luate în considerare părerile unor experţi în probleme de mediu din întreaga lume. Comitetul este coprezidat de preşedintele UICN, Ashok Khosla, şi de profesorul Ernst Ulrich von Weizsäcker, fost preşedinte al Comisiei pentru mediu a Bundestag-ului.


NoutatiALTE NOUTĂŢI - Pactul ecologic european